fbpx

Všimnite si neúprimné ospravedlnenie: Kedy je ľútosť falošná a prázdna?

Foto: Luiz Woellner / Pexels

Ako často sme boli svedkami ospravedlnení, ktoré sú len reťazou slov bez skutočnej ľútosti alebo priznania viny? aká je výhovorka?

Ospravedlnenie môže to byť mimoriadne silný nástroj na obnovenie vzťahov, ale iba ak je to úprimné. Často sa však stretávame s ospravedlneniami, ktoré sú skôr výsledkom taktickej stratégie ako skutočnej túžby napraviť chybu.

Rozpoznať neúprimné ospravedlnenie nie je vždy jednoduché, pretože niektorí ľudia sa vedia šikovne vyhnúť priznaniu viny. Tu je niekoľko kľúčových bodov, na ktoré treba dávať pozor, keď sa pokúšate rozlíšiť medzi úprimným ospravedlnením a povrchným ospravedlnením.

1. Prevzatie zodpovednosti

Úprimné ospravedlnenie vždy zahŕňa prevzatie zodpovednosti za urobenú chybu. Ak účastník rozhovoru presunie vinu na iných alebo okolnosti, je to znak toho, že nemusí byť úprimný a neuznáva závažnosť svojich činov.
Príklad neúprimného ospravedlnenia: "Prepáč, ak ťa to urazilo, ale si príliš citlivý."

2. Vyjadrenie ľútosti

Priznanie chyby je len polovičné ospravedlnenie; druhá polovica je vyjadrením úprimnej ľútosti. Ak človek nevyjadrí skutočnú ľútosť nad následkami svojich činov, je pravdepodobné, že ospravedlnenia sú len prázdne slová.
Príklad neúprimného ospravedlnenia: "Je mi ľúto, ak si myslíte, že som urobil niečo zlé."

aká je tvoja výhovorka? Foto: Rdne Stock Project / Pexels

3. Prítomnosť empatie

Úprimné ospravedlnenie často zahŕňa empatiu voči tomu, kto bol zranený. Ak partner prejaví nedostatok empatie alebo sa nesnaží pochopiť pocity druhej osoby, je možné, že ospravedlnenie nie je úprimné.
Príklad neúprimného ospravedlnenia: "No, každý sa niekedy pomýli, ale zjavne si myslíš, že je to dôležité."

4. Zámer opraviť

Kľúčovou zložkou úprimného ospravedlnenia je aj jasný zámer napraviť chybu. Ak účastník rozhovoru neprejaví skutočnú vôľu zmeniť svoje správanie alebo situáciu, je možné, že ospravedlnenie nemá hlbší zmysel.
Príklad neúprimného ospravedlnenia: "Je mi ľúto, ale nemôžem sľúbiť, že sa to už nestane."

5. Jasnosť a špecifickosť

Úprimné ospravedlnenie je jasné a konkrétne. Človek, ktorý sa úprimne ospravedlní, jasne prizná, čo urobil zle, a nepoužíva všeobecné výrazy. Ak ospravedlnenie zostane v rovine všeobecností, môže to byť znak toho, že nie je úplne úprimné.
Príklad neúprimného ospravedlnenia: "Je mi ľúto, ak som urobil niečo zlé."

Dokážete odpustiť? Foto: Pexels

Absencia výhovoriek

Neúprimné ospravedlnenia často zahŕňajú výhovorky alebo nepravdivé tvrdenia. Ak sa človek ospravedlňuje alebo hľadá vonkajšiu vinu, môže to byť znakom toho, že sa vyhýba skutočnej zodpovednosti.
Príklad neúprimného ospravedlnenia: „Ťažko vedieť, ako zareaguješ. Presne taká som.“

Zmena správania

Úprimné ospravedlnenie je najčastejšie sprevádzané skutočnou zmenou správania. Ak účastník rozhovoru nemá v úmysle zmeniť svoje konanie alebo opakuje rovnaké chyby, je možné, že ospravedlnenie nie je úprimné.
Príklad neúprimného ospravedlnenia: "Prepáč, ale taký som, len ťažko sa zmením."

Rozpoznanie neúprimného ospravedlnenia si vyžaduje pozornosť k detailom a schopnosť čítať medzi riadkami. Skúsení rečníci niekedy používajú určité frázy alebo výrazy tváre, ale vyššie uvedené vlastnosti sú kľúčové pre pochopenie úprimnosti ospravedlnenia.

S vami od roku 2004

Od r 2004 skúmame mestské trendy a denne informujeme našu komunitu sledovateľov o najnovšom životnom štýle, cestovaní, štýle a produktoch, ktoré inšpirujú vášňou. Od roku 2023 ponúkame obsah v hlavných svetových jazykoch.