fbpx

To odrádza muža od podvádzania: aj pre tých najlabilnejších existuje liek!

Veda dokázala, že aj pre tých najväčších „plotových skokanov“ existuje liek!

Podvádzanie ničí partnerstvo, ničí manželstvá. Prináša pocit zrady, straty dôvery, čo môže viesť k veľkým emocionálnym problémom, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí života.

Prečo podvádzame? Na to neexistuje jednoduchá odpoveď. Niekedy sú ľudia nezrelí, niekedy je podvádzanie výsledkom minulých bolestivých vzťahov, niekedy je to pomsta a niekedy je to len súčasť osobnosti ľudí, ktorí sa nestarajú o následky.

Prečo podvádzame?
Prečo podvádzame?

Existujú varovania, ktoré môžu ovplyvniť, či človek podvádza alebo prestane v momente pokušenia. Faktor, ktorý sa výskumom ukázal ako rozhodujúci pri predchádzaní podvádzaniu, je oddanosť alebo oddanosť vzťahu. Výskum bola realizovaná v roku 2016 a autori výskumu okrem iného skúmali aj vplyv záväzku vo vzťahu na tendenciu k mimomanželským dobrodružstvám. Ukazuje sa, že záväzok je faktorom, ktorý zastaví aj tých ľudí, ktorí sú extrémne náchylní na vzorce správania, ktoré poškodzujú vzťah.

Kľúčom je oddanosť vzťahu.
Kľúčom je oddanosť vzťahu.

Čo vlastne znamená oddanosť vzťahu? Záväzný vzťah (alebo vzťah) je taký, ktorý je založený na vzájomná dôvera, úprimnosť, otvorenosť a láska. Oddanosť alebo záväzok znamená, že človek má túžbu vzťah udržať a klam tu nemá čo hľadať.

Vedecky overené fakty o podvádzaní, ktoré by mal vedieť každý pár

1. AK STE FINANČNE ZÁVISLÁ NA SVOJOM PARTNEROVI, JE PRAVDEPODOBNE, ŽE HO PODVEDÍTE.

Štúdium od roku 2015 pokrýval 2800 ľudí vo veku od 18 do 32 rokov. Zistili, že tí, ktorí sú úplne finančne závislí na svojom partnerovi, sú náchylnejší podvádzať. Najmä ak sú to muži: 15 percent mužov, ktorí boli úplne finančne závislí na svojej manželke, vás podviedlo, zatiaľ čo v opačnej situácii to urobilo iba 5 percent žien.

2. MUŽI A ŽENY REAGUJÚ RÔZNE NA FLIRTOVANIE S INÝMI ĽUĎMI.

Štúdium z roku 2008 v Interpersonal Relations and Group Processes zistili, že muži, ktorí flirtovali mimo vzťahu, boli menej tolerantní k flirtovaniu od svojich partneriek. U žien je to naopak: po flirtovaní samých seba sa ich partner pri tom istom ľahšie pozeral cez prsty.

3. NAŠE POCITY ZÁVISIA OD POHLA ČLOVEKA, S KTORÝM NÁS PARTNER PODVIEDAL.

V Osobnom vzťahu obstáli výskum, v ktorých ľudia čítajú hypotetické scenáre, v ktorých ich partneri podvádzali. Dosť sa zmenilo pohlavie človeka, s ktorým partneri podvádzali. Muži boli nahnevaní a chceli vzťah ukončiť, ak sa žena zaplietla s mužom, no ak sa zaplietla so ženou, myšlienka na to ich vytočila. Ženy reagovali inak: ak sa ich partner zaplietol s osobou rovnakého pohlavia, mali ešte väčšiu chuť vzťah ukončiť.

Naša pohoda závisí aj od pohlavia človeka, s ktorým nás partner podviedol.
Naša pohoda závisí aj od pohlavia človeka, s ktorým nás partner podviedol.

4. MYSLÍME SI, ŽE KAŽDÝ PODVÁDZA...LEN NÁŠ PARTNER NIE.

Journal of Social and Personal Relationships v roku 2015 zistili, že priemerný človek má 42 percentnú šancu podvádzať. Respondenti sa zároveň domnievali, že je len 5% šanca, že ich partner podviedol v minulosti, a 8% šanca, že v budúcnosti. V skutočnosti sa k nevere priznalo len 9 percent opýtaných.

5. HETEROSEXUÁLNYM MUŽOM SA VIAC OBJEVÍ FYZICKÁ NEZLYHANIE, HETEROSEXUÁLNYM ŽENÁM SA VIAC OBJEVÍ EMOČNÉ.

Výskum, publikovaný v Evolutionary Psychology, zistil, že muži by boli veľmi nahnevaní, keby žena mala sex s mužom, do ktorého nebola zamilovaná. Ženy by tu reagovali inak: oveľa viac by ich zarmútilo, keby sa muž zamiloval do inej ženy, s ktorou k pohlavnému styku ani nedošlo.

