fbpx

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe so sporazum med ponudnikom storitve in uporabnikom storitve. 

Pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe spletne strani CityMagazine.si in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča spletna stran Citymagazine.si. Za uporabo spletne strani Citymagazine.si med drugim šteje tudi dostop do spletnih strani in drugih vsebin v okviru Citymagazine.si, uporaba funkcij in storitev spletne strani Citymagazine.si, prav tako pa tudi prenos datotek in drugih vsebin iz spletne strani Citymagazine.si. Vsebina Splošnih pogojev predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletne strani CityMagazine.si.

Za splošne pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi splošnimi pogoji uporabe ali v z vezi z uporabo spletne strani Citymagazine.si pa je za tak spor dogovorjena krajevna pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.

1. Definicija pojmov

Založnik, lastnik, skrbnik spletne strani Citymagazine.si je podjetje Reformabit d.o.o., Krtina 144, 1233 Dob, Slovenija (v nadaljevanju založnik).
* Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.
* Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja spletno stran Citymagazine.si.si (v nadaljevanju uporabnik).
* Uporabnik vsebin/storitev je vsak, ki obišče spletne strani Citymagazine.si.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev založnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

2. Osebni podatki

Uporabnik družbi Reformabit d.o.o. v smislu varstva osebnih podatkov izrecno dovoljuje, da pridobljene uporabnikove osebne podatke uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo. Družba Mestne revije od uporabnikov zbira osebne podatke za lastno uporabo za namene trženja in pošiljanja obvestil. Če se bodo od uporabnika zbirali osebni podatki, bo uporabnik imel v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda v katalog zbirke osebnih podatkov, do vpogleda v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na uporabnika, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1). Prav tako bo uporabnik, od katerega se bodo zbirali osebni podatki, imel pravico zahtevati, da Reformabit osebne podatke, ki se nanašajo na uporabnika, dopolni, popravi, blokira ali izbriše, če bo dokazal, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Uporabnik lahko navedene pravice uveljavi tako, da pošlje zahtevo na kontaktni naslov Reformabit.

V primeru, če bodo uporabnikovi podatki kadarkoli uporabljeni za namen neposrednega trženja, bo uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteval, da Mestne revije trajno ali začasno preneha uporabljati uporabnikove osebne podatke za ta namen.

Vsi pogoji in načini varovanja podatkov so dosegljivi na spletnem naslovu:
http://citymagazine.si/zasebnost-piskotki/

3. Opis spletne strani Citymagazine.si

Spletna stran Citymagatine.si dnevno ponuja prispevke z različnih področij vsakdanjega življenja. Uporabnikom spletne strani ponuja nasvete, predloge in ideje s kulturnega in družabnega dogajanja, modne smernice, tehnološke in avtomobilistične novosti, kuharske recepte, lepotne nasvete, ideje za popotovanja in urbane pobege.

4. Dostopnost spletne strani Citymagazine.si

Spletna stran je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani CityMagazine.si vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do Citymagazine.si. Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višje sile.

5. Zasebnost in varstvo podatkov

Družba Reformabit d.o.o. se zavezuje, da bo spoštovala zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnika. Uporabnik soglaša, da lahko Mestne revije njegove podatke uporablja za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Reformabit d.o.o.  se zavezujejo k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarjajo, da so zlorabe možne. Osebne podatke uporabnikov bodo Reformabit varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Spletna stran Citymagazine.si uporablja piškotke (cookies). To so datoteke, ki se shranjujejo v računalniku uporabnika ter med drugim omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. To družbi Reformabit omogoča, da opravi vrednotenje uporabe. Piškotke lahko uporabnik praviloma odkloni ali izbriše z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika, s katerim dostopa do portala, vendar pa se v tem primeru uporabnik strinja, da je možno, da ne bo več mogel uporabljati vseh funkcij portala.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo.

Založnik se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

6. Uporaba portala
Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi spletne strani Citymagazine.si ne bo uporabljal besed ali besednih zvez ali objavljal vsebin, ki bi bile žaljive, bi lahko škodovale časti ali dobremu imenu, ali ki bi pozivale h kakršnikoli obliki sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ali ki bi spodbujale k drugi neenakopravnosti, ali bi predstavljale grožnjo.

Uporabnik se prav tako zavezuje, da ne bo spletne strani Citymagazine.si uporabljal v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in da omenjeni spletni strani ne bo objavljal propagandnih in oglaševalskih vsebin.

Uporabnik se prav tako zavezuje, da pri uporabi ne bo pridobival, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov. Prav tako se zavezuje, da ne bo vznemirjal ali motil drugih uporabnikov pri njihovi uporabi spletne strani.

Družba mestne revije si pridržuje pravico do blokiranja uporabniških imen uporabnikov, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, ali pri uporabi spletne strani Citymagazine.si na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo te splošne pogoje uporabe.

Storitve naj uporabnik uporablja v skladu z navodili in priporočili založnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

7. Odgovornost

Reformabit ne jamčijo za točnost, natančnost ali izčrpnost podatkov navedenih na spletni strani Citymagazine.si. Zato nikakor ne odgovarja za kakršnokoli netočnost, nenatančnost ali opustitev pri podatkih, ki so na voljo na splenti strani in za kakršnokoli morebitno škodo.

