fbpx

Sekretess & Cookies & Dataskydd

Vi respekterar en hög integritetsnivå. Vi använder teknologier på ett sådant sätt att de ger dig största möjliga glädje.

Företaget Reformabit doo åtar sig att respektera användarnas integritet och kommer inte att vidarebefordra deras personuppgifter till tredje part utan användarens medgivande. Användaren samtycker till att Mestne revija kan använda hans data för sin egen analys, vilket användaren uttryckligen samtycker till. Användaren är inte skyldig att avslöja sin identitet, såvida han inte väljer att göra det. Reformabit doo är engagerad i maximal omsorg om integriteten för all data, men varnar ändå för att missbruk är möjliga. Användarnas personuppgifter kommer att skyddas av Mestne revija i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter.

Webbplatsen Citymagazine.si använder cookies. Det är filer som lagras på användarens dator och bland annat gör att användaren kan kännas igen när han besöker webbplatsen igen. Detta gör det möjligt för Reformabit doo att utföra en användningsutvärdering. Som en allmän regel kan användaren vägra eller ta bort cookies genom lämpliga inställningar i webbläsaren som används för att komma åt portalen, men i det här fallet samtycker användaren till att det är möjligt att han inte längre kommer att kunna använda alla funktioner på portalen.

Med hjälp av programvaran som används samlas och lagras även viss teknisk data, inklusive användarens IP-adress. Det finns dock ingen identifiering eller insamling av personuppgifter om personerna bakom dessa uppgifter eller de personer som använder terminalutrustningen.

Vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet och dina privata uppgifter. I detta avseende är det mycket viktigt för oss att följa alla bestämmelser relaterade till dataskydd och att agera öppet när vi behandlar dina uppgifter. I det följande informerar vi dig om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som rör en specifik eller identifierbar individ, t.ex. namn, adress, e-postadress, IP-adress, användarbeteende.

Den personuppgiftsansvarige enligt artikel 4 sjunde stycket i EU-förordningen om skydd av personuppgifter (SUVP) är följande företag (nedan kallat "vi" eller "Reformabit"). Kontaktperson för frågor om denna dataskyddsförklaring är dess dataskyddsombud.

Vi använder i princip endast dina personuppgifter inom vårt eget företag, inklusive närstående företag, för att tillhandahålla de tjänster du önskar.

Dessutom vidarebefordrar vi inte uppgifterna till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd, särskilt inte för reklamändamål. Vi vidarebefordrar dina personuppgifter endast om du själv har samtyckt till överföring av uppgifter eller om vi är baserade på lagbestämmelser och/eller officiella eller domstolsbeslut som är berättigade eller skyldiga att göra det. I synnerhet kan detta handla om tillhandahållande av information för brottsbekämpande ändamål, förebyggande av fara eller upprätthållande av immateriella rättigheter.

Platschef:

Reformabit doo
Mullvad 144
1233 Dob
Telefon: 0038641788889
E-post: info@citymagazine.si

2. Dina rättigheter

När det gäller dina personuppgifter har du följande rättigheter gentemot oss:
– rätt till tillgång,
– rätten till rättelse,
– rätten till radering,
– rätten att begränsa behandlingen,
– rätten till dataportabilitet,
- rätten att invända mot behandlingen.

Dessutom har du rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten angående behandlingen av dina personuppgifter av Reformabit. Du hittar kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten för dataskydd på följande länk (https://www.ip-rs.si/).

3. Invändning eller annullering av behandlingen av dina uppgifter

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden. Sådan annullering påverkar tillåtligheten av att behandla dina personuppgifter efter att du uttryckt det till oss.

I den mån behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på en intressebedömning enligt 6 § första meningen första meningen SUVP bokstaven f, kan du göra invändning mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är särskilt nödvändig för fullgörandet av ett avtal med dig. När du gör en sådan invändning, vänligen ge oss skälen till varför vi inte bör behandla dina personuppgifter på det sätt som vi har gjort hittills. I händelse av din berättigade invändning kommer vi att kontrollera den faktiska situationen och kommer antingen att stoppa databehandlingen eller vi kommer att justera det eller förse dig med brådskande legitima skäl som vi kommer att fortsätta behandlingen av.

Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamsyften och dataanalys. Du kan meddela oss om din invändning mot reklam med hjälp av kontaktuppgifterna i denna dataskyddsförklaring.

4. Inhämta personuppgifter när du besöker vår webbplats

4.1 Användardata
Om du använder webbplatsen endast i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller förser oss med annan information, erhåller vi endast de uppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill se vår webbplats får vi följande data, som vi behöver ur teknisk synvinkel för att visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (den rättsliga grunden är bokstaven f i första meningen i första meningen stycket i artikel 6 SUVP):
- IP-adress
– datum och tid för begäran
– innehållet i begäran (specifik sida)
– åtkomststatus/HTTP-statuskod
– mängd data som överförs varje gång
– webbplats som förfrågan kommer från (referens-URL)
webbläsare
– operativsystemet och dess gränssnitt
– språk och webbläsarprogramvaruversion
– slutenhet
- skärmupplösning
– skärmens färgdjup
– Flash-stöd
– Javascript-stöd


4.2 Cookies

Utöver ovanstående data lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk genom att de tilldelas den webbläsare du använder, och med hjälp av vilka viss information flyter till webbplatsen som skickade cookien (i detta fall till oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra onlineerbjudandet som helhet mer användarvänligt och mer effektivt.
Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktion kommer att förklaras nedan:
Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Detta inkluderar särskilt sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika frågor från din webbläsare kan hänföras till en gemensam session. På så sätt kan din dator kännas igen när du återvänder till vår hemsida. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger din webbläsare.

Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, vilket kan variera beroende på den enskilda cookien. Cookies kan raderas när som helst i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar efter dina preferenser och t.ex. vägra acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Observera att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

4.3. Om våra kakor!
Cookies är små textfiler som de flesta webbplatser lagrar på användarnas enheter som de ansluter till Internet med för att identifiera de individuella enheter som användarna använde för att komma åt. Deras lagring är under full kontroll av webbläsaren som används av användaren - den kan begränsa eller inaktivera lagringen av cookies efter önskemål.

Cookies är grundläggande för att tillhandahålla användarvänliga onlinetjänster. De vanligaste e-business-funktionerna skulle inte vara möjliga utan cookies. Interaktionen mellan webbanvändaren och webbplatsen går snabbare och enklare med hjälp av cookies. Med deras hjälp kommer webbplatsen ihåg individens preferenser och upplevelser, vilket sparar tid och gör surfandet på nätet mer effektivt och trevligt.

Cookies används av de flesta webbplatser, de är ett bekvämt sätt att hålla innehåll färskt och lämpligt, vilket är i linje med den enskilda webbanvändarens intressen och preferenser. Det finns flera anledningar till att använda cookies, den första är säkerligen deras förmåga att lagra data om tillståndet för en enskild webbplats (detaljer om justeringar av en enskild webbplats), de hjälper till med implementeringen av olika onlinetjänster (onlinebutiker), de hjälper till att samla in olika statistik om onlineanvändarens vanor - för endast med dem kan frekvensen av att besöka en viss webbplats övervakas.

Företag kan använda cookies för att utvärdera effektiviteten i designen av sina webbplatser, såväl som lämpligheten av typen och antalet annonser som de erbjuder användarna på sina webbplatser.

Lista över cookies som används av vår webbplats: 

