fbpx

Käyttöehdot

Käyttöehdot ovat sopimus palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän välillä. 

Käyttöehdot koskevat kaikkia CityMagazine.si -sivuston käyttötapoja ja kaikkea Citymagazine.si -sivuston mahdollistamaa interaktiivista viestintää. Citymagazine.si -sivuston käyttöön sisältyy muun muassa pääsy Citymagazine.si -sivuston verkkosivuille ja muuhun sisältöön, Citymagazine.si -sivuston toimintojen ja palveluiden käyttö sekä tiedostojen ja muun sisällön siirtäminen Citymagazine.si -sivustolta. Yleisten sopimusehtojen sisältö muodostaa laillisesti pätevän ja sitovan sopimuksen palveluntarjoajan ja CityMagazine.si -sivuston käyttäjien välillä.

Yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Slovenian tasavallan lakia, ja kaikissa näihin yleisiin käyttöehtoihin tai Citymagazine.si-sivuston käyttöön liittyvissä riita-asioissa sovelletaan toimivaltaisen tuomioistuimen paikallista lainkäyttövaltaa. Ljubljanassa on sovittu tällaiseen kiistaan.

1. Termien määritelmä

Citymagazine.si -sivuston julkaisija, omistaja, ylläpitäjä on yritys Reformabit doo, Krtina 144, 1233 Dob, Slovenia (jäljempänä kustantaja).
* Reitin tarjoajat ovat Internet-yhteyden tarjoajia, joita käyttäjät tai palveluntarjoaja vuokraavat heiltä.
* Palvelun käyttäjä on henkilö, joka käyttää Citymagazine.si.si -verkkosivustoa millään tavalla (jäljempänä käyttäjä).
* Sisällön käyttäjä/palvelu on jokainen, joka vierailee Citymagazine.si -sivustolla.

Käyttö on sallittu rajoittamattomalle määrälle käyttäjiä, jotka hyväksyvät julkaisijan palvelun näiden ehtojen ja palveluntarjoajan muiden ohjeiden mukaisesti, ehdoin ja mukaisesti.

2. Henkilötiedot

Henkilötietojen suojan osalta käyttäjä antaa Reformabit doolle nimenomaisen luvan käyttää ja käsitellä saamiaan käyttäjän henkilötietoja omiin tarpeisiinsa sekä oman harkintansa mukaan lähettää heille ilmoituksia heidän toiminnastaan. Mestne Revija kerää käyttäjiltä henkilötietoja omaan käyttöönsä markkinointia ja ilmoitusten lähettämistä varten. Mikäli käyttäjältä kerätään henkilötietoja, käyttäjällä on henkilötietolain (ZVOP-1) säännösten mukaisesti oikeus tarkastella henkilötietojen keräämistä koskevaa luetteloa, tarkastella rekisterin sisältämiä henkilötietoja. henkilötietojen kerääminen ja viittaaminen käyttäjään sekä oikeus kopioida tai kopioida niitä (ZVOP-1 § 30). Samoin käyttäjällä, jolta henkilötietoja kerätään, on oikeus pyytää Reformabitia täydentämään, korjaamaan, estämään tai poistamaan käyttäjää koskevat henkilötiedot, jos hän voi osoittaa, että ne ovat epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tai kerätään tai käsitellään lain vastaisesti (ZVOP-1 32 artikla). Käyttäjä voi käyttää ilmoitettuja oikeuksiaan lähettämällä pyynnön Reformabitin yhteysosoitteeseen.

Siinä tapauksessa, että käyttäjän tietoja joskus käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin, käyttäjä voi milloin tahansa pyytää kirjallisesti tai muulla sovitulla tavalla, että Mestne revje lopettaa pysyvästi tai tilapäisesti käyttäjän henkilötietojen käytön tähän tarkoitukseen.

Kaikki tietosuojaehdot ja -menetelmät ovat saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta:
http://citymagazine.si/zasebnost-piskotki/

3. Citymagazine.si -sivuston kuvaus

Citymagatine.si -sivusto tarjoaa päivittäisiä kommentteja arjen eri osa-alueilta. Se tarjoaa verkkosivustojen käyttäjille neuvoja, ehdotuksia ja ideoita kulttuuri- ja sosiaalisista tapahtumista, muotiohjeita, teknologisia ja autoalan innovaatioita, ruoanlaittoreseptejä, kauneusvinkkejä, ideoita matkailuun ja kaupunkipakoon.

