fbpx

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja su ugovor između davatelja usluge i korisnika usluge. 

Uvjeti korištenja odnose se na sve oblike korištenja web stranice CityMagazine.si te na sve oblike interaktivne komunikacije koje web stranica Citymagazine.si omogućuje. Korištenje web stranice Citymagazine.si između ostalog uključuje pristup web stranicama i drugim sadržajima unutar web stranice Citymagazine.si, korištenje funkcija i usluga web stranice Citymagazine.si, kao i prijenos datoteka i drugih sadržaja sa stranice Citymagazine.si. Sadržaj Općih uvjeta poslovanja čini pravno valjan i obvezujući ugovor između pružatelja i korisnika web stranice CityMagazine.si.

Na opće uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Slovenije, a u slučaju bilo kakvog spora u vezi s ovim općim uvjetima korištenja ili u vezi s korištenjem web stranice Citymagazine.si, mjesna je nadležnost nadležnog suda. u Ljubljani je dogovoren za takav spor.

1. Definicija pojmova

Izdavač, vlasnik, administrator web stranice Citymagazine.si je tvrtka Reformabit doo, Krtina 144, 1233 Dob, Slovenija (u daljnjem tekstu izdavač).
* Pružatelji ruta su davatelji internetske veze koju korisnici ili davatelj iznajmljuju od njih.
* Korisnik usluge je svaka osoba koja na bilo koji način koristi web stranicu Citymagazine.si.si (u daljnjem tekstu korisnik).
* Korisnik sadržaja/usluga je svatko tko posjeti web stranicu Citymagazine.si.

Korištenje je dopušteno neograničenom broju korisnika koji prihvate uslugu nakladnika na način, pod uvjetima i u skladu s ovim Uvjetima i drugim uputama davatelja.

2. Osobni podaci

U smislu zaštite osobnih podataka, korisnik izričito dopušta tvrtki Reformabit doo da dobivene osobne podatke korisnika koristi i obrađuje za vlastite potrebe te da mu po vlastitom nahođenju šalje obavijesti o svojim aktivnostima. Tvrtka Mestne revije prikuplja osobne podatke korisnika za vlastite potrebe u svrhu marketinga i slanja obavijesti. Ukoliko se od korisnika prikupljaju osobni podaci, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1), korisnik će imati pravo uvida u katalog zbirke osobnih podataka, uvid u osobne podatke sadržane u prikupljanje osobnih podataka i odnose se na korisnika, te pravo na njihovo kopiranje ili kopiranje (čl. 30. ZVOP-1). Isto tako, korisnik od kojeg će se prikupljati osobni podaci imat će pravo zahtijevati da Reformabit dopuni, ispravi, blokira ili izbriše osobne podatke koji se odnose na korisnika ako dokaže da su nepotpuni, netočni ili neažurni ili da su prikupljeni ili obrađeni protivno zakonu (čl. 32. ZVOP-1). Navedena prava korisnik može ostvariti slanjem zahtjeva na Reformabit kontakt adresu.

U slučaju da se korisnikovi podaci ikada koriste u svrhu izravnog marketinga, korisnik može u bilo kojem trenutku pisanim putem ili na drugi dogovoreni način zatražiti da Mestne revije trajno ili privremeno prestanu koristiti osobne podatke korisnika u tu svrhu.

Svi uvjeti i načini zaštite podataka dostupni su na sljedećoj web adresi:
http://citymagazine.si/zasebnost-piskotki/

3. Opis web stranice Citymagazine.si

Web stranica Citymagatine.si svakodnevno nudi priloge iz raznih područja svakodnevnog života. Korisnicima web stranica nudi savjete, prijedloge i ideje s kulturnih i društvenih događanja, modne smjernice, tehnološke i automobilske inovacije, kuharske recepte, savjete za ljepotu, ideje za putovanja i urbane bijegove.

4. Dostupnost web stranice Citymagazine.si

Web stranica je općenito dostupna 24 sata dnevno i svaki dan u godini. Ponuditelj zadržava pravo na kratkotrajne prekide u pristupu stranicama CityMagazine.si radi održavanja i zamjene opreme. Iz razloga vezanih uz održavanje, pružatelj također zadržava pravo obustave pristupa Citymagazine.si na duža razdoblja. Davatelj ne jamči dostupnost stranice u slučaju mogućih ispada u mrežama pružatelja ruta, ili bilo kakvih ispada, grešaka, drugih tehničkih smetnji ili prekida u radu trećih strana (napajanje...) i sile više sile.