Mestne revije ne jamčijo nepretrgane dostopnosti do vsebin in storitev na spletni strani Citymagazine.si. Uporabnik je tako seznanjen in sprejema, da je lahko dostop do katerekoli vsebine in/ali storitev na spletni strani kadarkoli prekinjen ali onemogočen in da je v zvezi s tem izključena kakršnakoli odgovornost Reformabit d.o.o..

Reformabit prav tako odklanjajo odgovornost za kakršnokoli vsebino tretjih oseb, do katere lahko uporabniki dostopajo prek spletne strani.

Pred odločitvijo za udeležbo na prireditvah, ki jih objavljamo na portalu, preverite točnost podatkov pri navedenih spletnih strneh in kontaktnih osebah. Zaradi vremenskih ali ostalih okoliščin lahko pride do odpovedi ali spremembe datuma prireditev.

Uporabnik se mora zavedati, da:
* Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, Reformabit ne prevzemajo odgovornosti.
* Reformabit in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
* Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik.
* Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 512 Kbps, priporočljiva pa najmanj 1 Mbps.
* Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
* Reformabit ne odgovarjajo za vsebino objavljeno na spletni strani Citymagazine.si, katere avtorji so uporabniki spletne strani Citymagazine.si
* Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video, …

8. Uporabnik se zaveže, da:

Storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo, v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja, ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb, storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih, ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe, ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov, ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo, ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

9. Nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglašajo s temi pravili. Sporočeni osnovni podatki nagrajenca (ime, priimek in naslov) ter davčna številka so pogoj za prejetje nagrade. Za mladoletne nagrajence izpolnijo in podpišejo izjavo o strinjanju za koriščenje nagrade starši oziroma zakoniti zastopniki. Podrobnejša navodila o prejetju nagrade bodo nagrajencu sporočena skupaj z obvestilom o nagradi.

V nagradnem znesku niso vključene vse davčne obveznosti. Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade, ki je višja od zneska 60 €, poravnati znesek akontacije dohodnine (davek od osebnih prejemkov) v skladu s prvim odstavkom 126. člena ZDOH-2. Izplačevalec nagrade (Reformabit d.o.o.) je odgovoren za plačilo vseh davčnih obveznosti in predložitev predpisanih obrazcev na DURS.

Nagrajenci morajo pred izročitvijo nagrad podeljevalcu nagrade predložiti potrdilo o svoji davčni številki. Predložitev potrdila je pogoj za izročitev nagrad.

Nagrad ni možno zamenjati za drugo blago in niso izplačljive v gotovini. Vsak glasovalec je lahko izžreban samo enkrat. V primeru, da je nekdo izžreban dvakrat, se druge nagrade le temu ne podeli, ampak se žrebanje ponovi. Do nagrad niso upravičeni vsi zaposleni in zunanji sodelavci podjetja Reformabit d.o.o., vključno z njihovimi ožjimi sorodniki.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 68/2004). Organizator se zavezuje, da bo skrbno in skladno z zakonodajo varoval podatke udeležencev.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so IME, PRIIMEK in KRAJ BIVANJA objavijo v medijih organizatorja. S sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da podjetje Reformabit, d. o. o. njegove osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje naročil. Osebne podatke lahko obdelujeta neomejeno oziroma do preklica udeleženčeve pisne privolitve.

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije sproti obveščal udeležence.
Žrebanje poteka v navzočnosti komisije, ki jo sestavljajo tri osebe. Dve sta zaposleni v podjetju organizatorja, tretja oseba je zunanja.

Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam izžrebancev se shranijo, organizator pa bo nagrajence obvestil. Žreb komisije je dokončen in pritožba nanj ni možna.

Če organizator zazna zlorabo glasovanja, ima pravico udeleženca diskvalificirati.

10. O piškotkih na spletne mestu
Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani.

Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

* Piškotki najpogostejših zunanjih spletnih strani /servisov (piškotki tretjih) / na tej povezavi.

Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu urednistvo@citymagazine.si.

11. Reklamacije
Reformabit vodijo vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Mestne revije se zavezujejo, da bojo tekoče reševali morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

Reformabit bodo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovijo nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredovali ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se Mestne revije zavezujejo, da jih bodo odpravili v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo do Reformabit predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

12. Kršenje pogojev
Reformabit si pridržujeje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletne strani Citymagazine.si. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči aložniku ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev na elektronski naslov: urednistvo@citymagazine.si ali pisno na naslov Reformabit d.o.o., Krtina 144, 1233 Dob.

13. Avtorske pravice / avtorsko zaščiteno
Spletno mesto kot tudi tiskani izdelek City Magazine z vsemi povezanimi izdajami so avtorsko zaščitene ter plod urednikov in avtorjev v sodelovanju s podjetjem Reformabit. Vsakršna zloraba lahko zapade pod odškodninsko tožbo, kraje avtorskih del.

14. Veljavnost sporazuma
Do preklica ali spremembe na teh straneh.

Pogoji uporabe spletnega mesta veljajo v povezavi s pogoji zasebnosti, piškotkov ter varovanja podatkov na tem naslovu:

Zasebnost & Piškotki & Varstvo podatkov

Uredništvo City Magazine

Z vami od leta 2004

Od leta 2004 raziskujemo urbane trende in svojo skupnost sledilcev dnevno obveščamo o novostih s področja življenjskega sloga, potovanj, stila in izdelkov, ki navdihujejo s strastjo. Od leta 2023 vsebine ponujamo v glavnih globalnih jezikih.