4. Citymagazine.si -sivuston saavutettavuus

Sivusto on yleensä käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja vuoden jokaisena päivänä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden lyhytaikaisiin keskeytyksiin pääsyssä CityMagazine.si-verkkosivustoille huoltoa ja laitteiden vaihtoa varten. Palveluntarjoaja varaa myös ylläpitoon liittyvistä syistä oikeuden keskeyttää Citymagazine.si:n pääsyn pidemmäksi ajaksi. Palveluntarjoaja ei takaa sivuston käytettävyyttä mahdollisten reitityspalveluntarjoajien verkkojen katkosten tai katkosten, virheiden, muiden teknisten häiriöiden tai kolmansien osapuolten toiminnassa (virtalähde...) ja pakottamisen yhteydessä. majeure.

5. Yksityisyys ja tietosuoja

Reformabit doo sitoutuu kunnioittamaan käyttäjien yksityisyyttä eikä välitä heidän henkilötietojaan kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjä suostuu siihen, että Mestne revija voi käyttää hänen tietojaan oman analyysinsa tarkoituksiin, mihin käyttäjä nimenomaisesti suostuu. Käyttäjä ei ole velvollinen paljastamaan henkilöllisyyttään, ellei hän niin halua. Reformabit doo on sitoutunut pitämään mahdollisimman paljon huolta kaikkien tietojen yksityisyydestä, mutta varoittaa kuitenkin väärinkäytösten mahdollisuudesta. Reformabit suojaa käyttäjien henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti.

Citymagazine.si -sivusto käyttää evästeitä. Nämä ovat tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle ja mahdollistavat muun muassa käyttäjän tunnistamisen, kun hän vierailee verkkosivustolla uudelleen. Näin Reformabit voi suorittaa käytön arvioinnin. Pääsääntöisesti käyttäjä voi kieltäytyä tai poistaa evästeet portaaliin pääsyyn käytetyn selaimen asianmukaisten asetusten kautta, mutta tällöin käyttäjä hyväksyy sen, että on mahdollista, että hän ei voi enää käyttää kaikkia verkkoselaimen toimintoja. portaalista.

Käytettyjen ohjelmistojen avulla kerätään ja tallennetaan myös joitain teknisiä tietoja, mukaan lukien käyttäjän IP-osoite. Tietojen takana olevista tai päätelaitetta käyttävistä henkilöistä ei kuitenkaan tunnisteta tai kerätä henkilötietoja.

Julkaisija sitoutuu suojaamaan käyttäjätietoja huolellisesti ja käyttämään niitä yksinomaan palvelujen tarjoamisen tarpeisiin. Käyttäjien henkilötiedot suojataan henkilötietolain mukaisesti.

6. Portaalin käyttö
Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei käytä Citymagazine.si -sivustoa käyttäessään sanoja tai ilmauksia tai julkaise sisältöä, joka olisi loukkaavaa, loukkaisi kunniaa tai hyvää mainetta tai joka herättäisi minkäänlaista vihaa, eripuraa tai suvaitsemattomuutta tai edistäisi muuta eriarvoisuutta tai olisi uhka.

Käyttäjä sitoutuu myös olemaan käyttämättä Citymagazine.si -verkkosivustoa Slovenian tasavallan lainsäädännön vastaisesti ja olemaan julkaisematta propaganda- ja mainossisältöä mainitulla verkkosivustolla.

Käyttäjä sitoutuu myös olemaan hankkimatta, keräämättä ja/tai tallentamatta muiden käyttäjien henkilötietoja. Se sitoutuu myös olemaan häiritsemättä tai häiritsemättä muita käyttäjiä heidän käyttäessään verkkosivustoa.

City-lehtiyhtiö varaa oikeuden estää sellaisten käyttäjien käyttäjätunnukset, jotka loukkaavat, julkisesti yllyttävät vihaan, eripuraa tai suvaitsemattomuutta, ovat liian säädyttömiä, mainostavat tai millään tavalla rikkovat Slovenian tasavallan lainsäädäntöä tai vakavammin rikkovat näitä yleisiä ehtoja käyttämällä Citymagazine.si -sivustoa.

Käyttäjän tulee käyttää palveluita palvelun julkaisijan ohjeiden ja suositusten sekä reitintarjoajan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjien tulee olla tietoisia siitä, että palvelujen hoidosta ja hallinnasta huolimatta väärinkäytökset ovat mahdollisia. Palveluntarjoaja tiedottaa käyttäjilleen kaikista muutoksista ja innovaatioista kaikissa paikoissa, joissa palvelujen käyttöohjeet ja ehdot julkaistaan.

