fbpx

Nye retningslinjer fra eksperter om hvor mye tid et barn kan bruke foran skjermer og elektroniske enheter

Foto: envato

I den digitale tidsalderen er skjermtid fortsatt et tema for diskusjon og bekymring for foreldre. Fremkomsten av teknologi har gitt både utrolige muligheter for læring og underholdning, samt potensielle fallgruver som skjermavhengighet og tap av personlig kommunikasjon. Eksperter har utstedt retningslinjer som tilbyr en mer fleksibel tilnærming til å håndtere disse utfordringene, og understreker behovet for balanse og en sunn rollemodell. La oss se hvor mye tid et barn kan bruke foran skjermene?

Hvor mye tid kan et barn bruke foran skjermer? Dette er et spørsmål som alle foreldre stiller seg selv. Digital verden har skylden for barns dårlige vaner, men hvis det brukes riktig, kan forskjellig innhold inspirere, lære, informere og underholde barn. Eksperter har gitt nye retningslinjer som representerer en mer fleksibel og helhetlig tilnærming til å håndtere barn i den digitale verden.

Selv om det ikke er noen strenge restriksjoner, er det viktig at de er foreldre gå foran som et godt eksempel, etablere fornuftige regler og engasjere seg aktivt inn i barnets digitale verden. Ved å finne en balanse mellom teknologi og andre aktiviteter, kan foreldre fremme et sunt forhold til skjermer samtidig som de lar barna deres trives i den digitale tidsalderen, hvor de også kan dra nytte av en rekke digitalt innhold.

Foto: envato

Hvor mye tid kan et barn bruke foran skjermer?

Sunn rolleskaping
Barn imiterer ofte media foreldrenes vaner, så det er avgjørende at foreldre går foran med et positivt eksempel. Å balansere skjermtid med aktiviteter som lesing, trening og utendørslek hjelper barna å forstå viktigheten av moderasjon.

Etablering av reglene
Foreldre bør sette klare regler for nettsidene, spillene og filmene barna deres får tilgang til. Tilgang til sosiale medier skal kun gis dersom barn viser modenhet og ansvar.

Engasjement
Bli involvert i barnets digitale verden. Lær om spillene dere både liker og utforsk internett sammen. Å finne konstruktive nettaktiviteter som dere kan nyte sammen, fremmer et sunt forhold mellom foreldre og barn.

Foto: envato

Tid uten teknologi
Planlegging av teknologifri tid er viktig. Oppmuntre til aktiviteter som ikke involverer skjermer, selv korte digitale detoxer kan forbedre barnets oppførsel og følelsesmessige velvære.

Sette grenser
Selv om det ikke er noen strenge timegrenser, kan de fleste barn ikke håndtere ubegrenset skjermtid. For å sikre deres fysiske og mentale helse bør foreldre sette rimelige grenser og unngå overdreven bruk av skjerm.

Lærbare øyeblikk
Feil er en del av læringsprosessen. Overvåk barnets nettaktivitet og bruk feil som lærebare øyeblikk for å lære dem om ansvarlig teknologibruk.

Tenåringer sin tilstedeværelse på nettet
Sosiale medier spiller en viktig rolle i livene til tenåringer. Tillat dem å delta i nettkommunikasjon, og erkjenne den potensielle betydningen for deres fremtidige karrierer.

Yngre barn
Barn under 18 måneder anbefales ikke å bruke skjermmedier, bortsett fra videochat. For barn i alderen 18 til 24 måneder kan programmer eller apper av høy kvalitet som brukes sammen med foreldre, hjelpe med tidlig læring. For barn over 2 år foreslår eksperter å begrense skjermtiden til én time eller mindre per dag. Innhold av høy kvalitet å se med deg anbefales.

Implementere retningslinjer for skjermtid

De nye retningslinjene oppfordrer foreldre til å ha en helhetlig tilnærming til ledelse skjermtid. Start med å vurdere eksisterende familievaner og rutiner. Er skjermer en konstant tilstedeværelse på middagsbordet? Monopoliserer smarttelefoner familieutflukter? Vurder å implementere regler som oppmuntrer til et sunnere forhold til elektroniske enheter.

Foto: envato

Etikette under et måltid
Håndhev en "ingen elektronikk ved måltid"-regelen for å oppmuntre til viktige familiesamtaler.

Utpekte skjermfrie dager
Utpek bestemte dager, for eksempel lørdager, for skjermfrie aktiviteter, og oppmuntrer til en balansert livsstil.

Digital detox i bilen
Oppmuntre til samtaler eller andre ikke-skjermaktiviteter under bilturer i stedet for å stole utelukkende på elektroniske enheter for underholdning.

Med deg siden 2004

Fra år 2004 vi undersøker urbane trender og informerer vårt fellesskap av følgere daglig om det siste innen livsstil, reiser, stil og produkter som inspirerer med lidenskap. Fra 2023 tilbyr vi innhold på store globale språk.