fbpx

Tombola: Nokia 3.4

Organizátorem hry o ceny je Piardigma, doo ve spolupráci s Reformabit doo Losování cen probíhá na médiích citymagazine.si (článek, pozvánka) a na instagramovém profilu media City Magazine od 13.04.2021 až 23.04.2021. Losování proběhne 24. dubna 2021 v 10 hodin.

Slosování se mohou zúčastnit fyzické nebo právnické osoby, které jsou občany Republiky Slovinsko nebo mají sídlo v Republice Slovinsko a které se zaregistrují k účasti ve slosování o ceny v rámci sociální sítě Instagram. Zaměstnanci pořadatele, spolupořadatele a jejich nejbližší rodinní příslušníci a další osoby podílející se na organizaci této hry o ceny se hry o ceny nemohou zúčastnit. Registrací do slosování o ceny vyjadřuje účastník souhlas s pravidly účasti ve slosování a s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech. Fyzické osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit hry o ceny pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců.

Účastník se může zúčastnit hry o ceny:
– sledovat instagramový profil @citymagazineslo,
- vyhledat příspěvek pro hru o ceny na zmíněném profilu a vložit pod něj komentář.

Účastí ve slosování o ceny souhlasí účastníci s předáním jména a příjmení spolupořadateli a souhlasí se zveřejněním svého osobního jména v komentářích na sociální síti s jejich písemným souhlasem.

Cena: 1 x smartphone Nokia 3.4

Výherce bude vyhlášen v komentářích na instagramovém profilu @citymagazineslo. Pro uplatnění výhry musí výherce předložit pořadateli doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a daňové číslo. Pokud si výherce výhru neuplatní do 30 dnů po slosování, ztrácí na ni nárok bez nároku na jinou či jinou náhradu. Výhru nelze směnit za hotovost či jinou výhru, nelze ji vyplatit ani převést na třetí osobu.

Pořadatel nechrání ani nezpracovává žádná data. Zodpovídá za to Instagram – sociální sítě, v rámci kterých probíhá slosování o ceny. Veškerou komunikaci s výhercem provádí pořadatel výhradně prostřednictvím nástrojů poskytovaných těmito dvěma sítěmi. Pro potřeby daní a daně z příjmu výherce poskytuje podklady pro výpočet daně z příjmu.

Pořadatel slosování o ceny neodpovídá za škodu způsobenou technickými problémy s provozovatelem sítě nebo v důsledku chyb v internetovém připojení či technických problémů, které mohou nastat v důsledku chyb při obsluze losování o ceny. Pořadatel slosování o ceny může kdykoli zcela změnit design slosování o ceny, pokud to bude vyžadovat technický nebo obchodní charakter nebo důvody na straně veřejnosti. O případných změnách či doplnění těchto pravidel bude pořadatel účastníky vhodným způsobem a na vhodném místě informovat.

S vámi od roku 2004

Od roku 2004 zkoumáme městské trendy a denně informujeme naši komunitu následovníků o novinkách v životním stylu, cestování, stylu a produktech, které inspirují vášní. Od roku 2023 nabízíme obsah v hlavních světových jazycích.