7. Vastuu

Reformabit ei takaa Citymagazine.si-sivustolla annettujen tietojen oikeellisuutta, tarkkuutta tai kattavuutta. Siksi se ei ole millään tavalla vastuussa verkkosivustolla olevien tietojen epätarkkuuksista, epätarkkuuksista tai puutteista eikä mahdollisista vahingoista.

City-lehdet eivät takaa keskeytymätöntä pääsyä Citymagazine.si-sivuston sisältöön ja palveluihin. Käyttäjä on siten tietoinen ja hyväksyy sen, että pääsy mihin tahansa verkkosivuston sisältöön ja/tai palveluihin voidaan keskeyttää tai estää milloin tahansa ja että Reformabit doo on suljettu vastuusta tässä suhteessa.

Reformabit ei myöskään ota vastuuta kolmannen osapuolen sisällöstä, jota käyttäjät voivat käyttää verkkosivuston kautta.

Ennen kuin päätät osallistua portaalissa julkaistaviin tapahtumiin, tarkista tietojen oikeellisuus ilmoitetuilta verkkosivuilta ja yhteyshenkilöiltä. Tapahtumat voidaan perua tai muuttaa sään tai muiden olosuhteiden vuoksi.

Käyttäjän tulee olla tietoinen siitä, että:
* Online-tekniikat sisällön lataamiseen ja käyttämiseen eivät ole 100% luotettavia. Reformabit ei ota vastuuta mahdollisista reitintarjoajien aiheuttamista palvelukatkoksista.
* Reformabit ja reitintarjoaja eivät ole vastuussa palvelujen virheellisestä toiminnasta, joka johtuu käyttäjän virheellisestä käytöstä ja tietämättömyydestä.
* Käyttäjä tarvitsee sopivan tietokoneen käyttääkseen videosisältöä.
* Videosisällön käyttämiseen tarvitaan riittävän nopea internetyhteys. Pienin vaadittu yhteysnopeus on 512 Kbps ja vähintään 1 Mbps.
* Sisällöntuottaja ei voi taata palvelujen toimivuutta sopimuskumppaneiden verkkohäiriöiden, sähkökatkojen tai muiden teknisten häiriöiden yhteydessä, jotka voivat tilapäisesti häiritä palveluiden toimintaa.
* Reformabit ei vastaa Citymagazine.si -sivustolla julkaistusta sisällöstä, jonka kirjoittajat ovat Citymagazine.si -sivuston käyttäjiä.
* Sisällöntuottaja pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit, valokuvat, videot jne.

8. Käyttäjä sitoutuu:

Hän ei käytä palvelua sellaisen sisällön ja/tai toiminnan julkaisemiseen tai levittämiseen, joka on vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja/tai yleistä järjestystä ja moraalia, hän ei käytä viestinnässään uhkauksia, halventavaa, nöyryyttävää tai loukkaavaa ilmaisua, ei kommunikoi muiden käyttäjien kanssa muiden henkilöiden puolesta, ei käytä palvelua kaupallisiin, laittomiin tai muihin kuin näissä ehdoissa määriteltyihin tarkoituksiin, ei jaa tekijänoikeudella suojattua sisältöä tai toisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön omistamaa sisältöä, ei yritä hankkia, kerätä ja/tai tallentaa muiden käyttäjien henkilötietoja, ei häiritse muita käyttäjiä, jos he ilmaisevat erimielisyytensä viestinnän kanssa, eivät kopioi, tallenna tai välitä sisältöä tai osaa siitä millään tavalla, ei käytä tietokonekoodeja , haitallisia ohjelmia tai mitä tahansa, joka voi häiritä, poistaa käytöstä tai vahingoittaa tätä palvelua, palveluntarjoajaa ja sen ohjelmistoja ja laitteistoja, reitin tarjoajaa ja tietoliikennelaitteita.

9. Palkintopelit

Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät nämä säännöt. Annetut voittajan perustiedot (nimi, sukunimi ja osoite) ja veronumero ovat palkinnon saamisen edellytys. Alaikäisten palkinnon voittajien vanhempien tai laillisten edustajien on täytettävä ja allekirjoitettava suostumus palkinnon käyttöön. Tarkemmat ohjeet palkinnon vastaanottamisesta lähetetään voittajalle palkintoilmoituksen yhteydessä.

