fbpx

Súkromie a súbory cookie a ochrana údajov

Rešpektujeme vysokú úroveň súkromia. Technológie využívame tak, aby vám prinášali čo najväčšiu radosť.

Spoločnosť Reformabit doo sa zaväzuje rešpektovať súkromie užívateľov a bez súhlasu užívateľa nepostúpi ich osobné údaje tretím osobám. Používateľ súhlasí s tým, že Mestne revija môže použiť jeho údaje na účely vlastnej analýzy, s čím používateľ výslovne súhlasí. Používateľ nie je povinný odhaliť svoju totožnosť, pokiaľ si to sám nezvolí. Spoločnosť Reformabit doo sa zaviazala k maximálnej starostlivosti o súkromie všetkých údajov, no napriek tomu upozorňuje na možné zneužitie. Osobné údaje používateľov bude Mestská revija chrániť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Webová stránka Citymagazine.si používa cookies. Ide o súbory, ktoré sú uložené v počítači používateľa a okrem iného umožňujú rozpoznanie používateľa pri opätovnej návšteve webovej stránky. To umožňuje spoločnosti Reformabit doo vykonať vyhodnotenie používania. Všeobecným pravidlom je, že užívateľ môže odmietnuť alebo vymazať cookies prostredníctvom príslušných nastavení webového prehliadača používaného na prístup na portál, avšak v tomto prípade užívateľ súhlasí s tým, že je možné, že už nebude môcť využívať všetky funkcie portál.

Pomocou používaného softvéru sa zhromažďujú a ukladajú aj niektoré technické údaje vrátane IP adresy používateľa. Neexistuje však žiadna identifikácia ani zhromažďovanie osobných údajov o osobách, ktoré za týmito údajmi stoja, alebo o osobách používajúcich koncové zariadenie.

Prikladáme veľký význam ochrane vášho súkromia a vašich súkromných údajov. V tejto súvislosti je pre nás veľmi dôležité dodržiavať všetky ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov a pri spracúvaní vašich údajov konať transparentne. V nasledujúcom texte vás informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje týkajúce sa konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napr. meno, adresa, emailová adresa, IP adresa, správanie užívateľa.

Prevádzkovateľom podľa siedmeho odseku článku 4 Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (SUVP) je nasledovná spoločnosť (ďalej len „my“ alebo „Reformabit“). Kontaktnou osobou pre otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane údajov je jeho úradník pre ochranu údajov.

V zásade používame vaše osobné údaje iba v rámci našej vlastnej spoločnosti, vrátane pridružených spoločností, na poskytovanie služieb, ktoré požadujete.

Okrem toho údaje bez vášho výslovného súhlasu neposielame tretím stranám, najmä nie na reklamné účely. Vaše osobné údaje odovzdávame len vtedy, ak ste sami súhlasili s prenosom údajov alebo ak vychádzame zo zákonných ustanovení a/alebo úradných, resp. súdne príkazy na to oprávnený alebo povinný. Môže ísť najmä o poskytovanie informácií na účely presadzovania práva, predchádzania nebezpečenstvu alebo presadzovania práv duševného vlastníctva.

Stavbyvedúci:

Reformabit doo
Krtko 144
1233 Dob
Telefón: 0038641788889
E-mail: info@citymagazine.si

2. Vaše práva

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte voči nám nasledovné práva:
- právo na prístup,
- právo na opravu,
- právo na vymazanie,
- právo na obmedzenie spracovania,
- právo na prenosnosť údajov,
- právo namietať proti spracovaniu.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Reformabit. Kontaktné údaje dozorného orgánu pre ochranu údajov nájdete na nasledujúcom odkaze (https://www.ip-rs.si/).

3. Námietka alebo zrušenie spracovania vašich údajov

Ak ste udelili súhlas so spracovaním vašich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Takéto zrušenie má vplyv na prípustnosť spracúvania vašich osobných údajov po tom, čo nám ho vyjadríte.

Pokiaľ je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na posúdení záujmov podľa článku 6 SUVP prvej vety písmeno f prvej vety, môžete proti spracúvaniu podať námietku. Ide o prípad, ak spracovanie nie je osobitne potrebné na plnenie zmluvy s vami. Pri takejto námietke nám uveďte dôvody, prečo by sme nemali spracúvať vaše osobné údaje tak, ako sme to robili doteraz. V prípade Vašej oprávnenej námietky preveríme skutočný stav a buď zastavíme spracúvanie údajov, resp upravíme alebo vám poskytneme naliehavé oprávnené dôvody, pre ktoré budeme v spracovaní pokračovať.

