fbpx

Vilkår for brug

Betingelserne for brug er en aftale mellem tjenesteudbyderen og tjenestebrugeren. 

Brugsbetingelserne gælder for alle former for brug af CityMagazine.si-webstedet og for alle former for interaktiv kommunikation, der er muliggjort af Citymagazine.si-webstedet. Brugen af webstedet Citymagazine.si omfatter blandt andet adgang til websteder og andet indhold på webstedet Citymagazine.si, brug af funktioner og tjenester på webstedet Citymagazine.si, samt overførsel af filer og andet indhold fra hjemmesiden Citymagazine.si. Indholdet af de generelle vilkår og betingelser udgør en juridisk gyldig og bindende aftale mellem udbyderen og brugerne af webstedet CityMagazine.si.

Loven i Republikken Slovenien gælder for de generelle brugsbetingelser, og i tilfælde af enhver tvist i forbindelse med disse generelle brugsbetingelser eller i forbindelse med brugen af webstedet Citymagazine.si, den lokale jurisdiktion for den kompetente domstol i Ljubljana er aftalt for en sådan tvist.

1. Definition af begreber

Udgiver, ejer, administrator af webstedet Citymagazine.si er virksomheden Reformabit doo, Krtina 144, 1233 Dob, Slovenien (herefter benævnt udgiveren).
* Ruteudbydere er udbydere af den internetforbindelse, som brugerne eller udbyderen lejer af dem.
* Bruger af tjenesten er enhver person, der bruger webstedet Citymagazine.si.si på nogen måde (herefter brugeren).
* Indholdsbruger/service er enhver, der besøger webstedet Citymagazine.si.

Brug er tilladt til et ubestemt antal brugere, der accepterer udgiverens service på den måde, på betingelserne og i overensstemmelse med disse vilkår og andre instruktioner fra udbyderen.

2. Personlige data

Med hensyn til persondatabeskyttelse tillader brugeren udtrykkeligt Reformabit doo at bruge og behandle den opnåede brugers personlige data til egne behov og efter eget skøn at sende dem meddelelser vedrørende deres aktiviteter. Virksomheden Mestne Revija indsamler personlige data fra brugere til eget brug med henblik på markedsføring og udsendelse af meddelelser. Hvis der indsamles personoplysninger fra brugeren, i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om beskyttelse af personoplysninger (ZVOP-1), har brugeren ret til at se kataloget over indsamlingen af personoplysninger for at se de personoplysninger, der er indeholdt i indsamling af personoplysninger og henvise til brugeren, og retten til at kopiere eller kopiere dem (artikel 30 ZVOP-1). Ligeledes vil brugeren, fra hvem persondata vil blive indsamlet, have ret til at anmode Reformabit om at fuldføre, korrigere, blokere eller slette personoplysningerne vedrørende brugeren, hvis han kan bevise, at de er ufuldstændige, unøjagtige eller forældede, eller som var indsamlet eller behandlet i strid med loven (artikel 32 ZVOP-1). Brugeren kan udøve de anførte rettigheder ved at sende en anmodning til Reformabit-kontaktadressen.

I tilfælde af, at brugerens data nogensinde bliver brugt med henblik på direkte markedsføring, kan brugeren til enhver tid skriftligt eller på anden aftalt måde anmode om, at Mestne revje permanent eller midlertidigt ophører med at bruge brugerens personlige data til dette formål.

Alle vilkår og metoder for databeskyttelse er tilgængelige på følgende webadresse:
http://citymagazine.si/zasebnost-piskotki/

3. Beskrivelse af hjemmesiden Citymagazine.si

Hjemmesiden Citymagatine.si tilbyder daglige bidrag fra forskellige områder af hverdagen. Det tilbyder webstedsbrugere råd, forslag og ideer fra kulturelle og sociale begivenheder, moderetningslinjer, teknologiske og automotive innovationer, madlavningsopskrifter, skønhedstips, ideer til rejser og byflugter.

