fbpx

Nízké sebevědomí u mužů: jak poznat nejistého muže

Nizka samopodoba pri moških
Foto: envato
Last updated:

Nízké sebevědomí může negativně ovlivnit život jedince různými způsoby. Může to způsobit problémy s duševním zdravím, osobními vztahy a dokonce i kariérními vyhlídkami. Přestože muži nemusí vždy vykazovat zjevné známky nízkého sebevědomí, pro mnohé je to stále značný problém.

Zde je několik znaků, které vám mohou pomoci identifikovat nízké sebevědomí u mužů.

Negativní názor na sebe

Muži s nízkým sebevědomím mají často negativní sebemluvu, neustále se kritizují a ponižují. Mohou mít potíže s přijímáním komplimentů nebo s uznáním svých úspěchů.

Vyhýbání se sociálním situacím

Muži s nízkým sebevědomím se mohou vyhýbat společenským situacím, včetně seznamování s novými lidmi nebo účasti na společenských akcích, protože se cítí nehodní nebo se bojí, že budou souzeni.

Potřeba potvrzení

Muži s nízkým sebevědomím mohou často potřebovat potvrzení od ostatních, aby se sami cítili dobře. Mohou vyhledávat externí zdroje ověření, jako jsou lajky nebo komentáře na sociálních sítích, aby se cítili ověřeni.

Foto: envato

Strach z odmítnutí

Muži s nízkým sebevědomím se mohou obávat odmítnutí a mohou se vyhýbat situacím, které by mohly vést k odmítnutí, jako je pozvat někoho ven nebo usilovat o změnu kariéry.

Perfekcionismus nebo jen nízké sebevědomí

Muži s nízkým sebevědomím mohou usilovat o dokonalost ve všech aspektech svého života, často si kladou nerealistická očekávání a stávají se přehnaně sebekritickými, když selžou.

Pasivní chování

Muži s nízkým sebevědomím se mohou vyhýbat konfrontaci a asertivitě, což vede k pasivnímu chování v jejich osobním i profesním životě. Může být pro ně obtížné postavit se za sebe a může být pro ně obtížné vyjádřit své potřeby a přání.

Foto: envato

Sebedestruktivní chování

Muži s nízkou sebeúctou se mohou zapojit do sebedestruktivního chování, jako je zneužívání návykových látek, hazardní hry nebo přejídání, aby se vyrovnali s negativními emocemi a pocity bezcennosti.

Pokud na sobě nebo na někom z vašich známých poznáváte některý z těchto ukazatelů, může to být známka nízkého sebevědomí. Vyhledání odborné pomoci nebo podpory od přátel a rodiny může pomoci jedincům s nízkým sebevědomím zlepšit jejich sebeúctu a žít plnohodnotnější život.

S vámi od roku 2004

Od roku 2004 zkoumáme městské trendy a denně informujeme naši komunitu následovníků o novinkách v životním stylu, cestování, stylu a produktech, které inspirují vášní. Od roku 2023 nabízíme obsah v hlavních světových jazycích.