Samozrejme, môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely reklamy a analýzy údajov. Svoju námietku voči reklame nám môžete oznámiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

4. Získavanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

4.1 Užívateľské údaje
Ak používate webovú stránku len na informačné účely, t. j. ak sa nezaregistrujete alebo nám neposkytnete iné informácie, získavame len tie údaje, ktoré váš prehliadač odovzdá nášmu serveru. Ak si chcete prezerať našu webovú stránku, získavame nasledovné údaje, ktoré z technického hľadiska potrebujeme na to, aby sme vám mohli zobrazovať našu webovú stránku a zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je písmeno f prvej vety prvej vety odsek článku 6 SUVP):
- IP adresa
– dátum a čas žiadosti
– obsah požiadavky (konkrétna stránka)
– stav prístupu/stavový kód HTTP
– množstvo prenesených dát zakaždým
– webová stránka, z ktorej pochádza požiadavka (adresa URL referrera)
prehliadač
– operačný systém a jeho rozhranie
– jazyk a verzia softvéru prehliadača
– koncové zariadenie
- Rozlíšenie obrazovky
– farebná hĺbka obrazovky
- Podpora Flash
- Podpora Javascriptu


4.2 Súbory cookie

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webovej stránky vo vašom počítači ukladajú súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk tak, že ich priradíte prehliadaču, ktorý používate, a pomocou ktorých prúdia určité informácie na stránku, ktorá súbor cookie odoslala (v tomto prípade nám). Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača. Slúžia na to, aby bola online ponuka ako celok užívateľsky príjemnejšia a efektívnejšia.
Táto webová stránka používa nasledujúce typy cookies, ktorých rozsah a spôsob fungovania budú vysvetlené nižšie:
Dočasné súbory cookie sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. To zahŕňa najmä súbory cookie relácie. Tieto uchovávajú takzvané ID relácie, pomocou ktorého možno priradiť rôzne dopyty z vášho prehliadača k spoločnej relácii. Týmto spôsobom môže byť váš počítač znovu rozpoznaný, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých súborov cookie. Cookies je možné kedykoľvek vymazať v nastaveniach zabezpečenia Vášho prehliadača.

Nastavenia prehliadača si môžete nakonfigurovať podľa svojich preferencií a napr. odmietnuť akceptovať súbory cookie tretích strán alebo všetky súbory cookie. Upozorňujeme, že možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

4.3. O našich cookies!
Cookies sú malé textové súbory, ktoré väčšina webových stránok ukladá na zariadeniach používateľov, pomocou ktorých pristupujú na internet, aby bolo možné identifikovať jednotlivé zariadenia, ku ktorým používatelia pristupovali. Ich ukladanie je pod plnou kontrolou prehliadača používaného používateľom – môže obmedziť alebo zakázať ukladanie cookies podľa želania.

Cookies sú základom pre poskytovanie užívateľsky prívetivých online služieb. Najbežnejšie funkcie elektronického podnikania by bez súborov cookie neboli možné. Interakcia medzi používateľom webu a webovou stránkou je pomocou cookies rýchlejšia a jednoduchšia. S ich pomocou si web pamätá preferencie a skúsenosti jednotlivca, čím šetrí čas a robí prehliadanie webu efektívnejším a príjemnejším.

Súbory cookie používa väčšina webových stránok, sú pohodlným prostriedkom na udržiavanie čerstvého a vhodného obsahu, ktorý je v súlade so záujmami a preferenciami jednotlivých používateľov webu. Dôvodov na používanie cookies je viacero, prvým z nich je určite ich schopnosť ukladať údaje o stave jednotlivých stránok (podrobnosti o úpravách jednotlivých stránok), pomáhajú pri implementácii rôznych online služieb (internetové obchody), pomáhajú pri zbieraní rôznych štatistík, o zvykoch online užívateľa – pretože len s nimi sa dá sledovať frekvencia návštevy určitého webu.

Spoločnosti môžu pomocou súborov cookie vyhodnocovať efektivitu dizajnu svojich webových stránok, ako aj vhodnosť typu a počtu reklám, ktoré používateľom na svojich webových stránkach ponúkajú.