4. Tilgængelighed af webstedet Citymagazine.si

Hjemmesiden er generelt tilgængelig 24 timer i døgnet og alle dage året rundt. Udbyderen forbeholder sig retten til kortvarige afbrydelser i adgangen til CityMagazine.si hjemmesider for vedligeholdelse og udskiftning af udstyr. Af årsager relateret til vedligeholdelse forbeholder udbyderen sig også retten til at suspendere adgangen til Citymagazine.si i længere perioder. Udbyderen garanterer ikke tilgængeligheden af siden i tilfælde af mulige udfald i ruteudbydernes netværk, eller eventuelle afbrydelser, fejl, andre tekniske forstyrrelser eller afbrydelser i driften af tredjeparter (strømforsyning...) og kraft majeure.

5. Privatliv og databeskyttelse

Virksomheden Reformabit doo forpligter sig til at respektere brugernes privatliv og vil ikke videregive deres personlige data til tredjemand uden brugerens samtykke. Brugeren accepterer, at Mestne revija kan bruge hans data til sin egen analyse, som brugeren udtrykkeligt er enig i. Brugeren er ikke forpligtet til at afsløre sin identitet, medmindre han vælger at gøre det. Reformabit doo er forpligtet til maksimal omsorg for privatlivets fred for alle data, men advarer ikke desto mindre om, at misbrug er muligt. Reformabit vil beskytte brugernes persondata i overensstemmelse med persondataloven.

Hjemmesiden Citymagazine.si bruger cookies. Det er filer, der gemmes på brugerens computer og blandt andet gør det muligt for brugeren at blive genkendt, når man besøger hjemmesiden igen. Dette giver Reformabit mulighed for at udføre en brugsevaluering. Som en generel regel kan brugeren nægte eller slette cookies gennem de relevante indstillinger i den webbrowser, der bruges til at få adgang til portalen, men i dette tilfælde accepterer brugeren, at det er muligt, at han ikke længere vil være i stand til at bruge alle funktionerne i portalen.

Ved hjælp af den anvendte software indsamles og opbevares også nogle tekniske data, herunder brugerens IP-adresse. Der er dog ingen identifikation eller indsamling af persondata om personerne bag disse data eller de personer, der bruger terminaludstyret.

Udgiveren forpligter sig til omhyggeligt at beskytte brugerdata og udelukkende at bruge dem til at levere tjenester. Brugernes personlige data vil blive beskyttet i overensstemmelse med persondataloven.

6. Brug af portalen
Brugeren forpligter sig til, at han, når han bruger Citymagazine.si hjemmesiden, ikke vil bruge ord eller vendinger eller offentliggøre indhold, der ville være stødende, kunne skade ære eller godt navn, eller som ville kalde på nogen form for had, splid eller intolerance, eller som ville tilskynde til andre uligheder eller udgøre en trussel.

Brugeren forpligter sig også til ikke at bruge webstedet Citymagazine.si i strid med lovgivningen i Republikken Slovenien og til ikke at offentliggøre propaganda- og reklameindhold på det førnævnte websted.

Brugeren forpligter sig endvidere til ikke at erhverve, indsamle og/eller opbevare andre brugeres personoplysninger. Den forpligter sig også til ikke at forstyrre eller forstyrre andre brugere i deres brug af hjemmesiden.

Bymagasinfirmaet forbeholder sig retten til at blokere brugernavne på brugere, der fornærmer, offentligt tilskynder til had, splid eller intolerance, er overdrevent uanstændige, reklamerer for eller på nogen måde overtræder lovgivningen i Republikken Slovenien eller mere alvorligt overtræder disse generelle betingelser, når ved at bruge webstedet Citymagazine.si.

Brugeren skal bruge tjenesterne i overensstemmelse med instruktionerne og anbefalingerne fra tjenesteudgiveren og ruteudbyderens instruktioner. Brugere skal være opmærksomme på, at på trods af pleje og kontrol af tjenesterne, er misbrug mulige. Tjenesteudbyderen vil informere sine brugere om alle ændringer og innovationer alle steder, hvor instruktionerne for brug af tjenesterne og vilkårene og betingelserne er offentliggjort.