Kaikki verovelvoitteet eivät sisälly palkinnon määrään. Ennen 60 euron suuruisen palkinnon vastaanottamista voittajan on maksettava tuloveron (henkilön tulovero) määrä 126 ZDOH-2:n 1 momentin mukaisesti. Palkinnon maksaja (Reformabit doo) vastaa kaikkien verovelvoitteiden maksamisesta ja määrättyjen lomakkeiden toimittamisesta DURSille.

Palkinnon voittajien on toimitettava todistus veronumerostaan palkinnon antajalle ennen palkinnon luovuttamista. Sertifikaatin toimittaminen on ehtona palkintojen myöntämiselle.

Palkintoja ei voi vaihtaa muihin tavaroihin eikä niitä voi lunastaa käteisellä. Jokainen äänestäjä voidaan arpoa vain kerran. Jos joku arvotaan kahdesti, toista palkintoa ei jaeta vain tälle henkilölle, vaan arvonta toistetaan. Kaikki Reformabit doon työntekijät ja ulkopuoliset yhteistyökumppanit, mukaan lukien heidän lähisukulaisensa, eivät ole oikeutettuja palkintoihin.

Osallistumalla palkintopeliin osallistuja antaa järjestäjälle luvan kerätä, käsitellä ja säilyttää toimittamiaan henkilötietoja henkilötietolain (Virallinen lehti RS 68/2004) mukaisesti. Järjestäjä sitoutuu suojaamaan osallistujien tietoja huolellisesti ja lain mukaisesti.

Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa järjestäjälle luvan, että hänen tietonsa eli NIMI, SUKUNIMI ja ASETUKPA julkaistaan järjestäjän tiedotusvälineissä, mikäli hänet arvotaan. Osallistumalla palkintopeliin annat yritykselle Reformabit, doo käsitellä kokoelmissaan olevia henkilötietojasi ja käyttää niitä seuraaviin tarkoituksiin: tilastollinen käsittely, asiakkaiden segmentointi, aiemman ostokäyttäytymisen käsittely, tarjousten lähettäminen, mainosmateriaali, aikakauslehdet ja kutsut tapahtumiin ja puhelin-, kirjallisiin ja sähköisiin mittauksiin ja tilausten noutoon. Henkilötietoja voidaan käsitellä toistaiseksi tai kunnes osallistujan kirjallinen suostumus peruutetaan.

Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista tiedotusvälineissä palkittujen nimet sekä kuvia ja tallenteita mahdollisista palkintojenjakotilaisuudesta. Järjestäjän ei tarvitse maksaa palkinnonsaajille nimien, valokuvien ja tallenteiden julkaisemisesta tiedotusvälineissä sekä osallistumisesta julkiseen tapahtumaan.

Järjestäjä käsittelee kaikki valitukset ja reklamaatiot. Perusteltujen reklamaatioiden tapauksessa järjestäjä sitoutuu ratkaisemaan ne lain mukaisessa määräajassa ja ilmoittamaan siitä osallistujalle.

Järjestäjä voi muuttaa näitä sääntöjä, jos tekniset tai kaupalliset syyt tai yleisön syyt sitä vaativat. Järjestäjä pitää osallistujat ajan tasalla kaikista kampanjan muutoksista ja uutuuksista.
Arvonta suoritetaan kolmen hengen komitean läsnäollessa. Kaksi on järjestäjän yrityksen työntekijöitä, kolmas ulkopuolinen.

Toimikunnan laatima arvonnan pöytäkirja ja voittajalista tallennetaan ja järjestäjä ilmoittaa voittajille. Toimikunnan arvonta on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

Jos järjestäjä havaitsee äänestyksen väärinkäytön, sillä on oikeus sulkea osallistuja.

10. Tietoja verkkosivuston evästeistä
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka useimmat verkkosivustot tallentavat käyttäjien laitteisiin, joilla he käyttävät Internetiä tunnistaakseen yksittäiset laitteet, joita käyttäjät käyttivät. Niiden tallennus on täysin käyttäjän käyttämän selaimen hallinnassa - se voi halutessaan rajoittaa tai estää evästeiden tallennuksen.

Evästeet ovat olennaisia käyttäjäystävällisten verkkopalvelujen tarjoamisessa. Yleisimmät sähköisen liiketoiminnan toiminnot eivät olisi mahdollisia ilman evästeitä. Verkkokäyttäjän ja verkkosivuston välinen vuorovaikutus on nopeampaa ja helpompaa evästeiden avulla. Heidän avullaan sivusto muistaa yksilön mieltymykset ja kokemukset, mikä säästää aikaa ja tekee verkon selailusta tehokkaampaa ja miellyttävämpää.

