fbpx

Co o vaší postavě vypovídá první písmeno vašeho jména

Foto: envato
Last updated:

Věříte ve starověkou víru, že první písmeno jména odráží charakter člověka?

To se týká různých kultur a tradic. Například v hebrejské tradici byla jména spojována s významem a původem a byla vybírána na základě toho, jaké vlastnosti rodiče chtěli, aby se jejich dítě rozvinulo.

V hinduistické kultuře se jména používají jako nástroj k definování osobnosti a existují dokonce i konkrétní knihy, které podrobně popisují různé vlastnosti spojené s určitými písmeny a slabikami. V západní kultuře však byla tato víra populární ve středověku, kdy lidé věřili v různé formy numerologie a astrologie.

Teorie o tom, jak první písmeno jména souvisí s charakterem, se vyvíjely v průběhu staletí a liší se kultura od kultury. Například v některých kulturách je písmeno A spojeno s důvěrou a ambicemi, zatímco v jiných kulturách je písmeno A spojeno se skromností.

Je však důležité zdůraznit, že charakter každého člověka je jedinečný a komplexní a neměli byste dělat závěry o něčem tak složitém, jako je osobnost, na základě jediného písmene ve jméně.

Pokud tomu věříte nebo se chcete jen pobavit, podívejte se, co to symbolizuje první písmeno vašeho jména nebo jména členů vaší rodiny.

A

Jelikož symbolizuje začátek abecedy, je první písmeno jména A považováno za ukazatel silné osobnosti. Symbolizuje silného jedince, který rád žije podle vlastních pravidel, je nesmírně energický a má odvahu bojovat za své cíle. Jejich milostný život často provázejí problémy, a tak procházejí několika vážnými vztahy, všechny hledají někoho, kdo je v jejich cílech podpoří.

přes GIPHY

B

Pokud je počáteční písmeno vašeho jména B, je pravděpodobné, že jste velmi temperamentní a ostatní vás vidí jako velmi emocionálního člověka. Jste schopni se obětovat pro druhé a často tak činíte ke své vlastní škodě. S tímto písmenem jsou spojeny i požitky – ve vaření, sexu, alkoholu... Jsou pracovití, ale dokážou být nedůslední a těžko hledají v životě rovnováhu. Nejsou přehnaně romantické povahy a často jsou celý život připoutáni pouze k jedné osobě.

C/No

Toto první písmeno jména symbolizuje jedince, který je velmi nestálý, spolehlivý a citlivý. Jsou velmi ohleduplní a racionální, jsou to vynikající rodinné typy, pro které je komunita tím nejdůležitějším určujícím faktorem a věcí v životě. Mohou mít ale i extrémně negativní stránku – pokud se jim někdo postaví do cesty, stanou se chladnokrevnými, pomstychtivými, dokonce zlými.

D

Lidé s tímto prvním písmenem svého jména jsou velmi smyslní a známí jako velcí milenci. Dodrží slovo, a přestože mají mnoho známých, jen málokomu dovolí přiblížit se natolik, aby jim ublížil. Jsou velmi charismatičtí, mají spoustu energie a mnoho lidí je chce mít kolem sebe.

přes GIPHY

E

Toto první písmeno jména označuje velmi společenskou postavu, která si vysoce cení přátelství a přátelství. Jsou velmi šikovní s rukama, rádi jsou kreativní a vyrábějí maličkosti nebo jen opravují věci. Nejsou to nejvěrnější zamilované typy, protože jsou dost nestálí, a usazují se až kolem 40. roku.

