8 zgodnjih citatov feministik, ki so resnično pomembni tudi danes

8 zgodnjih citatov feministik, ki so resnični tudi danes.

Socialni, politični in ekonomski kontekst, v katerem živimo sodobne ženske, je rezultat mnogoletnih bojev naših predhodnic. Prelomno leto v zgodovini ženskih pravic je bilo 1848, ko se je podpisala Declaration of Rights and Sentiments. In besede najbolj znanih feministk, ki so se borile za naš boljši jutri, imajo tudi danes zelo velik pomen.

Feminizem poznamo kot zbirko socialnih teorij, političnih gibanj in moralnih filozofij, ki so motivirana z izkušnjami žensk. In kljub temu da se v sodobnosti zdi, da obstaja spolna enakopravnost, znanstveniki ugotavljajo, da smo zelo daleč od cilja, ki naj bi ga domnevno dosegli.

Mišljenja glede feminizma so deljena, ker naj bi tovrstno gibanje izgubilo svoj namen in je v sodobnosti pridobilo drugačen prizvok. A to ne zmanjša pomena, ki so ga naše predhodnice imele za našo družbo. Citati, ki smo jih zbrali, to tudi dokazujejo.

1. I would have girls regard themselves not as adjectives but as nouns. — Elizabeth Cady Stanton
(Dekleta bi se morala zavedati, da niso pridevniki, temveč samostalniki.)

2. Independence is happiness. — Susan B. Anthony
(Neodvisnost je veselje.)

Neodvisnost je sreča.
Neodvisnost je sreča.

3. I think the degree of a nation’s civilization may be measured by the degree of enlightenment of its women. — Helen Keller
(Menim, da bi se stopnjo civiliziranosti naroda moralo meriti glede na stopnjo razsvetljenosti žensk.)

4. We do as much, we eat as much, we want as much. — Sojourner Truth
(Delamo ravno toliko, jemo ravno toliko, želimo si ravno toliko.)

Delamo ravno toliko, jemo ravno toliko, želimo si ravno toliko.
Delamo ravno toliko, jemo ravno toliko, želimo si ravno toliko.

5. I believe that the influence of women will save the country before every other power. — Lucy Stone
(Verjamem, da bo vpliv žensk rešil deželo prej kot katerakoli druga moč.)

6. I hate to hear you talk about all women as if they were fine ladies instead of rational creatures. None of us want to be in calm waters all our lives. — Jane Austen
(Sovražim, ko slišim, da govoriš o vseh ženskah kot o lepih damah, namesto da bi o njih govoril kot o racionalnih bitjih. Nihče med nami si ne želi celo življenje pluti v mirnih vodah.)

Nihče med nami si ne želi celo življenje pluti v mirnih vodah.
Nihče med nami si ne želi celo življenje pluti v mirnih vodah.

7. Men, their rights, and nothing more; women, their rights, and nothing less. — Susan B. Anthony
(Moški, njihove pravice in nič več; ženske, njihove pravice in nič manj.)

8. The demand for equal rights in every vocation of life is just and fair; but, after all, the most vital right is the right to love and be loved. — Emma Goldman
(Zahteva po istih pravicah na vsakem področju življenja je pravična; najpomembnejša pravica pa je pravica do tega, da ljubite in ste ljubljeni.)

Najpomembnejša pravica je pravica do tega, da ljubite in ste ljubljeni.
Najpomembnejša pravica je pravica do tega, da ljubite in ste ljubljeni.

Prelistaj našo revijo

Z vami od leta 2004

City Magazine od leta 2004 ustvarja vsebine za urbanega nomada, ki želi dobro in hitro informacijo. Ustvarili smo preko 30.000 spletnih prispevkov in 250 tiskanih izzidov!

Več zgodb
20+ najlepših ženskih imen z grškim poreklom