Useimmat verkkosivustot käyttävät evästeitä, ja ne ovat kätevä tapa pitää sisältö tuoreena ja asianmukaisena, mikä on yhdenmukainen yksittäisen verkkokäyttäjän etujen ja mieltymysten kanssa. Evästeiden käytölle on useita syitä, joista ensimmäinen on varmasti niiden kyky tallentaa tietoja yksittäisen verkkosivuston tilasta (yksityisen verkkosivuston säätöjen yksityiskohdat), ne auttavat erilaisten verkkopalvelujen toteuttamisessa (verkkokaupat), ne auttavat keräämään erilaisia tilastoja online-käyttäjän tottumuksista - koska vain niiden avulla voidaan seurata tietyn verkkosivuston käyntitiheyttä.

Yritykset voivat käyttää evästeitä arvioidakseen verkkosivustojensa suunnittelun tehokkuutta sekä sen tyypin ja määrän asianmukaisuutta, jota ne tarjoavat käyttäjille verkkosivuillaan.

* Yleisimpien ulkoisten verkkosivustojen / palveluiden evästeet (kolmannen osapuolen evästeet) / tällä linkillä.

Käyttäjille tarjotaan teknistä tukea ja apua sähköpostitse urednistvo@citymagazine.si.

11. Valitukset
Reformabit suorittaa kaikki mahdolliset valitukset ja muut toimenpiteet käyttäjien kanssa toimintasääntöjensä ja Slovenian tasavallan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kaupungin lehdet sitoutuvat ratkaisemaan nopeasti kaikki tekniset ja/tai aineelliset valitukset.

Perusteltujen reklamaatioiden tapauksessa Reformabit varmistaa, että valituksen syyt poistetaan ja jos he havaitsevat säännönvastaisuuksia reitintarjoajan puolelta, se välittää sen edelleen reitintarjoajalle, joka on velvollinen korjaamaan virheen. Perusteltujen reklamaatioiden sattuessa Mestne revija sitoutuu poistamaan ne kohtuullisessa ajassa ja ilmoittamaan niistä käyttäjälle. Jos valitukset koskevat reitin tarjoajaa, Reformabit välittää kyseiset valitukset reitintarjoajan asianomaiselle osastolle, joka on velvollinen korjaamaan virheen. Kaikki Internet-verkon toimintaan liittyvät valitukset käsitellään palvelun käyttäjän Internet-yhteyden tarjoajan toimesta.

12. Ehtojen rikkominen
Reformabit varaa oikeuden estää pääsyn Citymagazine.si-verkkosivustolle käyttäjiltä, jotka rikkovat Ehtoja tai toimivat niiden vastaisesti. Jos käyttäjä aiheuttaa toiminnallaan majoittajalle tai reitin tarjoajalle vahinkoa, hän on siitä täysin moraalisesti, aineellisesti ja rikosoikeudellisesti vastuussa.

Ilmoita mahdollisista rikkomuksista muiden käyttäjien verkkosivujen käytössä palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen: urednistvo@citymagazine.si tai kirjallisesti osoitteeseen Reformabit doo, Krtina 144, 1233 Dob.

13. Tekijänoikeus / tekijänoikeus
Sivusto sekä City Magazinen painotuote ja kaikki siihen liittyvät painokset ovat tekijänoikeudella suojattuja ja ovat toimittajien ja tekijöiden tuotetta yhteistyössä Reformabitin kanssa. Kaikesta väärinkäytöstä voidaan esittää vahingonkorvausvaatimus, tekijänoikeudella suojattujen teosten varkaus.

14. Sopimuksen voimassaolo
Kunnes peruutetaan tai muutetaan näillä sivuilla.

Sivuston käyttöehdot ovat voimassa yhdessä tietosuoja-, eväste- ja tietosuojaehtojen kanssa tässä osoitteessa:

Yksityisyys & evästeet ja tietosuoja

City-lehden toimituskunta

Kanssasi vuodesta 2004

Vuodesta alkaen 2004 tutkimme kaupunkitrendejä ja tiedotamme seuraajayhteisöllemme päivittäin viimeisimmistä elämäntavoista, matkustamisesta, tyylistä ja tuotteista, jotka inspiroivat intohimoa. Vuodesta 2023 alkaen tarjoamme sisältöä suurimmilla maailmanlaajuisilla kielillä.