6. MUŽI S väčšou pravdepodobnosťou PODVEDIA PRED SVOJMI medzníkovými NARODENINAMI.

Je v roku 2014 výskumu zistili, že muži s väčšou pravdepodobnosťou preskočia plot, keď sa blíži ich výročie. To isté sa stáva ženám, ibaže pravdepodobnosť je nižšia.

U mužov je pravdepodobnejšie, že budú podvádzať pred svojimi míľnikovými narodeninami.
U mužov je pravdepodobnejšie, že budú podvádzať pred svojimi míľnikovými narodeninami.

7. VAŠE GÉNY MÔŽU OVPLYVNIŤ AJ NEVERA.

Štúdium, vykonaná na University of Queensland, zistila, že ľudia môžu byť aj biologicky náchylní k podvádzaniu. Nevera bola oveľa častejšia u ľudí, ktorí mali určitý typ oxytocínových a vazopresínových receptorov. Vasopresín je hormón spojený so sociálnym správaním, vrátane dôvery, empatie a spájania sa počas sexu.

8. VZŤAH SA MÔŽE OBNOVIŤ AJ PO nevere.

M. Gary Neuman, autor videoprogramu Create Your Best Marriage, uvádza 3 kroky, ktoré môžu pomôcť uzdraviť vzťah:
1. Ten, kto podvádzal, musí činiť pokánie a prejaviť túžbu zmeniť sa.
2. Podvedený musí sám seba presvedčiť, že sa už nenechá oklamať.
3. Podvádzaný by sa nemal pýtať, čo presne sa deje medzi partnerom a osobou, s ktorou podvádzal.

9. MOŽNOSŤ PODVÁDZANIA ŽENY JE DNES väčšia.

Hoci sa stále predpokladá, že muži sú tí, ktorí podvádzajú častejšie, New York Magazine odhalil, že ženy podvádzajú takmer rovnako (alebo už podvádzajú). V štúdia z roku 2011 sa k podvádzaniu svojho partnera priznalo 23 percent mužov a 19 percent žien v heterosexuálnych vzťahoch.

Dnes je možnosť, že žena podvedie, vyššia.
Dnes je možnosť, že žena podvedie, väčšia.

10. MLADŠÍ ĽUDIA MENEJ PODVÁDZAJÚ.

Po analýza, ktorú viedol Nicholas Wolfinger z Inštitútu pre rodinné štúdie, zistil, že ľudia nad 55 rokov sú najneposlušnejší. Wolfinger odhaduje, že ide o výsledok sexuálnej revolúcie z 50. a 60. rokov minulého storočia.

11. EMOCIONÁLNE ZÁLEŽITOSTI SÚ STÁLE ČASTEJŠIE.

Výskumníci v Americká asociácia manželskej a rodinnej terapie zistili, že citové záležitosti sú čoraz bežnejšie. Až 45 percent mužov a 35 percent žien priznalo, že už mali za sebou citový románik. Len 20 percent ľudí priznalo, že by najradšej mali len sex.

12. MORÁLKA BY MALA BYŤ HLAVNÝM DÔVODOM, PREČO MANŽELÉ NEPODVÁDAJÚ.

Štúdium z tohto roku poznamenáva, že práve morálka chráni ženatých pred neverou. Ďalšími dôvodmi sú: deti, strach zo samoty, iní ľudia. Morálka je najsilnejšia medzi veriacimi a tí menej zbožní ľudia uvádzajú ako hlavný dôvod deti.

MORÁLKA je vraj hlavný dôvod, prečo ženatí nepodvádzajú.
MORÁLKA je vraj hlavný dôvod, prečo ženatí nepodvádzajú.

13. TÍ, KTORÍ UŽ BOLI NEVERNÝM, S väčšou pravdepodobnosťou PODVEDIA.

štúdia, publikovaný v Archives of Sexual Behaviour, zapojil 500 dospelých do heterosexuálnych vzťahov. Tí, ktorí podviedli raz, majú trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že budú podvádzať v ďalšom vzťahu. Tí, ktorí boli v minulosti oklamaní, zostali podozrievaví.

S vami od roku 2004

Od r 2004 skúmame mestské trendy a denne informujeme našu komunitu sledovateľov o najnovšom životnom štýle, cestovaní, štýle a produktoch, ktoré inšpirujú vášňou. Od roku 2023 ponúkame obsah v hlavných svetových jazykoch.