KakaTypVaraktighetBeskrivning
__gads01 årDenna cookie ställs in av Google och lagras under namnet downloadclick.com. Denna cookie används för att spåra hur många gånger användare ser en viss annons, vilket hjälper till att mäta kampanjens framgång och beräkna intäkterna som genereras av kampanjen. Dessa cookies kan endast läsas från domänen som de är inställda på, så de kommer inte att spåra någon data när du surfar igenom andra webbplatser.
_fbp03 månaderDenna cookie är inställd av Facebook för att leverera annonser när de finns på Facebook eller en digital plattform som drivs av Facebook-reklam efter att ha besökt denna webbplats.
Fru02 årDenna cookie installeras av Google Analytics. Cookien används för att beräkna besökare, session, kampanjdata och hålla reda på webbplatsanvändning för webbplatsens analysrapport. Cookies lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att identifiera unika besökare.
_gat01 minutDessa cookies installeras av Google Universal Analytics för att strypa förfrågningsfrekvensen för att begränsa insamlingen av data på webbplatser med hög trafik.
_gid01 dagDenna cookie installeras av Google Analytics. Cookien används för att lagra information om hur besökare använder en webbplats och hjälper till att skapa en analysrapport om hur webbplatsen mår. De insamlade uppgifterna inkluderar antalet besökare, källan varifrån de kom och vilka sidor som besöktes i anonym form.
AWSALB01 vecka
AWSALBCORS01 vecka
cookielawinfo-checkbox-necessary011 månaderDenna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent-plugin. Kakorna används för att lagra användarens samtycke för cookies i kategorin "Nödvändigt".
cookielawinfo-checkbox-icke-nödvändigt011 månaderDenna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent-plugin. Kakorna används för att lagra användarens samtycke för cookies i kategorin "Icke nödvändig".
landskod0
csrftoken011 månaderDenna cookie är associerad med Django webbutvecklingsplattform för python. Används för att skydda webbplatsen mot Cross-Site Request Forgery-attacker
DM_SitId451050 år sedan
DM_SitId451SecId1825050 år sedan
DM_SitId451SecIdT1825030 minuter
DM_SitIdT451030 minuter
DotMetrics.DeviceKey01 år
DotMetrics.UniqueUserIdentityCookie01 år
Fr13 månaderCookien sätts av Facebook för att visa relevanta annonser för användarna och mäta och förbättra annonserna. Cookien spårar också användarens beteende på webben på webbplatser som har en Facebook-pixel eller Facebook-plugin.
Gdynia05 år
GPS030 minuterDenna cookie sätts av Youtube och registrerar ett unikt ID för att spåra användare baserat på deras geografiska plats
Gtest05 år
ID12 årAnvänds av Google DoubleClick och lagrar information om hur användaren använder webbplatsen och eventuell annan reklam innan han besöker webbplatsen. Detta används för att visa användare med annonser som är relevanta för dem enligt användarprofilen.
ig_gjorde12 år
ig_nrcb01 år
Mitten02 årCookien sätts av Instagram. Cookien används för att särskilja användare och för att visa relevant innehåll, för bättre användarupplevelse och säkerhet.
test_cookie011 månaderDenna cookie sätts av doubleclick.net. Syftet med cookien är att avgöra om användarens webbläsare stöder cookies.
viewed_cookie_policy011 månaderCookien ställs in av GDPR Cookie Consent-plugin och används för att lagra om användaren har samtyckt till användningen av cookies eller inte. Den lagrar inga personuppgifter.
VISITOR_INFO1_LIVE15 månaderDenna cookie är satt av Youtube. Används för att spåra informationen om de inbäddade YouTube-videorna på en webbplats.
vuid02 år
YSC1Dessa cookies sätts av Youtube och används för att spåra visningar av inbäddade videor.

Hur stänger man av cookies?
Det finns flera sätt att hantera och kontrollera dina cookieinställningar. Kom ihåg att genom att radera eller blockera cookies kommer alla eller några av webbplatserna du besöker (eller deras funktioner) inte att fungera korrekt eller lika effektivt.
Om du inaktiverar en viss cookie, eller om du tar bort alla cookies, kommer dina inställningar inte att sparas och du kommer att få ett cookiemeddelande varje gång du besöker vår webbplats. Däremot kan du hantera dina cookieinställningar i din webbläsare samt på tredjepartswebbplatser som placerar en cookie på din enhet via våra webbplatser.

