fbpx

Bolj izobražena, a še vedno manj plačana kot moški: kakšna je “povprečna” ženska v Sloveniji v letu 2020?

Ob mednarodnem dnevu žena so na Statističnem uradu Republike Slovenije pripravili poročilo o "povprečni" ženski v Sloveniji. Pa si poglejmo njihove ugotovitve, kakšna je "povprečna" ženska v Sloveniji v letu 2020.

Na Statističnem uradu Republike Slovenije so ob mednarodnem dnevu žena 2020 znova pripravili poročilo o “povprečni” ženski v Sloveniji, ki izhaja iz njihovih podatkov.

Kakšna je “povprečna” ženska v letu 2020?

Glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije v Sloveniji živi 1.045.000 žensk, njihovo najpogostejše ime je Marija (5 odstotkov), njihova povprečna starost je skoraj 45 let (kar je 3 leta več od povprečne starosti moških). Visoke so povprečno 165 cm, v povprečju tehtajo skoraj 68 kg. Večina žensk se rekreira okoli 2 uri na teden, skoraj vsak dan uživajo sadje in zelenjavo, 81 žensk med stotimi ne kadi. Ženske v povprečju živijo 7,5 leta dlje kot moški (povprečna starost v 2018 umrlih žensk je bila 81,6 leta). Največ jih umre zaradi srčno-žilnih bolezni.

Med starejšimi od 14 let so tri od štirih mame, med temi pa je največ takih, ki so mame dveh otrok. Med sto ženskami v Sloveniji je povprečno 28 takih, ki imajo dokončano terciarno izobrazbo, tj. vsaj višješolsko stopnjo izobrazbe (med sto moškimi v Sloveniji je takih povprečno 20). Sicer pa ima največ žensk v Sloveniji srednješolsko izobrazbo (45 odstotkov). Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk v Sloveniji je bila po začasnih podatkih za 2018 1.709 evrov (kar je 127 evrov manj od povprečja za moške). Nižje plače praviloma pomenijo pozneje tudi nižje pokojnine, kar povzroča večje tveganje revščine za starejše, predvsem ženske.

Ženske v Sloveniji v povprečju živijo 7,5 leta dlje kot moški .
Ženske v Sloveniji v povprečju živijo 7,5 leta dlje kot moški .

V čem izstopajo ženske v Sloveniji v primerjavi z ženskami v vseh državah članicah EU-28?

Ženske v Sloveniji izstopajo po:

 • visoki stopnji delovne aktivnosti

  V letu 2017 je bilo med ženskami, starimi od 15 do 64 let, ki so imele dva otroka, delovno aktivnih 87 odstotkov. S tem podatkom se je Slovenija uvrstila na drugo mesto med državami članicami EU-28, za Švedsko.

 • eni nižjih plačnih vrzeli

  Slovenija je v letu 2018 z 8,7 odstotka spadala med države z nižjo plačilno vrzeljo od povprečja EU (15,7 odstotka). Največjo razliko v plači med spoloma so imeli v Estoniji (22,7 odstotka), najmanjšo pa v Romuniji (3,0 odstotka).

 • visokem deležu žensk, starih od 30 do 34 let, s terciarno izobrazbo

  V letu 2018 je bilo v Sloveniji v tej starostni skupini 56 odstotkov žensk s terciarno izobrazbo. S tem podatkom se je Slovenija uvrstila na 8. mesto med preostalimi članicami EU. Največji delež terciarno izobraženih žensk je imela Litva (68 odstotkov), najmanjšega pa Romunija (28 odstotkov). Pomemben kazalnik je tudi razlika med deležem žensk, starih od 30 do 34 let, in deležem moških iste starosti s terciarno izobrazbo. V Sloveniji je bila ta razlika 25 odstotnih točk. To je bila največja razlika med članicami EU-28. Najmanjša je bila ta razlika v Nemčiji, in sicer manj kot 1 odstotno točko.

 • visokem deležu menedžerk

  Po podatkih mednarodno primerljive ankete Aktivno in neaktivno prebivalstvo je bilo v Sloveniji leta 2018 med menedžerji in menedžerkami 38 odstotkov žensk. S tem podatkom se je Slovenija med preostalimi članicami EU-28 uvrstila na 7. mesto.

Ženske v Sloveniji v primerjavi z vsemi ženskami v državah članicah EU 28 izstopajo po visoki stopnji delovne aktivnosti.
Ženske v Sloveniji v primerjavi z vsemi ženskami v državah članicah EU-28 izstopajo po visoki stopnji delovne aktivnosti.

Druge zanimivosti o ženskah v Sloveniji

1. julija 2019 so na Statističnem uradu Republike Slovenije prvič v 160-letni zgodovini, odkar imajo na voljo zanesljive podatke o prebivalstvu na sedanjem ozemlju Slovenije, našteli manj žensk kot moških. Bilo jih je namreč 1.043.475 ali 2.360 manj kot moških.

Najbolj zastopani poklici pri ženskah v Sloveniji so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok (97,3 odstotka), strokovnjakinje za babiško nego (96,8 odstotka), avdiologinje in govorne terapevtke (96,1 odstotka), šivalke ipd. (95,8 odstotka), krojačice, šivilje, izdelovalke usnjenih in krznenih oblačil, klobučarke ipd. (94 odstotkov) in učiteljice razrednega pouka (93,9 odstotka).

Ženske v Sloveniji so na splošno zadovoljne s svojim življenjem. V letu 2018 so zadovoljstvo z življenjem ocenile (na lestvici od 0 do 10) s povprečno oceno 7,3, kar je največ, odkar na Statističnem uradu Republike Slovenije merijo ta kazalnik. Z oceno 6,3 so ženske leta 2018 ocenile zadovoljstvo s finančnim stanjem v gospodinjstvu, z oceno 7,5 so ocenile zadovoljstvo s službo oz. delovnim mestom, z oceno 8,6 pa so ocenile zadovoljstvo z osebnimi odnosi.

Dodatne Informacije

Več informacij:
stat.si

Z vami od leta 2004

Od leta 2004 raziskujemo urbane trende in svojo skupnost sledilcev dnevno obveščamo o novostih s področja življenjskega sloga, potovanj, stila in izdelkov, ki navdihujejo s strastjo. Od leta 2023 vsebine ponujamo v glavnih globalnih jezikih.