5. Privatnost i zaštita podataka

Tvrtka Reformabit doo se obvezuje poštivati privatnost korisnika i neće prosljeđivati njihove osobne podatke trećim osobama bez pristanka korisnika. Korisnik je suglasan da Mestne revije njegove podatke mogu koristiti za potrebe vlastitih analiza, s čime se korisnik izričito slaže. Korisnik nije dužan otkriti svoj identitet, osim ako to sam odluči učiniti. Reformabit doo se obvezuje maksimalno brinuti o privatnosti svih podataka, ali usprkos tome upozorava da su moguće zlouporabe. Reformabit će osobne podatke korisnika štititi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Web stranica Citymagazine.si koristi kolačiće. To su datoteke koje se pohranjuju na računalu korisnika i, između ostalog, omogućuju prepoznavanje korisnika prilikom ponovnog posjeta web stranici. To omogućuje Reformabitu da izvrši procjenu korištenja. Općenito, korisnik može odbiti ili obrisati kolačiće putem odgovarajućih postavki web preglednika kojim pristupa portalu, no u tom slučaju korisnik je suglasan da je moguće da više neće moći koristiti sve funkcije portala. portal.

Uz pomoć softvera koji se koristi, prikupljaju se i pohranjuju i neki tehnički podaci, uključujući IP adresu korisnika. Međutim, ne postoji identifikacija niti prikupljanje osobnih podataka o osobama koje stoje iza tih podataka ili osobama koje koriste terminalnu opremu.

Izdavač se obvezuje brižljivo čuvati podatke korisnika i koristiti ih isključivo za potrebe pružanja usluga. Osobni podaci korisnika bit će zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

6. Korištenje portala
Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja web stranice Citymagazine.si neće koristiti riječi ili izraze niti objavljivati sadržaje koji bi bili uvredljivi, mogli štetiti časti ili dobrom glasu ili koji bi pozivali na bilo koji oblik mržnje, razdora ili netolerancije ili koji potaknule druge nejednakosti ili predstavljale prijetnju.

Korisnik se također obvezuje da web stranicu Citymagazine.si neće koristiti u suprotnosti sa zakonodavstvom Republike Slovenije te da na navedenoj stranici neće objavljivati propagandne i reklamne sadržaje.

Korisnik se također obvezuje da neće prikupljati, prikupljati i/ili pohranjivati osobne podatke drugih korisnika. Također se obvezuje da neće ometati ili ometati druge korisnike u korištenju web stranice.

City magazine zadržava pravo blokiranja korisničkih imena korisnika koji vrijeđaju, javno potiču mržnju, razdor ili netoleranciju, prekomjerno su opsceni, reklamiraju ili na bilo koji način krše zakone Republike Slovenije ili teže krše ove opće uvjete kada korištenjem web stranice Citymagazine.si.

Korisnik treba koristiti usluge u skladu s uputama i preporukama izdavača usluge i uputama pružatelja rute. Korisnici trebaju biti svjesni da su unatoč brizi i kontroli usluga moguće zlouporabe. Pružatelj usluga će o svim promjenama i novostima obavijestiti svoje korisnike na svim mjestima gdje su objavljene upute za korištenje usluga i Uvjeti.

7. Odgovornost

Reformabit ne jamči za točnost, preciznost ili sveobuhvatnost podataka navedenih na web stranici Citymagazine.si. Stoga ni na koji način nije odgovoran za bilo kakvu netočnost, netočnost ili propust u podacima dostupnim na web stranici te za eventualnu štetu.

City magazine ne jamči nesmetan pristup sadržajima i uslugama na web stranici Citymagazine.si. Korisnik je stoga upoznat i prihvaća da pristup bilo kojem sadržaju i/ili uslugama na web stranici može biti prekinut ili onemogućen u bilo kojem trenutku te da se Reformabit doo isključuje od svake odgovornosti s tim u vezi.

Reformabit se također odriče odgovornosti za bilo kakav sadržaj trećih strana kojem korisnici mogu pristupiti putem web stranice.

Prije odluke o sudjelovanju u događanjima koja se objavljuju na portalu, provjerite točnost podataka na navedenim web stranicama i kontakt osobama. Događaji mogu biti otkazani ili promijenjeni zbog vremenskih ili drugih okolnosti.

Korisnik mora biti svjestan da:
* Online tehnologije za preuzimanje i pristup sadržaju nisu 100% pouzdane. Reformabit ne preuzima odgovornost za moguće prekide usluge zbog pružatelja ruta.
* Reformabit i pružatelj ruta ne snose odgovornost za neispravan rad usluga koji je posljedica nepravilnog korištenja i neznanja korisnika.
* Za korištenje video sadržaja korisniku je potrebno odgovarajuće računalo.
* Za korištenje video sadržaja korisniku je potrebna dovoljno brza internetska veza. Minimalna potrebna brzina veze je 512 Kbps, a preporuča se minimalno 1 Mbps.
* Pružatelj sadržaja ne može jamčiti rad usluga u slučaju ispada mreže ugovornih partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno poremetiti rad usluga.
* Reformabit ne odgovara za sadržaje objavljene na stranicama Citymagazine.si, čiji su autori korisnici stranica Citymagazine.si.
* Pružatelj sadržaja zadržava pravo uklanjanja neprikladnih poruka, fotografija, videa itd.

