FBピクセル

今後10年以内に子供たちはすでに遺伝子組み換えされているでしょうか?

科学は毎日新鮮な発見やニュースをもたらします。一般の人にはよくわからないものも多いですが、これは私たちを惹きつけるかもしれません。米国ポートランドの保健科学大学では、シュークラット・ミタリポフ率いる科学者たちが、CRISPR技術を使って単細胞胚の遺伝記録を変更しようと試みた。これまでアメリカの科学者たちは多かれ少なかれこの分野の発展を遠くから羨望の眼差しで観察してきた。しかし、もうそうではありません。

Dr. Mitalipov in sodelavci so namreč dokazali, da se da na varen način spremeniti DNK-zapis celic v zarodkih ter tako gensko pogojene bolezni že v kali zatreti. Čeprav nobenega zarodka niso pustili, da bi se razvijal več kot nekaj dni, so rezultati navdušujoči in so očitno začeten korak k prvemu gensko spremenjenemu človeku. Na ta način bi lahko preprečili, da bi se določene bolezni prenašale iz roda v rod. Seveda obstajajo kritike na to odkritje, saj se nekateri bojijo, da bi tudi ‘črna plat’ človeka bila sposobna vplivati na genetiko in tako raznim ideologijam omogočila ‘kreacijo’ človeka po njihovih merah.

Dr. Mitalipov
Dr. Mitalipov

Vse skupaj je sicer še v povojih, saj tudi rezultati še niso bili uradno objavljeni, a, kot kaže, se na tem področju odvijajo za prihodnje rodove izjemno pozitivni premiki. Za nas, ‘običajneže’, je pomembno, da smo s podobnimi izsledki in odkritji seznanjeni, se zanje zanimamo, saj bo s tem raslo tudi zaupanje v nam sicer precej nerazumljiva področja.

詳しくは

詳しくは:
technologyreview.com

2004 年からあなたとともに

年から 2004 私たちは都市のトレンドをリサーチし、情熱を刺激するライフスタイル、旅行、スタイル、製品の最新情報をフォロワーのコミュニティに毎日お知らせします。 2023 年からは、世界の主要言語でコンテンツを提供します。