7. Ansvar

Reformabit garanterer ikke for nøjagtigheden, præcisionen eller omfanget af de data, der er angivet på webstedet Citymagazine.si. Derfor er det på ingen måde ansvarlig for enhver unøjagtighed, unøjagtighed eller udeladelse i de data, der er tilgængelige på hjemmesiden, og for eventuelle skader.

City-magasiner garanterer ikke uafbrudt adgang til indhold og tjenester på webstedet Citymagazine.si. Brugeren er således opmærksom på og accepterer, at adgang til ethvert indhold og/eller tjenester på hjemmesiden til enhver tid kan blive afbrudt eller deaktiveret, og at Reformabit doo er udelukket fra ethvert ansvar i denne forbindelse.

Reformabit fraskriver sig også ansvaret for tredjepartsindhold, som brugere kan få adgang til via webstedet.

Før du beslutter dig for at deltage i de begivenheder, der offentliggøres på portalen, skal du kontrollere nøjagtigheden af oplysningerne med de angivne websider og kontaktpersoner. Arrangementer kan blive aflyst eller ændret på grund af vejret eller andre omstændigheder.

Brugeren skal være opmærksom på, at:
* Onlineteknologier til at downloade og få adgang til indhold er ikke 100% pålidelige. Reformabit påtager sig ikke ansvar for mulige serviceafbrydelser på grund af ruteudbydere.
* Reformabit og ruteudbyderen er ikke ansvarlige for forkert drift af tjenesterne, som er resultatet af forkert brug og uvidenhed hos brugeren.
* Brugeren har brug for en passende computer for at bruge videoindholdet.
* For at bruge videoindhold skal brugeren have en tilstrækkelig hurtig internetforbindelse. Den mindste nødvendige forbindelseshastighed er 512 Kbps, og et minimum på 1 Mbps anbefales.
* Indholdsudbyderen kan ikke garantere driften af tjenesterne i tilfælde af netværkssvigt hos kontraktpartnere, strømafbrydelser eller andre tekniske forstyrrelser, der midlertidigt kan forstyrre driften af tjenesterne.
* Reformabit er ikke ansvarlig for indhold offentliggjort på Citymagazine.si hjemmesiden, hvis forfattere er Citymagazine.si hjemmesidebrugere.
* Indholdsudbyderen forbeholder sig retten til at fjerne upassende beskeder, billeder, videoer mv.

8. Brugeren forpligter sig til at:

Han vil ikke bruge tjenesten med det formål at offentliggøre eller udbrede noget indhold og/eller aktivitet, der er i strid med gældende lovgivning og/eller offentlig orden og moral, han vil ikke bruge trusler, nedsættende, ydmygende eller stødende udtryk i sin kommunikation, han vil ikke kommunikere med andre brugere på vegne af andre personer, vil ikke bruge tjenesten til kommercielle, ulovlige eller andre formål end dem, der er specificeret i disse betingelser, vil ikke distribuere ophavsretligt beskyttet indhold eller indhold ejet af en anden juridisk eller fysisk person, vil ikke forsøge at indhente, indsamle og/eller opbevare andre brugeres personlige data, vil ikke chikanere andre brugere, hvis de udtrykker deres uenighed med kommunikationen, vil ikke kopiere, gemme eller videresende hele eller dele af indholdet på nogen måde, vil ikke bruge computerkoder , skadelige programmer eller andet, der kan forstyrre, deaktivere eller beskadige denne tjeneste, tjenesteudbyderen og dens software og hardware, ruteudbyderen og telekommunikationsenheder.

9. Præmiespil

Ved at deltage i lodtrækningen accepterer deltagerne disse regler. De oplyste grunddata om vinderen (navn, efternavn og adresse) og skattenummer er en betingelse for at modtage præmien. For mindre prisvindere skal forældre eller juridiske repræsentanter udfylde og underskrive en samtykkeerklæring til brugen af præmien. Mere detaljerede instruktioner om modtagelse af præmien vil blive sendt til vinderen sammen med præmiemeddelelsen.

