fbpx

Soukromí & Cookies & Ochrana dat

Respektujeme vysokou úroveň soukromí. Technologie používáme tak, aby vám přinášely co největší radost.

Společnost Reformabit doo se zavazuje respektovat soukromí uživatelů a nebude bez souhlasu uživatele předávat jejich osobní údaje třetím osobám. Uživatel souhlasí s tím, že Mestne revje může používat jeho data pro účely vlastní analýzy, s čímž uživatel výslovně souhlasí. Uživatel není povinen prozradit svou totožnost, pokud se tak sám nerozhodne. Společnost Reformabit doo se zavázala k maximální péči o soukromí všech dat, ale přesto varuje, že je možné zneužití. Osobní údaje uživatelů bude Městská revija chráněna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Web Citymagazine.si používá soubory cookie. Jedná se o soubory, které se ukládají v počítači uživatele a mimo jiné umožňují rozpoznat uživatele při opětovné návštěvě webu. To umožňuje společnosti Reformabit doo provést vyhodnocení využití. Obecným pravidlem je, že uživatel může odmítnout nebo smazat soubory cookie prostřednictvím příslušného nastavení webového prohlížeče používaného pro přístup na portál, ale v tomto případě uživatel souhlasí s tím, že je možné, že již nebude moci využívat všechny funkce portálu. portálu.

Pomocí používaného softwaru jsou také shromažďována a ukládána některá technická data, včetně IP adresy uživatele. Nedochází však k identifikaci ani shromažďování osobních údajů o osobách, které za těmito údaji stojí, ani o osobách používajících koncové zařízení.

Přikládáme velký význam ochraně vašeho soukromí a vašich soukromých údajů. V tomto ohledu je pro nás velmi důležité dodržovat všechna ustanovení související s ochranou údajů a při zpracování vašich údajů jednat transparentně. Dále vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje týkající se konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby, např. jméno, adresa, emailová adresa, IP adresa, chování uživatele.

Správcem podle čl. 4 sedmého odstavce Nařízení EU o ochraně osobních údajů (SUVP) je následující společnost (dále jen „my“ nebo „Reformabit“). Kontaktní osobou pro dotazy k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů je jeho pověřenec pro ochranu osobních údajů.

V zásadě používáme vaše osobní údaje pouze v rámci naší vlastní společnosti, včetně přidružených společností, k poskytování služeb, které chcete.

Kromě toho nepředáváme údaje třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, zejména ne pro reklamní účely. Vaše osobní údaje předáváme pouze v případě, že jste sami souhlasili s předáním údajů nebo pokud vycházíme ze zákonných ustanovení a/nebo úředních popř. soudní příkazy k tomu oprávněné nebo povinné. Zejména se může jednat o poskytování informací pro účely vymáhání práva, předcházení nebezpečí nebo prosazování práv duševního vlastnictví.

Stavbyvedoucí:

Reformabit doo
Krtek 144
1233 Dob
Telefon: 0038641788889
E-mail: info@citymagazine.si

2. Vaše práva

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte vůči nám následující práva:
- právo na přístup,
- právo na opravu,
- právo na výmaz,
- právo na omezení zpracování,
- právo na přenositelnost údajů,
- právo vznést námitku proti zpracování.

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů ohledně zpracování vašich osobních údajů společností Reformabit. Kontaktní údaje dozorového úřadu pro ochranu údajů naleznete na následujícím odkazu (https://www.ip-rs.si/).

3. Námitka nebo zrušení zpracování vašich údajů

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete jej kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Takové zrušení má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co nám je vyjádříte.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na posouzení zájmů dle čl. 6 SUVP první věta písm. f první věta, můžete proti zpracování podat námitku. To platí v případě, že zpracování není zvláště nezbytné pro plnění smlouvy s vámi. Při takové námitce nám prosím uveďte důvody, proč bychom neměli zpracovávat Vaše osobní údaje tak, jak jsme to dělali doposud. V případě Vaší oprávněné námitky prověříme skutečný stav a zpracování údajů buď zastavíme, popř upravíme nebo vám poskytneme naléhavé oprávněné důvody, pro které budeme ve zpracování pokračovat.

Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. Svou námitku proti reklamě nám můžete oznámit pomocí kontaktních údajů uvedených v tomto prohlášení o ochraně údajů.