Inaktivera cookies i din webbläsare: 
De flesta moderna webbläsare ger dig allmän information om cookies och låter dig se alla dina cookies, låter dig radera alla eller enskilda cookies och låter dig blockera eller tillåta cookies för alla webbplatser eller utvalda webbplatser individuellt. Du kan också normalt välja bort individuella tredjepartsreklamcookies.
Om du ändrar dina cookie-inställningar i din webbläsare, såvida du inte tar bort eller blockerar varje cookie individuellt, kommer ändringarna att gälla för alla webbplatser du besöker, inte bara våra webbplatser. Du måste också anpassa dina cookies för varje webbläsare.

Information om cookies kan vanligtvis hittas i "Hjälp"-delen av din webbläsare. Nedan finns länkar till avsnittet "Hjälp" för några av de mest använda webbläsarna:

Microsoft Internet Explorer
* http://support.microsoft.com/kb/196955
Mozilla Firefox
* http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Google Chrome
* http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Apple Safari
* http://www.apple.com/support/safari/
Opera
* http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Google Android
* http://support.google.com/android/?hl=en
Windows-telefon
* http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx

Uteslutning av cookies från annat håll
Du kan inaktivera cookies som används på vår webbplats genom att följa instruktionerna genom att installera ett speciellt tillägg (Opt-out Browser Add-on). Instruktioner för installationen finns på länken nedan:

Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Observera att om du inaktiverar prestandacookies som vår webbplats installerar, kommer vi inte att kunna ta reda på vad folk gillar och ogillar med vår webbplats. Detta kommer att göra det svårare för oss att förbättra våra webbplatser och din användarupplevelse.
Om du ändrar eller tar bort din webbläsares cookiefil, ändrar eller belönar din webbläsare eller enhet, kan du behöva inaktivera cookies igen.

5. Databehandling

Utöver den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi dig olika tjänster - utlottningar där du kan delta om du är intresserad av dem. För detta ändamål måste du som regel lämna ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla den enskilda tjänsten.

5.1. Nyheter (nyhetsbrev)

Genom att delta i prisspel samtycker du till att registrera dig för nyheter relaterade till aktuellt innehåll på onlinemedierna citymagazin.si och hedonizem.si. Dina uppgifter lagras under hela relationen med dig som användare. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att ta emot nyhetsbrev och avsluta prenumerationen på nyhetsbrev. Du kan utöva din uppsägning genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev via e-post eller genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna i denna dataskyddsförklaring.

6. Onlineanalys

För att analysera användningen av vår webbplats och optimera den använder vi olika tjänster som delvis använder cookies och annan teknik. Om du inte samtycker till användningen av dessa tjänster kan du invända mot denna databehandling eller ställ in din webbläsare för att förhindra lagring av cookies. För enskilda tjänster anges hur du kan lämna in en invändning. Genom att utöva invändningen behandlar enskilda leverantörer inte längre dina uppgifter i syfte att analysera online.

6.1 Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Men om du aktiverar anonymiseringen av IP-adressen på denna webbplats, förkortar Google din IP-adress i förväg i EU:s medlemsstater eller i andra länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Efter tillstånd från operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, förbereda rapporter om webbplatsaktivitet och för att utföra andra tjänster för operatören av webbplatsen relaterade till internetanvändning.
IP-adressen som överförs av din server som en del av Google Analytics kombineras inte med annan Google-data.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din serverprogramvara i enlighet därmed; dock varnar vi dig för att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan du förhindra att Google registrerar och behandlar data som genereras av cookien och relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in som finns på följande länk: https :// support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sv.

Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()". På så sätt bearbetas förkortade IP-adresser ytterligare, vilket utesluter identifiering av en individ. Om, på grundval av de uppgifter som erhållits om dig, en koppling med en individ är möjlig, är detta därför omedelbart uteslutet, och personuppgifterna raderas därmed omedelbart.
Vi använder Google Analytics så att vi kan analysera användningen av vår webbplats och regelbundet förbättra den. Med hjälp av den inhämtade statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och utforma det så att det är intressant för dig som användare. I undantagsfall där personuppgifter överförs till USA omfattas Google av EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är bokstaven f i första meningen i artikel 6 SUVP.

Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: +353 (1) 436 1001. Villkor för användare: https://policies.google.com/terms?hl =sl&gl=sl dataskyddsöversikt: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html och uttalande om dataskydd: https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl =fig.

7. Sociala och andra medietjänster

7.1. Inkludering av sociala medietjänster
På denna webbplats använder vi för närvarande de sociala medietjänsterna Facebook, Twitter, Pinterest och videoportalen Youtube.
När du besöker vår webbplats och klickar på logotypen för en viss social tjänst kommer du att omdirigeras till respektive extern sida för den nättjänstleverantören. Om du klickar på någon av dessa knappar medan du är inloggad hos leverantören kan informationen om att du har besökt vårt onlineerbjudande tilldelas ditt användarkonto där. Om du är medlem i en enskild tjänst och du inte vill att sociala nätverk ska samla in data om dig genom onlineerbjudandet och associera det med dina medlemsuppgifter, logga ut från Facebook, Twitter, Pinterest eller Youtube innan du klickar på någon av dessa logotyper .

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är bokstaven f i första meningen i artikel 6 SUVP.

Observera att vi, som leverantör av denna webbplats, inte känner till innehållet i den tillhandahållna informationen och hur socialtjänstleverantörer använder den. Mer information om vilka uppgifter som erhålls när man ringer upp de sociala medietjänsterna Facebook, Twitter, Pinterest eller Youtube och hur de används finns i de individuella dataskyddsförklaringarna på:

– Facebook (https://sl-si.facebook.com/about/privacy/)
– Youtube (https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv)
– Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
– Pinterest (https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy)

7.2. Google Maps integration

Vi använder Google Maps på denna webbplats. På så sätt kan vi visa interaktiva kartor direkt på hemsidan och låta dig använda kartfunktionen bekvämt.

När du besöker webbplatsen får Google informationen om att du har anropat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom tillhandahålls den information som anges i punkt 4 i detta uttalande. Detta händer oavsett om det finns ett Google-konto som du är inloggad med eller inget konto. Om du är inloggad på Google krediteras din data direkt till ditt konto. Om du inte vill att de ska tillskrivas din Google-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem i annonseringssyfte, marknadsundersökningar och/eller designen av sin webbplats anpassad efter dina behov. En sådan analys utförs särskilt (även för oregistrerade användare) för behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av sociala nätverk om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och du måste kontakta Google för att utöva denna rätt.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är bokstaven f i första meningen i artikel 6 SUVP.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen av den ytterligare leverantören finns i de dataskyddsutlåtanden som gäller för den enskilda leverantören. Där får du också ytterligare information om dina rättigheter av detta slag och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och är föremål för EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Ytterligare information

8.1 Skydd av minderåriga
Barn och ungdomar under 18 år bör inte förse oss med personuppgifter utan deras föräldrars eller vårdnadshavares vetskap. Vi begär inte medvetet personuppgifter från barn och ungdomar och samlar inte in dem medvetet och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

8.2 Länkar till andra webbplatser
Vårt onlineerbjudande innehåller länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är i allmänhet markerade som sådana. Vi har inget inflytande på efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser på länkade webbplatser. Därför rekommenderar vi att du även kollar andra webbplatser om respektive dataskyddsförklaringar.

8.3 Kontaktinformation
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter med verkan för framtiden också genom följande kanaler:

E-post: info@citymagazine.si
Mail: CityMagazine (Reformabit doo), Krtina 144, 1233 Krtina

8.4 Ändringar av denna dataskyddsförklaring
Status för dataskyddsförklaringen anges genom att ange datum (nedan). Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsförklaring när som helst med verkan för framtiden. Den aktuella versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida. Besök vår webbplats regelbundet och fråga om tillämpligt dataskyddsförklaring.

Status för denna dataskyddsförklaring: maj 2018

Med dig sedan 2004

Från år 2004 vi undersöker urbana trender och informerar vår community av följare dagligen om det senaste inom livsstil, resor, stil och produkter som inspirerar med passion. Från 2023 erbjuder vi innehåll på stora globala språk.