8. Korisnik se obvezuje:

Neće koristiti uslugu u svrhu objavljivanja ili propagiranja bilo kojeg sadržaja i/ili aktivnosti koji su u suprotnosti s važećim zakonodavstvom i/ili javnim redom i moralom, neće koristiti prijetnje, pogrdne, ponižavajuće ili uvredljive izraze u svojoj komunikaciji, neće komunicirati s drugim korisnicima u ime drugih osoba, neće koristiti uslugu u komercijalne, nezakonite ili bilo koje druge svrhe osim onih navedenih u ovim uvjetima, neće distribuirati sadržaj zaštićen autorskim pravima ili sadržaj u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe, neće pokušavati prikupljati, prikupljati i/ili pohranjivati osobne podatke drugih korisnika, neće uznemiravati druge korisnike ako izraze svoje neslaganje s komunikacijom, neće kopirati, pohranjivati ili prosljeđivati cijeli ili dio sadržaja na bilo koji način, neće koristiti računalne kodove , štetnih programa ili bilo čega što bi moglo ometati, onemogućiti ili oštetiti ovu uslugu, pružatelja usluge i njegov softver i hardver, pružatelj ruta i telekomunikacijski uređaji.

9. Nagradne igre

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni s ovim pravilima. Navedeni osnovni podaci dobitnika (ime, prezime i adresa) i porezni broj uvjet su za preuzimanje nagrade. Za maloljetne dobitnike nagrade roditelji ili zakonski zastupnici moraju ispuniti i potpisati Izjavu o suglasnosti za korištenje nagrade. Detaljnije upute o preuzimanju nagrade bit će poslane dobitniku zajedno s obavijesti o nagradi.

Sve porezne obveze nisu uključene u iznos nagrade. Prije preuzimanja nagrade, koja je veća od iznosa od 60 €, dobitnik je dužan podmiriti iznos predujma poreza na dohodak (porez na dohodak) sukladno prvom stavku članka 126. ZDOH-2. Isplatitelj nagrade (Reformabit doo) dužan je podmiriti sve porezne obveze i podnijeti propisane obrasce DURS-u.

Dobitnici nagrade dužni su prije podjele nagrade davatelju nagrade dostaviti potvrdu o poreznom broju. Dostava certifikata uvjet je za dodjelu nagrada.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za drugu robu i ne mogu se zamijeniti za gotovinu. Svaki glasač može biti izvučen samo jednom. U slučaju da netko bude izvučen dva puta, druga nagrada se ne dodjeljuje samo toj osobi, već se izvlačenje ponavlja. Pravo na nagrade nemaju svi zaposlenici i vanjski suradnici Reformabit doo, uključujući i njihove bliske srodnike.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik dopušta Priređivaču prikupljanje, obradu i pohranjivanje dostavljenih osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RS 68/2004). Organizator se obvezuje da će podatke sudionika čuvati pažljivo iu skladu sa zakonom.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik daje suglasnost organizatoru da se, ukoliko bude izvučen, njegovi podaci, odnosno IME, PREZIME i MJESTO STANOVANJA, objave u medijima organizatora. Sudjelovanjem u nagradnoj igri dopuštate tvrtki Reformabit doo da Vaše osobne podatke obrađuje u svojim zbirkama i koristi u sljedeće svrhe: statističke obrade, segmentacije kupaca, obrade dosadašnjeg kupovnog ponašanja, slanje ponuda, reklamnog materijala, časopisa i pozivnice za događaje te za telefonsko, pisano i elektroničko anketiranje i prikupljanje narudžbi. Osobni podaci mogu se obrađivati neograničeno vrijeme ili do opoziva pisane privole sudionika.

Organizator zadržava pravo objave u medijima imena nagrađenih te fotografija i snimaka svake dodjele nagrada. Priređivač nije dužan nagrađenima platiti objavu imena, fotografija i snimaka dodjele u medijima te sudjelovanje na javnoj manifestaciji.

Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U slučaju osnovanih prigovora, organizator se obvezuje riješiti ih u zakonskom roku te o tome obavijestiti sudionika.

Organizator može promijeniti ova pravila ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni razlozi ili razlozi na strani javnosti. Organizator će obavijestiti sudionike o svim promjenama i novostima akcije.
Izvlačenje se odvija u prisustvu komisije koja se sastoji od tri osobe. Dvojica su zaposlenici tvrtke organizatora, treća osoba je vanjska osoba.

