fbpx

Nagradna igra: Nokia 3.4

Organizator nagradne igre je Piardigma, d.o.o. v sodelovanju z Reformabit d.o.o. Nagradna igra poteka na mediju citymagazine.si (članek, poziv) in na Instagram profilu medija City Magazine od 13. 4. 2021 do 23. 4. 2021. Žrebanje bo 24. 4. 2021 ob 10. uri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri v okviru družbenega omrežja Instagram. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju, soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre. S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako:
– da sledi Instagram profilu @citymagazineslo,
– da na omenjenem profilu poišče objavo za nagradno igro in pod njo objavi komentar.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da se njihovo ime in priimek posredujejo soorganizatorju ter se strinjajo, da se njihovo osebno ime ob njihovi pisni privolitvi objavi v okviru komenatrjev na družabnem omrežju.

Nagrada: 1 x pametni telefon Nokia 3.4

Nagrajenec bo objavljen v okviru komentarjev na Instagram profilu @citymagazineslo. 
Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne varuje in ne obdeluje nobenih podatkov. Za to je odgovoren Instagram – družbena omrežja, v okviru katerih poteka nagradna igra. Organizator vso komunikacijo z dobitnikom izvaja izključno preko orodji, ki jih omogočata te dve omrežji. Za potrebe davkov in dohodnine nagrajenec, posreduje podatke za obračun dohodnine.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja. 

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Z vami od leta 2004

Od leta 2004 raziskujemo urbane trende in svojo skupnost sledilcev dnevno obveščamo o novostih s področja življenjskega sloga, potovanj, stila in izdelkov, ki navdihujejo s strastjo. Od leta 2023 vsebine ponujamo v glavnih globalnih jezikih.