TrataVrt (1)
Utrip mesta · dom

Nič ni lepšega kot uživanje na domači zelenici. Ta je spomladi pogosto porumenela ali nekoliko porjavela, a si običajno opomore že po močnejšem spomladanskem dežju. Seveda pa pri tem potrebuje tudi našo pomoč.

Najpogostejša težava je pojav mahu, predvsem v senčnih in vlažnih legah, na severni strani hiš in v senci žive meje. Ukrepamo tako, da ga zjutraj, ko je še vlažen, posujemo s sredstvom Plantella Proti mahu. Ko mah potemni in odmre, ga pograbimo in odstranimo.

Trata ima plitev koreninski sistem, ki potrebuje rahlo in odcedno zemljo. Da se bo gosto razrasla, spomladi z železnimi grabljami odstranimo staro travo, nato pa z vilami prezračimo tla, tako da jih zapičimo v zemljo in rahlo privzdignemo. Tla rahljajo tudi Plantella Kremenovi peski, ki jih enakomerno posujemo po zelenici. Prazna mesta dosejemo s travnimi semeni Plantella Contessa, ki so za boljšo začetno rast obložena s hranili.

Brez hranil tudi pri trati ne gre. Dušik poskrbi za nadzemne dele, kalij pa za korenine. Uporabimo lahko sodobno gnojilo Plantella Formula 365 za trave, s katerim gnojimo le 1-krat letno, in sicer spomladi, nato pa se hranila sproščajo vse leto in hranijo travo. Če ni napovedanega dežja, trato po gnojenju zalijemo.

Da bo lažje preživela spomladanski in jesenski mraz ter poletno vročino, trato kosimo na višino 4–5 cm. Spomladi kosimo vsaj enkrat na teden, na izrazito sušnih legah pa poskrbimo za namakanje. Pri negi in oskrbi trate pa si lahko pomagate tudi s Koledarjem opravil za sanjsko trato.

Svetuje: Vanes Husić, strokovnjak agronom Kluba Gaia

Nagradna igra

Pravilno odgovorite na nagradno vprašanje in se potegujete za naslednje nagrade:
1. nagrada: Paket izdelkov Plantella Proti mahu 5 kg, Plantella Formula 365 za trave 1 kg in Plantella Contessa 1 kg
2. nagrada: Gnojilo Plantella Formula 365 za trave 1 kg
3. nagrada: Seme trav Plantella Contessa 1 kg

Katere proizvode Plantella uporabljamo za sanjsko travo?
A) Plantella Organik, Plantella Borovo lubje
B) Plantella Proti mahu, Plantella Formula 365 za trave, Plantella Contessa
C) Plantella Biovit, Plantella Premium zemlja za okrasne rastline

Organizator nagradne igre je Unichem, d.o.o. (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka od 17. 4. 2018 do 25. 4. 2018 na mediju citymagazine.si. Žrebanje bomo izvedli 26. 4. 2018 ob 09.00 uri.

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri na www.citymagazine.si. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju, soorganizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre. S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja
Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da se z obrazcem na spletni strani prijavi za sodelovanje v nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da se njihovo ime, priimek, naslov, e-naslov in kraj bivanja, ki jih navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo soorganizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki objavijo na spletni strani organizatorja v primeru, da so izžrebani.

Žrebanje nagrad

  • 1 x Paket izdelkov Plantella Proti mahu 5 kg, Plantella Formula 365 za trave 1 kg in Plantella Contessa 1 kg
  • 1 x Gnojilo Plantella Formula 365 za trave 1 kg
  • 1 x Seme trav Plantella Contessa 1 kg

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijavnice. Žrebanje nagrad bo potekalo z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v nagradno igro. V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico in pripišejo zahtevane podatke: ime, priimek, kraj, e-poštni naslov in naslov prebivališča. Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagradno žrebanje se izvede 26. 4 2018. Nagrajenci bodo objavljen na spletni strani citymagazine.si ter obveščeni po elektronskem naslovu, ki ga oddajo ob prijavi!

Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju. Seznam nagrajencev bo objavljen na citymagazine.si. Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade, ki se podeli naslednjemu izžrebancu. V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko. Pred prevzemom nagrade, je nagrajenec dolžan organizatorju plačati akontacijo dohodnine glede na vrednost nagrade. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja in zbirko uporabnikov soorganizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri/natečaju, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorjev.
Organizator in soorganizator nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.
Udeleženec nagradne igre organizatorju in soorganizatorju dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator in soorganizator zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Končne določbe
Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega natečaja. Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@citymagazine.si. Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil. S prijavo - prijavitelj dovoljuje uporabo poštnega naslova za obveščanje mediju City Magazine & partnerjem projektov.
Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani citymagazine.si.

Ljubljana, 17. 4. 2018

Keego: stisljiva kovinska steklenica Keego je oblikoval prvo stisljivo kovinsko steklenico dmitry_ageev-2500x2500 IKEA x Hasselblad: rojstvo nove umetniške kolaboracije Norrhassel Discommon Coffee Table. Discommon Coffee Table: mizica za ljubitelje jeklenih konjičkov huge-window-1024x769 copy 9 denarnici prijaznih korakov do sodobne in luksuzne kuhinje · ·