Zapisnik o izvlačenju koji je sastavila komisija i popis dobitnika bit će sačuvani, a organizator će obavijestiti dobitnike. Ždrijeb komisije je konačan i na njega se ne može žaliti.

Ukoliko organizator uoči zlouporabu glasovanja, ima pravo diskvalificirati sudionika.

10. O kolačićima na web stranici
Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina web stranica pohranjuje na uređaje korisnika kojima pristupaju internetu kako bi identificirali pojedinačne uređaje kojima su korisnici pristupali. Njihovo pohranjivanje je pod potpunom kontrolom preglednika koji koristi korisnik - on može ograničiti ili onemogućiti pohranjivanje kolačića po želji.

Kolačići su temeljni za pružanje online usluga prilagođenih korisnicima. Najčešće funkcije e-poslovanja ne bi bile moguće bez kolačića. Interakcija između web korisnika i web stranice brža je i lakša uz pomoć kolačića. Uz njihovu pomoć web stranica pamti preferencije i iskustva pojedinca, čime štedi vrijeme i čini pregledavanje interneta učinkovitijim i ugodnijim.

Kolačiće koristi većina web stranica, oni su prikladno sredstvo za održavanje sadržaja svježim i primjerenim, koji je u skladu s interesima i preferencijama pojedinog web korisnika. Više je razloga za korištenje kolačića, a prvi od njih je svakako njihova mogućnost pohranjivanja podataka o stanju pojedine web stranice (detalji o prilagodbama pojedine web stranice), pomažu u implementaciji raznih online usluga (online trgovina), pomažu u prikupljanju raznih statistika, o navikama online korisnika - jer samo s njima može se pratiti učestalost posjećivanja određene web stranice.

Tvrtke mogu koristiti kolačiće za procjenu učinkovitosti dizajna svojih web stranica, kao i primjerenost vrste i broja oglasa koje nude korisnicima na svojim web stranicama.

* Kolačići najčešćih vanjskih web stranica / usluga (kolačići trećih strana) / na ovoj poveznici.

Korisnicima se pruža tehnička podrška i pomoć putem e-pošte urednistvo@citymagazine.si.

11. Prigovori
Reformabit vodi sve eventualne reklamacijske i druge postupke s korisnicima u skladu sa svojim pravilima poslovanja i važećim zakonodavstvom Republike Slovenije. Gradski časopisi se obvezuju da će eventualne tehničke i/ili materijalne pritužbe bez odlaganja riješiti.

U slučaju opravdanih reklamacija, Reformabit će se pobrinuti da se razlozi reklamacije otklone, a ukoliko utvrde nepravilnosti od strane Pružatelja rute, istu će proslijediti Pružatelju rute, koji je dužan grešku otkloniti. U slučaju osnovanih reklamacija, Mestne revija se obvezuje iste otkloniti u primjerenom roku i o tome obavijestiti korisnika. Ukoliko se pritužbe odnose na pružatelja ruta, Reformabit će predmetne pritužbe proslijediti nadležnom odjelu pružatelja ruta, koji je dužan ispraviti grešku. Sve prigovore vezane uz rad internetske mreže rješava davatelj internetske veze korisnika usluge.

12. Kršenje uvjeta
Reformabit zadržava pravo uskratiti pristup web stranici Citymagazine.si korisnicima koji krše Uvjete ili postupaju suprotno njima. Ukoliko korisnik svojim radnjama prouzroči bilo kakvu štetu iznajmljivaču ili organizatoru rute, za to je u potpunosti moralno, materijalno i kazneno odgovoran.

Sve prekršaje u korištenju web stranica od strane drugih korisnika prijavite pružatelju usluga na e-mail adresu: urednistvo@citymagazine.si ili pisanim putem na adresu Reformabit doo, Krtina 144, 1233 Dob.

13. Autorska prava / zaštićena autorskim pravima
Web stranica kao i tiskani proizvod City Magazina sa svim pripadajućim izdanjima zaštićeni su autorskim pravima i proizvod su urednika i autora u suradnji s Reformabitom. Svaka zlouporaba može biti predmet zahtjeva za naknadu štete, krađe djela zaštićenih autorskim pravima.

14. Valjanost Ugovora
Do otkazivanja ili promjene na ovim stranicama.

Uvjeti korištenja web stranice vrijede zajedno s uvjetima privatnosti, kolačića i zaštite podataka na ovoj adresi:

Privatnost i kolačići i zaštita podataka

Uredništvo City Magazina

Sa vama od 2004

Od godine 2004 istražujemo urbane trendove i svakodnevno informiramo našu zajednicu sljedbenika o novostima u životnom stilu, putovanjima, stilu i proizvodima koji nadahnjuju sa strašću. Od 2023. nudimo sadržaj na glavnim svjetskim jezicima.