fbpx

Pokud máte ve jméně dvě stejná písmena, prozrazuje to váš osud a charakter

Numerologický rozbor jména

Foto: envato

Přemýšleli jste někdy o tom, zda jméno skutečně může prozradit více o osudu a charakteru, než si myslíme? Co to znamená, když máte ve jméně dvě stejná písmena?

Numerologové se domnívají, že opakování určitých písmen v názvu může - dvě stejná písmena v názvu – odhaluje hlubší vhledy do naší osobnosti. Každý písmeno je spojeno s jedinečnou vibrací, která má ovlivňovat naši životní cestu.

Co když máte ve jméně dvě stejná písmena?

Numerologové tvrdí, že to prozrazuje váš osud a charakter. Numerologie uznává mnoho osobních rysů a charakterových rysů každého jednotlivého člověka. To platí jak pro osobní jméno, tak pro příjmení.

Numerologicky vzato, každé písmeno má své vlastní vibrace spojené s číslem, které je mu přiřazeno v názvu. Opakování určitých písmen ve jméně formuje i pozitivní a negativní vlastnosti jedince.

Foto: envato

Opakování písmen A, I, J

Toto opakování písmen je spojeno s vlastnostmi odvahu a sílu. To může také naznačovat touhu po uznání, boj za nezávislost a svobodu. Znamená to také vyšší společenské postavení, kooperativnost, postup v podnikání a touhu po penězích a moci.

Opakování písmen B, K, R

Mohou naznačovat osobu, která je citlivá, bázlivá a emocionální, s vyjádřenými uměleckými kvalitami. Takoví lidé jsou často taktní a ochotní pomáhat druhým.

Opakování písmen C, G, L, S

V tomto případě se dá očekávat, že člověk bude extrémně nápaditý a nadaný v umění. Tato písmena také naznačují talent vyjadřovat se slovy, písmem nebo uměním. Takové osoby však mohou také vykazovat sobecké vlastnosti, nedostatek koncentrace a nadměrné plýtvání energií při honbě za potěšením.

Foto: envato

Opakování písmen D, M, T

Jejich opakování může naznačovat orientaci na tvrdou práci, rozšiřování obchodních aktivit, hospodaření s financemi a přebírání odpovědnosti za členy rodiny. Je však důležité si uvědomit, že takové opakování písmen může zpomalit osobní pokrok.

Opakování písmen E, H, N

Mohou naznačovat úspěch v právní činnosti nebo prodeji. Pokud se taková písmena opakují více než 3x, lze očekávat luxusní život. I to však může způsobit problémy, protože dotyčný nemusí být v rodinném životě vždy zodpovědný. Neočekávané události mohou přinést chaos a zmatek.

Opakování písmen U, V

Podporuje umělecké nadání, lidskost a zodpovědnost. Vyjadřuje také touhu po rodinném životě, společenském uznání a oblíbenosti. Člověk, který má opakovaná písmena U, V inklinuje k cestování a společenským aktivitám.

Opakování písmen O, Z

Naznačují sklon k hlubokému myšlení, bádání, meditaci a hledání pravdy. Osoba s takovým vzorem písmen se může držet dál od davu a vyhnout se problémům s příbuznými.

Opakování písmen P, F

Přinášejí ostrost do podnikatelského prostředí, větší moc a vliv. Zároveň mohou přinést nedostatek štěstí, problémy na služebních cestách a vysoké náklady.

S vámi od roku 2004

Od roku 2004 zkoumáme městské trendy a denně informujeme naši komunitu následovníků o novinkách v životním stylu, cestování, stylu a produktech, které inspirují vášní. Od roku 2023 nabízíme obsah v hlavních světových jazycích.