fbpx

Je globalno segrevanje teorija zarote in ali nam je že odbila zadnja ura?!

Foto: envato

Zemlja postaja toplejša in to ni le občutek. Znanstveni dokazi so jasni: povprečna svetovna temperatura je v zadnjem stoletju naraščala in pričakuje se, da se bo trend nadaljeval, če ne bomo sprejeli drastičnih ukrepov. Ta pojav, znan kot globalno segrevanje, povzroča naraščajoča raven toplogrednih plinov v ozračju, ki zadržujejo toploto in povzročajo dvig temperature planeta.

Ne, globalno segrevanje ni teorija zarote. Koncept globalnega segrevanja z dokazi podpira zamisel, da se povprečna temperatura Zemlje zvišuje zaradi vse večjih ravni toplogrednih plinov v ozračju, in je v celoti podprt z ogromno znanstvenimi dokazi.

Toplogredni plini, kot so ogljikov dioksid (CO2), metan in vodna para, zadržujejo toploto v zemeljskem ozračju, zaradi česar je površje planeta toplejše, kot bi bilo brez njih. Koncentracija teh plinov v ozračju narašča zaradi človekovih dejavnosti, kot so kurjenje fosilnih goriv, krčenje gozdov in kmetijstvo. To povečanje toplogrednih plinov povzroča dvig povprečne temperature Zemlje, kar vodi do pojava, znanega kot globalno segrevanje.

To so osnovni dokazi za globalno segrevanje:

  • Naraščajoče svetovne povprečne temperature: povprečna temperatura Zemlje se je v zadnjem stoletju zviševala in pričakuje se, da se bo trend nadaljeval, če ne bodo sprejeti drastični ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
  • Taljenje polarnih ledenih pokrovov: polarni ledeni pokrovi, ki so sestavljeni iz morskega ledu in ledenih plošč na kopnem, se zaradi naraščajočih temperatur talijo pospešeno. To povzroča dvig morske gladine, kar lahko poplavi obalna območja in razseli skupnosti.
  • Ekstremni vremenski dogodki: Ko se zemeljska temperatura dvigne, smo priča pogostejšim in hudim ekstremnim vremenskim pojavom, kot so vročinski valovi, suše in orkani.
  • Spremembe v vedenju rastlin in živali: Številne rastlinske in živalske vrste spreminjajo svoje vedenje ali se selijo na nova območja kot odgovor na segrevanje podnebja.
  • Vsi ti dokazi kažejo, da je globalno segrevanje resničen in pereč problem, ki zahteva nujno ukrepanje. To ni teorija zarote.
Foto: envato

Eden glavnih dejavnikov globalnega segrevanja je kurjenje fosilnih goriv, kot so premog, nafta in zemeljski plin. Ta goriva pri zgorevanju sproščajo velike količine ogljikovega dioksida (CO2), CO2 pa je glavni toplogredni plin. K problemu prispevata tudi krčenje gozdov in kmetijstvo, saj drevesa in rastline absorbirajo CO2 in pomagajo uravnotežiti količino v ozračju. Ko se gozdovi posekajo in se zemljišča uporabljajo za kmetijstvo, se sposobnost absorbiranja CO2 zmanjša, kar vodi do povečanja ravni atmosfere.

Posledice globalnega segrevanja so daljnosežne in resne. Ko se zemeljska temperatura dvigne, lahko pričakujemo več ekstremnih vremenskih dogodkov, kot so vročinski valovi, suše in orkani. Ti dogodki imajo lahko uničujoč vpliv na skupnosti in ekosisteme ter povzročijo škodo na infrastrukturi, pridelkih in divjih živalih. Naraščajoče morske gladine so še ena skrb, saj se zaradi taljenja polarnih ledenih pokrovov oceani širijo in poplavljajo obalna območja. To lahko izpodrine skupnosti in uniči habitate.