Zoznam súborov cookie používaných našou webovou stránkou: 

SušenkaTypTrvaniePopis
__gads01 rokTento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Google a uložený pod názvom downloadclick.com. Tento súbor cookie sa používa na sledovanie toho, koľkokrát používatelia vidia konkrétnu reklamu, čo pomáha pri meraní úspešnosti kampane a vypočítava príjmy generované kampaňou. Tieto súbory cookie je možné čítať iba z domény, na ktorej je nastavená, takže pri prehliadaní iných stránok nebude sledovať žiadne údaje.
_fbp03 mesiaceTento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Facebook, aby doručoval reklamy, keď sú na Facebooku alebo na digitálnej platforme poháňanej reklamami na Facebooku po návšteve tejto webovej stránky.
Pani02 rokyTento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na výpočet údajov o návštevníkovi, relácii, kampani a na sledovanie používania stránky pre analytický prehľad stránky. Súbory cookie ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov.
_gat01 minútaTieto súbory cookie inštaluje služba Google Universal Analytics, aby znížili počet žiadostí a obmedzili zhromažďovanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.
_gid01 deňTento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako sa webovej stránke darí. Zhromažďované údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroja, odkiaľ prišli, a navštívených stránok v anonymnej forme.
AWSALB01 týždeň
AWSALBCORS01 týždeň
cookielawinfo-checkbox-nevyhnutné011 mesiacovTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Nevyhnutné“.
cookielawinfo-checkbox-nepotrebné011 mesiacovTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Nepotrebné“.
kód krajiny0
csrftoken011 mesiacovTento súbor cookie je spojený s platformou pre vývoj webu Django pre python. Používa sa na ochranu webovej stránky pred útokmi typu Cross-Site Request Forgery
DM_SitId4510pred 50 rokmi
DM_SitId451SecId18250pred 50 rokmi
DM_SitId451SecIdT1825030 minút
DM_SitIdT451030 minút
DotMetrics.DeviceKey01 rok
DotMetrics.UniqueUserIdentityCookie01 rok
O13 mesiaceSúbor cookie nastavuje Facebook, aby používateľom zobrazoval relevantné reklamy a meral a zlepšoval reklamy. Súbor cookie tiež sleduje správanie používateľa na webe na stránkach, ktoré majú Facebook pixel alebo sociálny doplnok Facebooku.
Gdynia05 rokov
GPS030 minútTento súbor cookie je nastavený službou Youtube a registruje jedinečné ID na sledovanie používateľov na základe ich geografickej polohy
Gtest05 rokov
IDE12 rokyPoužíva Google DoubleClick a ukladá informácie o tom, ako používateľ používa webovú stránku a akúkoľvek inú reklamu pred návštevou webovej stránky. Používa sa na to, aby boli používateľom prezentované reklamy, ktoré sú pre nich relevantné podľa profilu používateľa.
ig_did12 roky
ig_nrcb01 rok
Stred02 rokySúbor cookie nastavuje Instagram. Súbor cookie sa používa na rozlíšenie používateľov a zobrazenie relevantného obsahu pre lepšiu používateľskú skúsenosť a bezpečnosť.
test_cookie011 mesiacovTento súbor cookie nastavuje doubleclick.net. Účelom súboru cookie je zistiť, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.
viewed_cookie_policy011 mesiacovSúbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.
VISITOR_INFO1_LIVE15 mesiacovTento súbor cookie je nastavený službou YouTube. Používa sa na sledovanie informácií o vložených videách YouTube na webovej lokalite.
vuid02 roky
YSC1Tieto súbory cookie nastavuje Youtube a používajú sa na sledovanie zhliadnutí vložených videí.

Ako vypnúť cookies?
Existuje niekoľko spôsobov, ako spravovať a kontrolovať nastavenia súborov cookie. Pamätajte, že odstránením alebo zablokovaním súborov cookie nebudú všetky alebo niektoré webové stránky, ktoré navštívite (alebo ich funkcie), fungovať správne alebo rovnako efektívne.
Ak zakážete konkrétny súbor cookie alebo ak vymažete všetky súbory cookie, vaše preferencie sa neuložia a pri každej návšteve našej webovej stránky dostanete upozornenie o súboroch cookie. Nastavenia súborov cookie však môžete spravovať vo svojom webovom prehliadači, ako aj na webových stránkach tretích strán, ktoré umiestňujú súbor cookie do vášho zariadenia prostredníctvom našich webových stránok.

Zakázanie súborov cookie vo vašom webovom prehliadači: 
Väčšina moderných webových prehliadačov vám poskytuje všeobecné informácie o súboroch cookie a umožňuje vám zobraziť všetky súbory cookie, umožňuje vám vymazať všetky alebo jednotlivé súbory cookie a umožňuje blokovať alebo povoliť súbory cookie pre všetky webové stránky alebo vybrané webové stránky jednotlivo. Za normálnych okolností sa môžete tiež odhlásiť z jednotlivých reklamných súborov cookie tretích strán.
Ak vo svojom webovom prehliadači zmeníte nastavenia súborov cookie, pokiaľ nevymažete alebo nezablokujete každý súbor cookie jednotlivo, zmeny sa budú vzťahovať na všetky webové stránky, ktoré navštívite, nielen na naše webové stránky. Budete tiež musieť upraviť súbory cookie pre každý prehliadač.