F

V tomto prvním písmenu jména se skrývá velký optimista, veselý člověk a někdo, kdo umí ve všech nesnázích vidět i dobrou stránku a orientuje se do budoucna. Mnozí z nich jsou profesionální baviči – ať už jsou to komici nebo umělci. Fungují lépe ve větší společnosti než ve vztazích jeden na jednoho, kde vědí, že se cítí zranitelní. V lásce jsou opatrní a mají sklony k platonické lásce.

pan

Tato iniciála představuje jedince, který je filozofický, rád mluví a diskutuje a obvykle tyto věci hluboce prožívá. Vadí jim povrchní lidé a věci, jsou značně duchovní a hledají smysl svého života, který hledají v náboženství, meditaci nebo životním stylu. Obvykle jsou velmi úhlední, ale důvěřiví v mezilidských vztazích - proto mohou být zklamáni. Mají vysoká a někdy příliš vysoká očekávání od ostatních.

přes GIPHY

H

Toto první písmeno jména symbolizuje tvůrčí sílu. Lidé, kteří jej nosí, jsou vysoce motivovaní, rádi mají věci pod kontrolou a jsou perfekcionisté. Milostné vztahy často brání jejich profesionálnímu úspěchu tím, že jim vysávají energii. Jsou předurčeni stát se v životě úspěšnými a bohatšími než ostatní.

Tato iniciála tohoto jména symbolizuje člověka, který je spravedlivý a věří, že má téměř vždy pravdu. Mají dobré úmysly a mají rádi věci v pořádku, ale obtěžují je lidé, kteří to nerespektují. Mají vytříbený vkus a styl, milují novost a učení se novým věcem. Ve vztazích jsou dost nekompromisní – buď se jim někdo líbí a je jim s ním dobře, nebo s ním nechtějí mít vůbec nic společného.

J

Toto první písmeno jména symbolizuje téměř krutou ctižádost a muže, který se nenechá ničím zastavit v tom, aby dosáhl toho, co chce - v podnikání i v lásce. Upřímní a přímí, mají mnoho nepřátel, ale jejich opravdoví přátelé vědí, že si váží jejich hodnoty a nezazlívají jejich netaktnost.

přes GIPHY

Jsou velmi vtipní, často ironičtí a v jejich životě je velmi důležité najít si stabilního partnera, který jim věnuje dostatek pozornosti, aby byli klidní a šťastní.

K

Toto první písmeno jména představuje extrémy a jeho majitelé procházejí životem několika rolemi - od rebela, obchodníka, svůdníka, rodinného muže... Jsou to velmi silní a emotivní jedinci, kteří jsou rádi středem pozornosti, ale většinou jsou velmi romantičtí milenci s neukojitelným libidem.

L

Toto první písmeno jména symbolizuje lidi, kteří jsou velmi energičtí a charismatičtí a po celý život odolávají „usadit se“ a dělat to, co od nich ostatní očekávají. Milují cestování, rozšiřují si obzory, skáčou ze vztahu do vztahu a mění zaměstnání. Dělají to snadno a bez přílišných emocí, ale teprve ve stáří nacházejí svůj klid v rámci, který si sami stanovili.

M

Toto první písmeno jména symbolizuje lidi, kteří jsou odvážní, inteligentní a pilní v podnikání. Navíc jsou velmi loajálními přáteli, kteří umí výborně poradit ostatním. Mají ale v sobě skrytý manipulativní pruh, díky kterému mohou od ostatních získat to, co chtějí, pěkným způsobem. Jsou dobrými partnery v manželství a plní lásky jako rodiče.

přes GIPHY

N

Toto první písmeno jména obvykle nosí lidé s výraznými schopnostmi počítat, předvídat a plánovat. Jsou výborní komunikátoři, ale díky své kreativitě a přehledu jsou ostatními často vnímáni jako výstřední. Rádi analyzují chování druhých lidí a hledají skryté významy, ale často jsou nedůvěřiví v lásce poté, co jim jednou zlomí srdce.

Ó

Toto první písmeno jména symbolizuje moudrost a vzdělání. Mnoho lidí s tímto jménem jsou spisovatelé, profesoři nebo obecně zapojeni do vzdělávání. Mají vysoké morální zásady, kterých se drží, a svou spřízněnou duši obvykle potkají v mladém věku. Kvůli svým názorům, které hájí celým srdcem, se snadno dostávají do konfliktu s ostatními, ale bez ohledu na to je většina lidí nesmírně respektuje.