Dobra novica je, da lahko nekaj storimo, da zmanjšamo vplive globalnega segrevanja in upočasnimo hitrost segrevanja Zemlje. Eden najučinkovitejših načinov za to je zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in prehod na čiste, obnovljive vire energije. To je mogoče doseči z uporabo sončnih kolektorjev, vetrnih turbin in hidroelektrarn, ki proizvajajo elektriko brez emisij toplogrednih plinov. Tudi vlade in podjetja lahko igrajo vlogo z vlaganjem v ukrepe za energetsko učinkovitost in podpiranjem razvoja čistih tehnologij.

Foto: envato

Posamezniki lahko prispevajo tudi s sprejetjem bolj trajnostnega načina življenja. To lahko vključuje preproste korake, kot je uporaba energetsko učinkovitih naprav, vožnja z varčnimi avtomobili in zmanjšanje količine mesa, ki ga pojemo (saj proizvodnja mesa ustvarja velike količine CO2). Sajenje dreves in podpiranje prizadevanj za pogozdovanje lahko prav tako pomagata absorbirati presežek CO2 iz ozračja.

Skratka, globalno segrevanje je resničen in pereč problem z resnimi posledicami za planet in njegove prebivalce. Vendar pa lahko z ukrepanjem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in podpiranjem prehoda na čisto energijo upočasnimo stopnjo segrevanja in ublažimo njegove posledice. Na vseh nas je, da prispevamo svoj delež k zaščiti zemlje za prihodnje generacije.

Kaj nam preostane? In kaj moramo narediti, da preprečimo že skoraj neizbeženo!

Da bi preprečili katastrofalne dogodke, ki jih povzroča globalno segrevanje, moramo bistveno zmanjšati emisije toplogrednih plinov, zlasti emisije ogljikovega dioksida (CO2) zaradi izgorevanja fosilnih goriv. Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC), skupina mednarodnih znanstvenikov, ki preučujejo podnebne spremembe, je ugotovila, da je treba globalne emisije CO2 do leta 2030 zmanjšati za približno 45 % glede na ravni iz leta 2010 in doseči neto nič do okoli leta 2050, da bi imeli možnost omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C nad predindustrijsko ravnjo. To je temperaturna meja, s katero se je strinjala mednarodna skupnost, da bi preprečila najhujše posledice globalnega segrevanja.

Da bi dosegli to zmanjšanje emisij, moramo preiti na čiste, obnovljive vire energije in sprejeti bolj trajnostne prakse v vseh sektorjih gospodarstva, vključno s prometom, kmetijstvom in industrijo. To bo zahtevalo sodelovanje vlad, podjetij in posameznikov po vsem svetu.

Pomembno je vedeti, da dlje kot čakamo na ukrepe za zmanjšanje emisij, težje in dražje se bo izogniti katastrofalnim dogodkom. Zato je ključnega pomena, da ukrepamo zdaj, da zmanjšamo emisije toplogrednih plinov in upočasnimo stopnjo globalnega segrevanja.

Konkretni koraki!

Obstaja več načinov, kako lahko vlade, podjetja in posamezniki pomagajo zmanjšati emisije toplogrednih plinov in upočasniti stopnjo globalnega segrevanja. Nekateri primeri vključujejo:

Vlade lahko izvajajo politike, ki spodbujajo uporabo čiste energije in energetsko učinkovitost, kot so cene ogljika, subvencije za obnovljivo energijo in predpisi o uporabi fosilnih goriv. Prav tako lahko zagotovijo sredstva za raziskave in razvoj čistih tehnologij.

Podjetja lahko sprejmejo bolj trajnostne prakse, kot je uporaba obnovljive energije, zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje odpadkov. Prav tako lahko vlagajo v čiste tehnologije in podpirajo razvoj nizkoogljične infrastrukture.

Posamezniki lahko zmanjšajo lastne emisije toplogrednih plinov s sprejetjem bolj trajnostnih praks v vsakdanjem življenju, kot so uporaba energetsko učinkovitih naprav, vožnja vozil z varčno porabo goriva in zmanjšanje porabe mesa. Prav tako lahko podpirajo organizacije, ki se borijo proti globalnemu segrevanju in zagovarjajo spremembe politike za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

S temi ukrepi lahko pomagamo upočasniti stopnjo globalnega segrevanja in ublažiti morebitne vplive podnebnih sprememb.