Alle skatteforpligtelser er ikke inkluderet i præmiebeløbet. Før vinderen accepterer præmien, som er højere end beløbet på €60, skal vinderen afregne beløbet for forudgående indkomstskat (personlig indkomstskat) i overensstemmelse med første afsnit i artikel 126 ZDOH-2. Betaleren af prisen (Reformabit doo) er ansvarlig for at betale alle skatteforpligtelser og indsende de foreskrevne formularer til DURS.

Præmievindere skal indsende et certifikat på deres skattenummer til præmieuddeleren, før præmien uddeles. Indlevering af certifikatet er en betingelse for tildeling af priserne.

Præmier kan ikke ombyttes til andre varer og kan ikke indløses i kontanter. Hver vælger kan kun trækkes én gang. I tilfælde af at nogen bliver trukket to gange, tildeles andenpræmien ikke kun til den pågældende person, men lodtrækningen gentages. Ikke alle medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere hos Reformabit doo, inklusive deres nære slægtninge, er berettiget til priser.

Ved at deltage i præmiespillet giver deltageren arrangøren mulighed for at indsamle, behandle og opbevare de afgivne personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven (Statstidende RS 68/2004). Arrangøren forpligter sig til at beskytte deltagernes data omhyggeligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Ved deltagelse i lodtrækningen giver deltageren tilladelse til arrangøren, at hvis han bliver trukket, vil dennes oplysninger, dvs. NAVN, EFTERNAVN og BOPÆL, blive offentliggjort i arrangørens medier. Ved at deltage i præmiespillet giver du virksomheden Reformabit, doo tilladelse til at behandle dine personlige data i sine samlinger og bruge dem til følgende formål: statistisk behandling, kundesegmentering, behandling af tidligere købsadfærd, afsendelse af tilbud, reklamemateriale, magasiner og invitationer til arrangementer og til telefonisk, skriftlig og elektronisk opmåling og afhentning af bestillinger. Personoplysninger kan behandles på ubestemt tid eller indtil deltagerens skriftlige samtykke tilbagekaldes.

Arrangøren forbeholder sig retten til i medierne at offentliggøre navnene på prismodtagerne og billeder og optagelser af enhver prisoverrækkelse. Arrangøren skal ikke betale prisvinderne for offentliggørelse af navne, billeder og optagelser af prisen i medierne og for deltagelse i et offentligt arrangement.

Alle reklamationer og reklamationer behandles af arrangøren. I tilfælde af velbegrundede klager forpligter arrangøren sig til at løse dem inden for den lovbestemte frist og informere deltageren herom.

Arrangøren kan ændre disse regler, hvis det er påkrævet af tekniske eller kommercielle årsager eller årsager fra offentlighedens side. Arrangøren vil holde deltagerne orienteret om alle ændringer og nyheder i kampagnen.
Lodtrækningen foregår i overværelse af et udvalg bestående af tre personer. To er ansatte i arrangørens virksomhed, den tredje person er ekstern.

Protokollen over lodtrækningen, der er udarbejdet af komiteen, og listen over vindere vil blive gemt, og arrangøren vil underrette vinderne. Udvalgets lodtrækning er endelig og kan ikke appelleres.

Hvis arrangøren opdager misbrug af stemmeret, har den ret til at diskvalificere deltageren.

10. Om cookies på hjemmesiden
Cookies er små tekstfiler, som de fleste websteder gemmer på brugernes enheder, som de får adgang til internettet med for at identificere de individuelle enheder, som brugerne brugte til at få adgang til. Deres lagring er under fuld kontrol af den browser, som brugeren bruger - den kan begrænse eller deaktivere lagringen af cookies efter ønske.

