fbpx

Myčka nádobí nemyje dobře: jak tento problém efektivně vyřešit

Důvody a řešení

Foto: envato

Proč myčka neumyje nádobí tak dobře, jak se očekává? Vytahujete někdy z myčky špinavé nádobí, i když bylo právě umyté?

Vytahujete někdy z myčky nádobí, které není úplně čisté, nebo dokonce stále špinavé? Proč myčka špatně myje nádobí?

Je jich víc důvody, proč se to může stát, a naštěstí existují řešení, která vám pomohou získat čisté a lesklé nádobí.

Proč myčka špatně myje nádobí: Nejčastější důvody a řešení tohoto problému

1. Nesprávné zatížení nádoby

Pokud nádobu naplníte způsobem, který blokuje průtok vody nebo zabraňuje kontaktu s čisticím prostředkem, nečistoty nemusí být účinně odstraněny.

Řešení: Dbejte na správné vkládání nádobí do myčky, aby nebylo přeplněné a mělo dostatek prostoru pro cirkulaci vody. Dodržujte také pokyny výrobce myčky ohledně správného vkládání nádobí.

Je nádobí stále špinavé? Foto: Cottonbro studio / Pexels

2. Nesprávné nastavení teploty

Teplota vody je klíčem k efektivnímu mytí nádobí. Pokud je voda příliš studená, mycí prostředek nemusí správně fungovat, naopak příliš horká voda může způsobit problémy s nádobím nebo dokonce poškodit plastové části myčky.

Řešení: Zkontrolujte, zda je teplota vody ve vaší myčce správně nastavena. Doporučená teplota pro efektivní mytí nádobí je obvykle mezi 50 a 60 stupni Celsia.

3. Použití nesprávného pracího prostředku

Použití nesprávného mycího prostředku může ovlivnit účinnost mytí nádobí. Mycí prostředky na ruční mytí nádobí nejsou vhodné pro použití v myčkách, protože dostatečně nepění a neobsahují potřebné přísady k odstranění zažraných nečistot.

Řešení: Používejte pouze mycí prostředky určené speciálně pro myčky nádobí. Také se ujistěte, že používáte správné množství mycího prostředku podle tvrdosti vody a stupně znečištění nádobí.

4. Ucpané trysky

Pokud jsou trysky vaší myčky ucpané, voda nemusí správně cirkulovat a nádobí nemusí být účinně umyto.

Řešení: Trysky myčky pravidelně kontrolujte a pokud jsou ucpané, vyčistěte je. K odstranění nečistot z trysek můžete použít i speciální prostředky.

Kam dáváte pilulku? Foto: Castorly Stock / Pexels

5. Špatná kvalita vody

Tvrdá voda může negativně ovlivnit účinnost myčky a způsobit, že nádobí nebude zcela čisté.

Řešení: Pokud máte problémy s tvrdou vodou, zvažte instalaci systému změkčování vody.

6. Vadné části myčky

A konečně, vadné části myčky mohou ovlivnit její účinnost při mytí nádobí. Problémy s čerpadlem, topným tělesem nebo jinými klíčovými součástmi mohou způsobit poruchu myčky.

Řešení: Máte-li podezření, že máte problém s vadnými díly ve vaší myčce, zavolejte odborníka na opravu myčky, aby zkontroloval a odstranil případné problémy.

7. Potraviny před vložením neoplachujte

Zbytky jídla mohou ucpat filtry myčky, což může vést ke špatnému mytí a špinavému nádobí.

Řešení: Ujistěte se, že jste z nádobí před vložením do myčky odstranili většinu zbytků jídla. Použijte nástroj nebo kartáč k odstranění odolných nečistot z pánve.

Umýváte nádobí před vložením do myčky? Foto: Mart Production / Pexels

8. Nepoužíváte správná nastavení

Nesprávné nastavení myčky může ovlivnit účinnost jejího provozu. Pokud jste nezvolili správné programy nebo jste odpovídajícím způsobem nenastavili dobu mytí nebo teplotu, nádobí nemusí být umyto dostatečně efektivně.

Řešení: Před spuštěním myčky zkontrolujte, zda je zvoleno správné nastavení pro typ nádobí a stupeň znečištění. Postupujte podle pokynů výrobce.

9. Nezvolili jste správnou teplotu vody

Jak již bylo zmíněno, teplota vody je klíčem k účinnému mytí nádobí. Pokud teplota vody není správná, mycí prostředek nemusí fungovat správně a nádobí nemusí být zcela umyté.

Řešení: Zkontrolujte, zda je teplota vody ve vaší myčce správně nastavena. Doporučená teplota pro efektivní mytí nádobí je obvykle mezi 50 a 60 stupni Celsia.

Udělejte si nádobí čisté. Foto: Imustbedead / Pexels

10. Čekáte příliš dlouho, než se stroj spustí

Pokud necháte nádobí v myčce před spuštěním příliš dlouho, mohou na nádobí zaschnout zbytky jídla a znesnadnit mytí.

Řešení: Zkuste myčku spustit ihned po vložení nádobí nebo použijte funkci odloženého startu ke spuštění stroje v požadovaný čas.

S vámi od roku 2004

Od roku 2004 zkoumáme městské trendy a denně informujeme naši komunitu následovníků o novinkách v životním stylu, cestování, stylu a produktech, které inspirují vášní. Od roku 2023 nabízíme obsah v hlavních světových jazycích.