fbpx

Altmanův návrat k OpenAI: Jde vlastně o střet mezi pokrokem a opatrností na poli umělé inteligence

Co odhalily turbulentní události na Open.AI

Foto: open.AI / Dev Day

Sam Altman, spoluzakladatel OpenAI, se po překvapivém odchodu vrátil na pozici CEO a otevřel tak novou kapitolu ságy z minulého týdne, která byla plná zajímavých informací. Co se to vlastně děje a čeho se můžeme oprávněně obávat?

Po akci DevDay jsou v OpenAI odstranila některá omezení a pojistky systémy AI, což je záruka vylepšený výkon ChatGPT. Mnoho uživatelů si toho všimlo a hlásí to ChatGPT nyní je ve svých úkolech méně rušivý a již nevytváří tyto „kontrolní“ záměrné chyby. Ty sice v minulosti občas uživatele otravovaly, ale bránily „robotizaci“ některých úkolů. V praxi to znamená, že by ChatGPT se může stát extrémně spolehlivým v mnoha úlohách, protože nepoužívá předchozí pojistky. Například při psaní článků, jako je tento, bych nedělal úmyslné chyby. Je to dříve ChatGPT záměrně pozměněná čísla a určité faktické informace, které znemožňovaly použití naslepo, protože vyžadovaly lidský dohled. Z DevDay systém navíc vykazuje mimořádnou stabilitu a pravidelnost, což podle mnohých umožňuje revoluční skok v aplikačních možnostech.


S možností dodatečně vytvořit vlastní přizpůsobené ChatGPTs do něj nyní můžeme načíst naši vlastní znalostní a informační základnu a udělat z ní skutečného znalostního průvodce. Jde opět o jakousi revoluci, srovnatelnou se samotnou prezentací ChatGPT před více než rokem. Vlastní ChatGPT stanete se tak vaším osobním právním poradcem, daňovým expertem, korektorem a dokonce i učitelem jazyků, kterého si můžete naprogramovat pouhými několika kliknutími. Stačí mu nahrát PDF trestního zákoníku, občanského soudního řádu a v mžiku máte „svého“ digitálního právníka jen za 19,55 eur měsíčně.

V centru kontroverze, která poznamenala Altmanovo nedávné vyloučení a znovuzařazení do funkce generálního ředitele OpenAI, je tedy zásadní neshoda ohledně rychlosti a způsobu vývoje umělé inteligence. Klíčový aspekt sporu se týká Altmanův přístup k testování a zavádění nových služeb a služeb v podnikání Open.AI.


Altman obhajuje rychlý vývoj a veřejné nasazení AI, což znamená, že je zvýhodněný testování pokroku za reálných okolností a přímo s uživateli, nikoli výhradně v laboratorních podmínkách. Tento přístup je založen na přesvědčení, že veřejné a reálné zátěžové testování umělé inteligence je zásadní pro zdokonalení a bezpečnost technologie. Altman věří, že tímto způsobem můžeme identifikovat a opravit problémy rychleji a efektivněji a zlepšit AI​​​​​​ Altman, řečeno na rovinu, není zastáncem umělé inteligence, na kterou se člověk nemůže spolehnout.

Naopak, je součástí komunity, včetně některých vůdců v OpenAIvyjádřili obavy, že by takový přístup mohl ohrozit bezpečnost. Existuje obava, že rychlé zavedení nedostatečně otestované technologie umělé inteligence do veřejného používání může vést k nepředvídatelným a potenciálně škodlivým důsledkům. Tato skupina prosazuje opatrnější přístup, který zahrnuje důkladné testování a vývoj technologie v kontrolovaném laboratorním prostředí, než ji zpřístupní široké veřejnosti.​​​​

Každému je jasné, že nejde ani tak o technologické bariéry, ale především o sociální problém vlivu umělé inteligence. Díky automatizaci procesů, která je možná odstraněním ochranných opatření, je ohroženo mnoho pracovních míst, včetně žurnalistiky. Tam by denní psaní mohlo být přiřazeno AI, která má přístup k rozsáhlé databázi a nedělá lidské chyby. Samozřejmě zde vyvstává otázka kontroly nad touto mocí, a to i na politické úrovni, a teprve na konci otázka, zda je umělá inteligence pro svět skutečně nebezpečnější než atomová energie, která přinesla to špatné i dobré.

Tento názorový rozdíl na nejlepší způsob vývoje a nasazení AI byl jádrem nedávného sporu v OpenAI, který vedl k Altmanovu odchodu a opětovnému jmenování generálním ředitelem. Debata odráží širší dilema v komunitě AI o rovnováze mezi inovacemi a bezpečností, protože technologie se rychle vyvíjí.

S vámi od roku 2004

Od roku 2004 zkoumáme městské trendy a denně informujeme naši komunitu následovníků o novinkách v životním stylu, cestování, stylu a produktech, které inspirují vášní. Od roku 2023 nabízíme obsah v hlavních světových jazycích.