Cookies er grundlæggende for at levere brugervenlige onlinetjenester. De mest almindelige e-business-funktioner ville ikke være mulige uden cookies. Interaktionen mellem webbrugeren og hjemmesiden er hurtigere og nemmere ved hjælp af cookies. Med deres hjælp husker hjemmesiden den enkeltes præferencer og oplevelser og sparer derved tid og gør det mere effektivt og behageligt at surfe på nettet.

Cookies bruges af de fleste hjemmesider, de er et bekvemt middel til at holde indholdet friskt og passende, hvilket er i tråd med den enkelte webbrugers interesser og præferencer. Der er flere grunde til at bruge cookies, hvoraf den første helt sikkert er deres evne til at gemme data om tilstanden på et individuelt websted (detaljer om justeringer af et individuelt websted), de hjælper med implementeringen af forskellige onlinetjenester (onlinebutikker), de hjælper med indsamlingen af forskellige statistikker, om onlinebrugerens vaner - for kun med dem kan hyppigheden af at besøge en bestemt hjemmeside overvåges.

Virksomheder kan bruge cookies til at evaluere effektiviteten af designet af deres hjemmesider, samt egnetheden af typen og antallet af annoncer, de tilbyder brugerne på deres hjemmesider.

* Cookies på de mest almindelige eksterne websteder / tjenester (tredjepartscookies) / på dette link.

Brugere får teknisk support og assistance via e-mail urednistvo@citymagazine.si.

11. Klager
Reformabit udfører alle potentielle klager og andre procedurer med brugere i overensstemmelse med dets driftsregler og den gældende lovgivning i Republikken Slovenien. Bybladene forpligter sig til omgående at løse eventuelle tekniske og/eller indholdsmæssige klager.

I tilfælde af berettigede reklamationer vil Reformabit sørge for, at årsagerne til reklamationen fjernes, og hvis de finder uregelmæssigheder fra ruteudbyderens side, videresender de den til ruteudbyderen, som er forpligtet til at rette fejlen. I tilfælde af velbegrundede klager forpligter Mestne revija sig til at fjerne dem inden for en rimelig tid og at underrette brugeren herom. Hvis reklamationerne vedrører ruteudbyderen, videresender Reformabit de pågældende reklamationer til den relevante afdeling hos ruteudbyderen, som er forpligtet til at rette fejlen. Alle klager i forbindelse med driften af internetnetværket håndteres af tjenestebrugerens internetforbindelsesudbyder.

12. Overtrædelse af vilkår
Reformabit forbeholder sig retten til at nægte adgang til webstedet Citymagazine.si for brugere, der overtræder vilkårene eller handler i modstrid med dem. Hvis brugeren forårsager skade på lejeren eller ruteudbyderen gennem sine handlinger, er han fuldt ud moralsk, materielt og strafferetligt ansvarlig for det.

Rapporter eventuelle overtrædelser af andre brugeres brug af websteder til tjenesteudbyderen på e-mailadressen: urednistvo@citymagazine.si eller skriftligt på adressen Reformabit doo, Krtina 144, 1233 Dob.

13. Copyright / copyrightbeskyttet
Hjemmesiden samt det trykte produkt af City Magazine med alle relaterede udgaver er ophavsretligt beskyttet og er resultatet af redaktører og forfattere i samarbejde med virksomheden Reformabit. Ethvert misbrug kan være genstand for et erstatningskrav, tyveri af ophavsretligt beskyttede værker.

14. Aftalens gyldighed
Indtil annulleret eller ændret på disse sider.

Betingelserne for brug af hjemmesiden gælder i forbindelse med vilkårene for privatliv, cookies og databeskyttelse på denne adresse:

Privatliv & Cookies & Databeskyttelse

City Magazine Redaktion

Med dig siden 2004

Fra år 2004 vi forsker i urbane tendenser og informerer vores fællesskab af følgere dagligt om det seneste inden for livsstil, rejser, stil og produkter, der inspirerer med passion. Fra 2023 tilbyder vi indhold på store globale sprog.