4. Získávání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

4.1 Údaje o uživateli
Pokud používáte web pouze pro informační účely, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám neposkytnete jiné informace, získáváme pouze údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru. Pokud si chcete prohlížet naše webové stránky, získáváme následující údaje, které z technického hlediska potřebujeme k tomu, abychom vám mohli zobrazovat naše webové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je písmeno f první věty první odstavec článku 6 SUVP):
- IP adresa
– datum a čas žádosti
– obsah požadavku (konkrétní stránka)
– stav přístupu/stavový kód HTTP
– množství dat přenesených pokaždé
– webová stránka, ze které pochází požadavek (URL referrer)
prohlížeč
– operační systém a jeho rozhraní
– jazyk a verze softwaru prohlížeče
– koncové zařízení
- Rozlišení obrazovky
– barevná hloubka obrazovky
- Podpora Flash
– Podpora Javascriptu


4.2 Soubory cookie

Kromě výše uvedených údajů se ve vašem počítači při používání našich webových stránek ukládají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk přiřazením k prohlížeči, který používáte, a pomocí kterých proudí určité informace na stránku, která soubor cookie odeslala (v tomto případě nám). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla online nabídka jako celek uživatelsky přívětivější a efektivnější.
Tento web používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a způsob fungování bude vysvětlen níže:
Dočasné soubory cookie se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. To zahrnuje zejména soubory cookie relace. Ty ukládají takzvané ID relace, pomocí kterého lze různé dotazy z vašeho prohlížeče přiřadit společné relaci. Tímto způsobem může být váš počítač znovu rozpoznán, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po určité době, která se může lišit v závislosti na konkrétním souboru cookie. Soubory cookie lze kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

Nastavení prohlížeče si můžete nakonfigurovat podle svých preferencí a např. odmítnout přijímat soubory cookie třetích stran nebo všechny soubory cookie. Upozorňujeme, že možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu.

4.3. O našich cookies!
Cookies jsou malé textové soubory, které většina webových stránek ukládá na zařízení uživatelů, se kterými přistupují na internet, za účelem identifikace jednotlivých zařízení, ke kterým uživatelé přistupovali. Jejich ukládání je pod plnou kontrolou prohlížeče používaného uživatelem – může omezit nebo zakázat ukládání cookies dle přání.

Soubory cookie jsou zásadní pro poskytování uživatelsky přívětivých online služeb. Nejběžnější funkce elektronického obchodování by bez cookies nebyly možné. Interakce mezi uživatelem webu a webem je pomocí cookies rychlejší a jednodušší. S jejich pomocí si web pamatuje preference a zkušenosti jednotlivce, čímž šetří čas a zefektivňuje a zpříjemňuje prohlížení webu.

Soubory cookie používá většina webových stránek, jsou pohodlným prostředkem k udržování obsahu čerstvého a vhodného, který je v souladu se zájmy a preferencemi jednotlivých uživatelů webu. Důvodů pro používání cookies je více, prvním z nich je určitě jejich schopnost ukládat data o stavu jednotlivých stránek (podrobnosti o úpravách jednotlivých stránek), pomáhají při zavádění různých online služeb (internetové obchody), pomáhají při sběru různých statistik, o zvycích online uživatele – protože jen s nimi lze sledovat frekvenci návštěv určitého webu.

Společnosti mohou pomocí souborů cookie vyhodnotit efektivitu designu svých webových stránek a také vhodnost typu a počtu reklam, které uživatelům na svých webových stránkách nabízejí.

Seznam souborů cookie používaných naším webem: 

[cookie_audit]

Jak vypnout cookies?
Existuje několik způsobů, jak spravovat a kontrolovat nastavení souborů cookie. Pamatujte, že smazáním nebo zablokováním souborů cookie nebudou všechny nebo některé webové stránky, které navštívíte (nebo jejich funkce), fungovat správně nebo stejně efektivně.
Pokud zakážete konkrétní soubor cookie nebo pokud smažete všechny soubory cookie, vaše preference se neuloží a při každé návštěvě našich webových stránek obdržíte upozornění na soubory cookie. Nastavení souborů cookie však můžete spravovat ve svém webovém prohlížeči i na webových stránkách třetích stran, které do vašeho zařízení umístí soubor cookie prostřednictvím našich webových stránek.