Informácie o súboroch cookie zvyčajne nájdete v sekcii „Pomoc“ vášho webového prehliadača. Nižšie sú uvedené odkazy na časť „Pomocník“ niektorých najčastejšie používaných webových prehliadačov:

Microsoft Internet Explorer
* http://support.microsoft.com/kb/196955
Mozilla Firefox
* http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Google Chrome
* http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Apple Safari
* http://www.apple.com/support/safari/
Opera
* http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Google Android
* http://support.google.com/android/?hl=en
Windows telefón
* http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx

Vylúčenie súborov cookie odinakiaľ
Súbory cookie, ktoré sa používajú na našej webovej stránke, môžete zakázať podľa pokynov inštaláciou špeciálneho doplnku (Doplnok prehliadača na odhlásenie). Návod na jeho inštaláciu nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Upozorňujeme, že ak zakážete výkonové súbory cookie, ktoré naša webová stránka inštaluje, nebudeme schopní zistiť, čo sa ľuďom na našej webovej stránke páči a čo nepáči. To nám sťaží zlepšovanie našich webových stránok a vašej používateľskej skúsenosti.
Ak zmeníte alebo vymažete súbor cookie svojho prehliadača, zmeníte alebo odmeníte svoj prehliadač alebo zariadenie, možno budete musieť znova zakázať súbory cookie.

5. Spracovanie údajov

Okrem čisto informatívneho využitia našej webovej stránky vám ponúkame rôzne služby – lotérie, ktorých sa môžete zúčastniť, ak o ne máte záujem. Na tento účel musíte spravidla poskytnúť ďalšie osobné údaje, ktoré používame na poskytovanie jednotlivých služieb.

5.1. Novinky (Newsletter)

Účasťou v hrách o ceny súhlasíte s tým, že sa prihlásite na odber noviniek súvisiacich s aktuálnym obsahom na online médiách citymagazin.si a hedonizem.si. Vaše údaje sú uložené počas trvania vzťahu s vami ako používateľom. Svoj súhlas s odberom noviniek môžete kedykoľvek odvolať a z odberu noviniek sa odhlásiť. Svoje zrušenie môžete uplatniť kliknutím na odkaz uvedený v každom e-mailovom newsletteri alebo zaslaním správy na kontaktné údaje uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

6. Online analýza

Na analýzu používania našej webovej stránky a jej optimalizáciu využívame rôzne služby, ktoré čiastočne využívajú súbory cookie a ďalšie technológie. Ak nesúhlasíte s využívaním týchto služieb, môžete namietať proti tomuto spracovaniu údajov resp nastavte svoj prehliadač tak, aby ste zabránili ukladaniu cookies. Pri jednotlivých službách je uvedené, akým spôsobom môžete podať námietku. Uplatnením námietky už jednotliví poskytovatelia nespracúvajú vaše údaje na účely online analýzy.

6.1 Používanie Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Ak si však aktivujete anonymizáciu IP adresy na tejto webovej stránke, Google vašu IP adresu vopred skráti v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server Google v USA a tam sa skráti. Na základe súhlasu prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na analýzu vášho používania webovej stránky, na prípravu správ o aktivite webovej stránky a na vykonávanie ďalších služieb pre prevádzkovateľa webovej stránky súvisiacich s používaním internetu.
IP adresa prenášaná vaším serverom v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi Google.
Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením serverového softvéru; upozorňujeme vás však, že v tomto prípade možno nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google zaznamenávať a spracovávať údaje vygenerované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https :// support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sk.

Tento web používa Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Takto sa ďalej spracúvajú skrátené IP adresy, čo vylučuje identifikáciu jednotlivca. Ak je na základe údajov získaných o vás možné spojenie s jednotlivcom, je to okamžite vylúčené a osobné údaje sú tým okamžite vymazané.
Používame Google Analytics, aby sme mohli analyzovať používanie našej webovej stránky a pravidelne ju zlepšovať. Pomocou získaných štatistík vieme našu ponuku vylepšiť a navrhnúť tak, aby bola pre vás ako užívateľa zaujímavá. Vo výnimočných prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú do USA, Google podlieha EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre používanie Google Analytics je písmeno f prvej vety prvého odseku článku 6 SUVP.

Informácie o tretej strane: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky pre používateľov: https://policies.google.com/terms?hl =sl&gl=sl prehľad ochrany údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a vyhlásenie o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl =obr.

