fbpx

Pravidla prozradí na sociálních sítích: BullDog Skincare Original Bamboo Razor

Organizátor

Výherní hru "BullDog Skincare Original Bamboo Razor" na sociálních sítích pořádá společnost Reformabit doo, Krtina 144, 1233 Dob (dále jen pořadatel).

Podmínky spolupráce

2.1 Zúčastnit se mohou všechny fyzické osoby, které jsou starší 18 let a mají trvalé bydliště v Republice Slovinsko. Zúčastněte se podle pravidel sociálních sítí!

2.2 Zaměstnanci a jejich nejbližší rodinní příslušníci (rodiče, děti, partneři) ve společnosti Reformabit doo nemají nárok na slosování o ceny.

2.3 Účastí ve hře o ceny se má za to, že účastník souhlasí s těmito podmínkami účasti.

Průběh losování o ceny

3.1 Losování cen probíhá od vyhlášení na sociálních sítích do 16.6.2023 do 23:59.

3.2 Pro zapojení do slosování o ceny je nutné sledovat profil pořadatele Jana Macarola, dát like slosovacímu příspěvku na Instagram, Tik Tok nebo Youtube a do komentáře napsat, proč si přejete BullDog Skincare Original Bamboo Razor.

3.3 Každý účastník se může zúčastnit hry o ceny pouze jednou.

Losování a vyrozumění výherce

4.1 Losování proběhne 17. června 2023.

4.2 Výherce bude vyrozuměn prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti, kde se účastnil hry o ceny.

Ocenění

5.1 Výhrou je BullDog Skincare Original Bamboo Razor - tester (hodnota 0 eur).

5.2 Cena je nepřenosná a nelze ji vyměnit za hotovost.

Ochrana osobních údajů

6.1 Účastí ve slosování o ceny vyjadřuje účastník souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním shromážděných osobních údajů v souladu se zákonem.

Obecná ustanovení

7.1 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, pokud to vyžadují důvody technického nebo obchodního charakteru.

7.2 V případě jakýchkoli sporů, které vzniknou v souvislosti s výherní hrou, je příslušný skutečný soud v Domžale.

Datum: 11. června 2023
Reformabit doo

S vámi od roku 2004

Od roku 2004 zkoumáme městské trendy a denně informujeme naši komunitu následovníků o novinkách v životním stylu, cestování, stylu a produktech, které inspirují vášní. Od roku 2023 nabízíme obsah v hlavních světových jazycích.