fbpx

Víte, že měsíc vaší svatby určuje osud vašeho manželství?!

Kdy říct „ano“?!

Foto: envato

Existuje správné období roku, které může přinést štěstí nebo smůlu do manželství? Někteří věří, že měsíc manželství může ovlivnit vše od harmonie po finanční stabilitu v manželství.

Svatba je zlomový okamžik v životě každého páru, plný nadějí, snů a snů tradicemi. Tradiční přesvědčení se často spojuje osud manželství s měsícem, ve kterém je svazek uzavřen.

Tato víra má své kořeny v dávné doby, kdy lidé žili v těsném kontaktu s přírodními cykly a pozorovali, jak ovlivňují jejich životy.

Při plánování svatby většinou přemýšlíme o výběru šaty, perfektní poloha, a samozřejmě, ideální datum. Toto datum není jen číslo v kalendáři; pro mnoho párů představuje symbolické spojení mezi jejich láskou a vesmírnými silami, které vládnou vesmíru.

V různých kulturách po celém světě, od starověké Číny po středověkou Evropu, tomu lidé věřili výběr správného měsíce pro svatbu ovlivňuje nejen úspěch svatebního dne, ale rozhodujícím způsobem utváří průběh a kvalitu manželství. Tato hluboce zakořeněná přesvědčení jsou odrazem lidské touhy po harmonizaci s přírodními rytmy a hledání harmonie ve vztazích.

Foto: envato

 

Význam měsíce v tradiční víře

Čas je víc než jen míra hodin; je také symbolickým nositelem vlastností, které mu připisuje příroda a lidstvo. Každý měsíc v roce v sobě nese svou jedinečnou energii a symboliku, která se může odrazit v životních zkušenostech jedince.

Například jarní měsíce symbolizují nový život a obnovu, zatímco zima představuje odpočinek a introspekci. V kontextu manželství může tato přirozená cykličnost nabídnout vhled do dynamiky a očekávání manželství.

Měsíc manželství, přehled a jejich význam

leden

Podle legendy byly svatební obřady v lednu plné špatných znamení, protože mohly vést k časnému ovdovění. Přesto některé slovinské národy rády pořádaly svatby v zimě, snad kvůli klidu, který zima přináší.

Únor

Únorové svatby slibují harmonii a dlouhověkost manželství bez ohledu na chlad, který v této době stále panuje.

březen

U párů, které se berou v březnu, existuje možnost, že se přestěhují do cizí země. To je často měsíc mezinárodních odborů, kdy jeden z partnerů opustí domovskou zemi.

Foto: envato

duben

Duben může přinést nestabilitu a dramatické vztahové změny, ale jaro je časem probuzení a obnovy, což může symbolizovat nový začátek.

mjr

Květen je pro svatby kontroverzním měsícem, protože některé názory předpovídají problémy a zkoušky. Přesto je květen oblíbený pro svou krásu a svěžest.

červen

Začátek léta, červen, je ideální dobou pro svatbu, protože slibuje porozumění a souznění obou partnerů. Také známý jako měsíc líbánek.

červenec

Červenec není nejoblíbenějším měsícem pro manželství, protože může přinést nepříznivé výsledky v závislosti především na finanční situaci snoubenců.

srpen

Srpen je považován za měsíc, který přináší štěstí do manželství, protože umožňuje partnerům stát se dobrými přáteli a těšit se ze vzájemného porozumění.

září

Svatby v září slibují stabilitu a poklidný rodinný život plný lásky a vzájemné úcty.

Foto: envato

říjen

V říjnu se manželský život může stát nestabilním a plným nedorozumění, což může vést k rodinným konfliktům.

listopad

Vztahy uzavřené v listopadu přinášejí materiální blaho a finanční stabilitu, která je často v popředí zájmu párů, které se v tomto měsíci rozhodnou uzavřít sňatek.

prosinec

Prosinec je považován za šťastný měsíc pro manželství s vyhlídkou na šťastný rodinný život, množství potomků a šťastné chvíle.

Ačkoli moderní páry se často rozhodnou vzít na základě praktických důvodů, jako je dostupnost míst a hostů, pochopení tradičních přesvědčení může být užitečné.

Bez ohledu na svatební měsíc vybraný pro svatbu je důležité, aby se pár zachoval lásku, respekt a porozumění, protože to jsou klíčové prvky pro úspěšný a šťastný manželský život.

S vámi od roku 2004

Od roku 2004 zkoumáme městské trendy a denně informujeme naši komunitu následovníků o novinkách v životním stylu, cestování, stylu a produktech, které inspirují vášní. Od roku 2023 nabízíme obsah v hlavních světových jazycích.