7. Sociálne a iné mediálne služby

7.1. Začlenenie služieb sociálnych médií
Na tejto webovej stránke v súčasnosti využívame služby sociálnych médií Facebook, Twitter, Pinterest a videoportál Youtube.
Keď navštívite našu webovú stránku a kliknete na logo konkrétnej sociálnej služby, budete presmerovaní na príslušnú externú stránku daného poskytovateľa sieťových služieb. Ak kliknete na jedno z týchto tlačidiel v čase, keď ste prihlásení k poskytovateľovi, informácie o tom, že ste navštívili našu online ponuku, môžu byť priradené k vášmu používateľskému účtu tam. Ak ste členom individuálnej služby a nechcete, aby o vás sociálne siete zhromažďovali údaje prostredníctvom online ponuky a spájali ich s vašimi členskými údajmi, pred kliknutím na niektoré z týchto log sa odhláste z Facebooku, Twitteru, Pinterestu alebo Youtube. .

Právnym základom spracovania vašich údajov je písmeno f prvej vety prvého odseku článku 6 SUVP.

Upozorňujeme, že nám ako poskytovateľovi tejto webovej stránky nie je známy obsah poskytovaných údajov a spôsob, akým ich poskytovatelia sociálnych služieb využívajú. Viac informácií o tom, aké údaje sa získavajú pri vyvolaní služieb sociálnych médií Facebook, Twitter, Pinterest alebo Youtube a ako sa používajú, sú uvedené v jednotlivých vyhláseniach o ochrane údajov na:

– Facebook (https://sl-si.facebook.com/about/privacy/)
– Youtube (https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk)
– Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
– Pinterest (https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy)

7.2. Integrácia máp Google

Na tejto webovej stránke používame Mapy Google. Môžeme tak zobraziť interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožniť vám pohodlné používanie funkcie mapy.

Keď navštívite webovú stránku, Google dostane informáciu, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sú uvedené informácie uvedené v bode 4 tohto vyhlásenia. Stáva sa to bez ohľadu na to, či existuje účet Google, pomocou ktorého ste prihlásení, alebo nie. Ak ste prihlásený/-á do Google, vaše údaje sa pripíšu priamo na váš účet. Ak nechcete, aby boli priradené k vášmu profilu Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše údaje ako užívateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu svojich webových stránok prispôsobených vašim potrebám. Takáto analýza sa vykonáva najmä (aj pre neregistrovaných používateľov) pre potreby inzercie a informovania ostatných používateľov sociálnych sietí o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov a musíte kontaktovať spoločnosť Google, aby ste toto právo uplatnili.

Právnym základom spracovania vašich údajov je písmeno f prvej vety prvého odseku článku 6 SUVP.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich ďalšom spracovaní ďalším poskytovateľom nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov, ktoré sa vzťahujú na jednotlivého poskytovateľa. Tam tiež získate ďalšie informácie o svojich právach tohto druhu a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk. Google tiež spracúva vaše osobné údaje v USA a podlieha EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Ďalšie informácie

8.1 Ochrana maloletých
Deti a mladiství do 18 rokov by nám nemali poskytovať osobné údaje bez vedomia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Osobné údaje od detí a mladistvých účelovo nepožadujeme a vedome ich nezhromažďujeme a neposielame tretím stranám.

8.2 Odkazy na iné webové stránky
Naša online ponuka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú vo všeobecnosti takto označené. Nemáme žiadny vplyv na dodržiavanie ustanovení o ochrane údajov na prepojených webových stránkach. Preto vám odporúčame, aby ste si príslušné vyhlásenia o ochrane údajov overili aj na iných webových stránkach.

8.3 Kontaktné informácie
Svoj súhlas so spracovaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti aj prostredníctvom nasledujúcich kanálov:

Email: info@citymagazine.si
Mail: CityMagazine (Reformabit doo), Krtina 144, 1233 Krtina

8.4 Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov
Stav vyhlásenia o ochrane údajov je označený uvedením dátumu (nižšie). Vyhradzujeme si právo toto vyhlásenie o ochrane údajov kedykoľvek zmeniť s účinnosťou do budúcnosti. Aktuálna verzia je vždy dostupná na našej webovej stránke. Navštevujte prosím pravidelne našu webovú stránku a informujte sa o platnom vyhlásení o ochrane údajov.

Stav tohto vyhlásenia o ochrane údajov: máj 2018

S vami od roku 2004

Od r 2004 skúmame mestské trendy a denne informujeme našu komunitu sledovateľov o najnovšom životnom štýle, cestovaní, štýle a produktoch, ktoré inšpirujú vášňou. Od roku 2023 ponúkame obsah v hlavných svetových jazykoch.