1. Pobiralci kegljev

Pobiralci kegljev so bili po navadi otroci, ki jih je zaposlilo osebje kegljišč, da bi po vsakem novem metu pobirali in postavljali keglje na svoje mesto. Ta hrupna in tudi naporna služba je bila plačana zelo slabo.

Foto: Sharenator