P

Lidé s touto iniciálou jsou obvykle velmi bystří a plní talentu. Už v mladém věku dávají najevo, že jsou vyzrálejší než jejich vrstevníci a většinou je přitahují milostní partneři, kteří jim něčím imponují – ať už inteligencí, zkušenostmi, bohatstvím nebo pověstí. Rádi se baví, ale umí i přehnaně dramatizovat, takže by je příbuzní mohli označit za „obtížné“.

přes GIPHY

R

Toto počáteční jméno používají lidé, kteří jsou obvykle extrémně loajální, soucitní a dávají najevo svou náklonnost. Udělají to však pouze s blízkými lidmi, přičemž si budou od ostatních udržovat odstup. Nejsou přehnaně společenští, ale nejvíce si cení svého klidu a užívání si partnerského objetí. Profesionálně milují výzvy, jsou vypočítaví a mají velké ambice.

S/W

Tato iniciála symbolizuje jedince, kteří vyzařují sexy a přitažlivost. Milují glamour, krásné věci, chodit ven a být středem pozornosti. Mnoho z nich skončí jako politici, herci, modelky nebo zpěváci. Materiální věci pro ně znamenají hodně v tom smyslu, že je vnímají jako faktor jistoty a důkaz úspěchu.

T

Lidé, jejichž jméno zdobí tato iniciála, popisují hyperaktivní postavu. Neustále jsou zaneprázdněni nějakými myšlenkami a někdy jsou tak zaneprázdnění, že je pro ně obtížné udržovat láskyplné a přátelské vztahy. V mladších letech se většinou soustředí na lásku a každý nový vztah je pro ně osudný, ale později, poučeni zkušenostmi, hledají věci přízemnější - úspěch v podnikání a vytváření rodiny.

přes GIPHY

U

Lidé, jejichž první písmeno je „u“, jsou značně neuspořádaní, jejich život působí chaoticky a pořád někam spěchají, aby nepřišli pozdě. Ale není to tak, že by nevěděli, jak žít jinak – mají rádi ten pocit tlaku, který je žene kupředu. Neradi jsou sami a neustále vyhledávají společnost, ale v lásce jsou extrémně loajálními partnery, kteří se vztahu věnují někdy až příliš.

PROTI

Tuto iniciálu nosí jedinci, kteří jsou velmi přízemní, praktičtí a nikdy jim nedojdou slova. Vzhledem k tomu, že jsou velmi vynalézaví, snadno nacházejí nové cíle, projekty a plány v životě, kterým se mohou věnovat, a na rozdíl od ostatních se jen zřídka vzdávají. Umí být pasivní, když se jim něco nelíbí, a jsou velkými fanoušky klepů – to je jejich oblíbený koníček. V lásce mohou být majetničtí a žárliví, ale vždy vášniví.

přes GIPHY

W/F

Lidé, jejichž jméno začíná tímto písmenem, důvěřují ostatním lidem a obklopují se přáteli, které si sami vyberou. Ve sdružení jsou iniciátory a iniciátory většiny aktivit a setkání. Rádi působí jako poradci ostatních, ale sami si o radu jen zřídka vyžádají a ve chvílích starostí se stáhnou do sebe. V lásce jsou velmi důvěřiví, když jsou mladí, takže jsou často zraněni. Později je učí zkušenost a ve středním věku získávají velkou jistotu a pocit klidu.

S vámi od roku 2004

Od roku 2004 zkoumáme městské trendy a denně informujeme naši komunitu následovníků o novinkách v životním stylu, cestování, stylu a produktech, které inspirují vášní. Od roku 2023 nabízíme obsah v hlavních světových jazycích.