N’šPlac – večgeneracijski center Ljubljana
V zraku · buzz buzz

V Ljubljani je zaživel N’šPlac, večgeneracijski center javnega zavoda Ceneta Štuparja, ki je namenjen zbiranju in srečevanju različnih generacij, s katerim želijo dvigniti kakovost življenja in spodbuditi socialno vključevanje različnih ranljivih skupin.

N’šPlac je nov večgeneracijski center v Ljubljani, za katerim stoji javni zavod Cene Štupar, ki je v prvi vrsti namenjen posameznikom, ki se težje vključujejo v okolje. Prostor se nahaja na Kališnikovem trgu 12 (Ježica), odprt pa je od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro. V tem času imajo udeleženci možnost, da se poleg neformalnega druženja, gledanja televizije, branja časopisov in igranja družabnih iger vsaj štiri ure dnevno udeležijo tudi gibalnih, miselnih, kreativnih in socialnih aktivnosti.

PREBERITE ŠE: Moonolith: monument zvezdam in Luni na Ljubljanskem gradu

Javni zavod je pred tem že odprl tudi DPlac (Linhartova cesta), kjer pomagajo podjetnikom začetnikom. Z aktivnostmi v N’šPlacu želijo ranljivim posameznikom preprečiti zdrs v revščino in spodbudili njihovo vključevanje v okolje in družbo.

Službe v dvajsetih letih 20. stoletja Katero službo bi imeli, če bi živeli leta 1920? BeFunky Collage Psi pomočniki in njihova neverjetna zvestoba NASA - 7 novih planetov Nasa išče imena za sedem novih planetov in želi, da ji pri tem pomagaš Sense of Guilt Sense of Guilt: erotične fotografije s plastičnimi lutkami