Zakázání cookies ve vašem webovém prohlížeči: 
Většina moderních webových prohlížečů vám poskytuje obecné informace o souborech cookie a umožňuje vám zobrazit všechny soubory cookie, umožňuje smazat všechny nebo jednotlivé soubory cookie a umožňuje blokovat nebo povolit soubory cookie pro všechny webové stránky nebo vybrané webové stránky jednotlivě. Obvykle se také můžete odhlásit z jednotlivých reklamních souborů cookie třetích stran.
Pokud změníte nastavení souborů cookie ve svém webovém prohlížeči, pokud nevymažete nebo nezablokujete každý soubor cookie jednotlivě, změny se budou vztahovat na všechny webové stránky, které navštívíte, nejen na naše webové stránky. Budete také muset přizpůsobit své soubory cookie pro každý prohlížeč.

Informace o souborech cookie lze obvykle nalézt v části „Nápověda“ vašeho webového prohlížeče. Níže jsou uvedeny odkazy na část „Nápověda“ některých nejběžněji používaných webových prohlížečů:

Microsoft Internet Explorer
* http://support.microsoft.com/kb/196955
Mozilla Firefox
* http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Google Chrome
* http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Apple Safari
* http://www.apple.com/support/safari/
Opera
* http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Google Android
* http://support.google.com/android/?hl=en
Windows Phone
* http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx

Vyloučení souborů cookie odjinud
Soubory cookie, které se používají na našich webových stránkách, můžete zakázat podle pokynů instalací speciálního doplňku (Doplněk prohlížeče Opt-out). Návod na jeho instalaci naleznete na níže uvedeném odkazu:

Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zakážete výkonové soubory cookie, které naše webové stránky instalují, nebudeme schopni zjistit, co se lidem na našich webových stránkách líbí a nelíbí. To nám ztíží zlepšování našich webových stránek a vaší uživatelské zkušenosti.
Pokud změníte nebo smažete soubor cookie svého prohlížeče, změníte nebo odměníte svůj prohlížeč nebo zařízení, možná budete muset soubory cookie znovu zakázat.

5. Zpracování dat

Kromě čistě informativního využití našich webových stránek vám nabízíme různé služby – loterie, kterých se můžete zúčastnit, pokud o ně budete mít zájem. Za tímto účelem musíte zpravidla poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování jednotlivé služby.

5.1. Novinky (Newsletter)

Účastí ve výherních hrách souhlasíte s přihlášením k odběru novinek souvisejících s aktuálním obsahem na online médiích citymagazin.si a hedonizem.si. Vaše údaje jsou uloženy po dobu trvání vztahu s vámi jako uživatelem. Svůj souhlas se zasíláním newsletterů můžete kdykoli odvolat a z odběru newsletterů se odhlásit. Zrušení můžete uplatnit kliknutím na odkaz obsažený v každém e-mailovém zpravodaji nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů.

6. Online analýza

K analýze používání našich webových stránek a jejich optimalizaci využíváme různé služby, které částečně využívají soubory cookie a další technologie. Pokud s využíváním těchto služeb nesouhlasíte, můžete vznést námitku proti tomuto zpracování údajů resp nastavte svůj prohlížeč tak, aby se zabránilo ukládání cookies. U jednotlivých služeb je uvedeno, jak můžete podat námitku. Uplatněním námitky již jednotliví poskytovatelé nezpracovávají vaše údaje pro účely online analýzy.

6.1 Používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obecně přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud však aktivujete anonymizaci IP adresy na této webové stránce, Google předem zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Na základě souhlasu provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k analýze vašeho používání webové stránky, přípravě zpráv o aktivitě webové stránky a k provádění dalších služeb pro provozovatele webových stránek souvisejících s používáním internetu.
IP adresa přenášená vaším serverem v rámci Google Analytics se neslučuje s jinými údaji Google.
Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru serveru; upozorňujeme vás však, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit v zaznamenávání a zpracování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https :// support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs.

Tento web používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tímto způsobem jsou dále zpracovávány zkrácené IP adresy, což vylučuje identifikaci jednotlivce. Pokud je na základě údajů získaných o Vás možné spojení s fyzickou osobou, je toto okamžitě vyloučeno a osobní údaje jsou tím neprodleně vymazány.
Google Analytics používáme k analýze používání našich webových stránek a k jejich pravidelnému vylepšování. Pomocí získaných statistik můžeme naši nabídku vylepšit a navrhnout tak, aby byla pro vás jako uživatele zajímavá. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, podléhá Google EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání Google Analytics je písmeno f první věty prvního odstavce článku 6 SUVP.

Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: https://policies.google.com/terms?hl =sl&gl=sl přehled ochrany údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl =obr.

7. Sociální a jiné mediální služby

7.1. Začlenění služeb sociálních médií
Na tomto webu aktuálně využíváme služby sociálních sítí Facebook, Twitter, Pinterest a videoportál Youtube.
Když navštívíte naše webové stránky a kliknete na logo konkrétní sociální služby, budete přesměrováni na příslušnou externí stránku daného poskytovatele síťových služeb. Pokud kliknete na jedno z těchto tlačítek v době, kdy jste přihlášeni k poskytovateli, informace o tom, že jste navštívili naši online nabídku, mohou být přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu tam. Pokud jste členem jednotlivé služby a nechcete, aby o vás sociální sítě shromažďovaly údaje prostřednictvím online nabídky a spojovaly je s vašimi členskými údaji, odhlaste se před kliknutím na některé z těchto log z Facebooku, Twitteru, Pinterestu nebo Youtube. .

Právním základem pro zpracování vašich údajů je písmeno f první věty prvního odstavce článku 6 SUVP.

Upozorňujeme, že nám jako poskytovateli tohoto webu není znám obsah poskytovaných údajů a jak je poskytovatelé sociálních služeb využívají. Více informací o tom, jaké údaje jsou získávány při vyvolání služeb sociálních médií Facebook, Twitter, Pinterest nebo Youtube a jak jsou využívány, jsou obsaženy v jednotlivých prohlášeních o ochraně údajů na adrese:

– Facebook (https://sl-si.facebook.com/about/privacy/)
– Youtube (https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs)
– Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
– Pinterest (https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy)

7.2. Integrace Google Maps

Na tomto webu používáme Google Maps. Můžeme tak zobrazit interaktivní mapy přímo na webu a umožnit vám pohodlné používání mapové funkce.

Když navštívíte webovou stránku, Google obdrží informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku našeho webu. Dále jsou uvedeny informace uvedené v bodě 4 tohoto prohlášení. To se děje bez ohledu na to, zda existuje účet Google, se kterým jste přihlášeni, nebo žádný účet. Pokud jste přihlášeni do Googlu, vaše data jsou připsána přímo na váš účet. Pokud nechcete, aby byly přiřazeny k vašemu profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu svých webových stránek přizpůsobených vašim potřebám. Taková analýza se provádí zejména (i pro neregistrované uživatele) pro potřeby reklamy a informování ostatních uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je písmeno f první věty prvního odstavce článku 6 SUVP.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a dalšího zpracování údajů dalším poskytovatelem naleznete v prohlášeních o ochraně údajů, která se vztahují na jednotlivého poskytovatele. Zde také obdržíte další informace o vašich právech tohoto druhu a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs. Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a podléhá EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Další informace

8.1 Ochrana nezletilých
Děti a mladiství do 18 let by nám neměli poskytovat osobní údaje bez vědomí svých rodičů nebo opatrovníků. Osobní údaje od dětí a mladistvých účelově nepožadujeme a vědomě je neshromažďujeme a nepředáváme třetím stranám.

8.2 Odkazy na jiné webové stránky
Naše online nabídka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou obecně takto označeny. Nemáme žádný vliv na dodržování ustanovení o ochraně údajů na propojených webových stránkách. Proto doporučujeme, abyste si o příslušných prohlášeních o ochraně údajů ověřili i jiné webové stránky.

8.3 Kontaktní informace
Svůj souhlas se zpracováním vašich údajů můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat také prostřednictvím následujících kanálů:

E-mailem: info@citymagazine.si
Mail: CityMagazine (Reformabit doo), Krtina 144, 1233 Krtina

8.4 Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů
Stav prohlášení o ochraně údajů je indikován uvedením data (níže). Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně údajů kdykoli změnit s účinností do budoucna. Aktuální verze je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Navštěvujte prosím pravidelně naši webovou stránku a zeptejte se na platné prohlášení o ochraně údajů.

Stav tohoto prohlášení o ochraně údajů: května 2018

S vámi od roku 2004

Od roku 2004 zkoumáme městské trendy a denně informujeme naši komunitu následovníků o novinkách v životním stylu, cestování, stylu a produktech, které inspirují vášní. Od roku 2023 nabízíme obsah v hlavních světových jazycích.