Težko je reči, ali smo pri globalnem segrevanju prišli do točke brez vrnitve. Podnebje na Zemlji je kompleksen sistem in težko je natančno predvideti, kako se bo odzvalo na naraščajoče ravni toplogrednih plinov v ozračju.

Če ne bomo dosegli teh ciljev zmanjšanja emisij, bomo verjetno priča več ekstremnim vremenskim pojavom, dvigu gladine morja in drugim vplivom globalnega segrevanja. Zato je pomembno, da takoj ukrepamo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in upočasnitev globalnega segrevanja.

Foto: envato

Skrita nevarnost, ki bo nepričakovano pospešila kopičenje toplogrednih filmov

Permafrost ali trajno zmrznjena tla so res potencialna skrita nevarnost, ko gre za globalno segrevanje. Permafrost pokriva približno 24 % kopnega na severni polobli in vsebuje velike količine organske snovi, kot so odmrle rastline in živali, ki so bile zamrznjene tisoče let.

Ko se zemeljska temperatura dvigne zaradi globalnega segrevanja, se permafrost začenja taliti. Ko se tali, začne organska snov razpadati, pri čemer se v ozračje sproščata ogljikov dioksid (CO2) in metan. Ti toplogredni plini prispevajo k segrevanju zemlje, kar vodi do povratne zanke, v kateri segrevanje povzroči, da se odmrzne več permafrosta, pri čemer se sprosti več toplogrednih plinov.

Težko je natančno napovedati, koliko CO2 in metana se bosta sprostila zaradi taljenja permafrosta v prihodnosti, vendar je jasno, da ima potencial, da znatno prispeva k globalnemu segrevanju. Pravzaprav nekatere ocene kažejo, da bi lahko permafrost vseboval več ogljika, kot ga je bilo sproščeno s človeškimi dejavnostmi v zadnjih 150 letih.

Da bi zmanjšali potencialni vpliv taljenja permafrosta na globalno segrevanje, je pomembno, da ukrepamo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in upočasnitev stopnje segrevanja. To je mogoče doseči z uporabo čistih, obnovljivih virov energije, sprejetjem bolj trajnostnih praks in izvajanjem politik za zmanjšanje emisij.

10 dokumentarnih filmov o globalnem segrevanju

“Neprijetno nadaljevanje: Od resnice do moči” (2017) – To nadaljevanje dokumentarca iz leta 2006 “Neprijetna resnica” raziskuje nadaljnji vpliv globalnega segrevanja in prizadevanja za njegovo obravnavo. Režija Bonni Cohen in Jon Shenk. Ocena IMDB: 6,6/10.

“Pred potopom” (2016) – Ta dokumentarec, ki ga pripoveduje Leonardo DiCaprio, obravnava vzroke in posledice globalnega segrevanja ter prizadevanja za boj proti njemu. Režija: Fisher Stevens. Ocena IMDB: 7,3/10.

“Chasing Coral” (2017) – Ta dokumentarec spremlja ekipo potapljačev, fotografov in znanstvenikov, ki dokumentirajo uničujoč vpliv podnebnih sprememb na koralne grebene po vsem svetu. Režija Jeff Orlowski. Ocena IMDB: 7,5/10.

“The Age of Consequences” (2016) – Ta dokumentarec raziskuje posledice globalnega segrevanja za nacionalno varnost, vključno z destabilizirajočimi učinki ekstremnih vremenskih dogodkov in pomanjkanja virov. Režija Jared P. Scott. Ocena IMDB: 7,0/10.

»Od Pariza do Pittsburgha« (2018) – ta dokumentarec obravnava, kako si mesta in skupnosti po Združenih državah prizadevajo za boj proti globalnemu segrevanju in prilagajanje vplivom podnebnih sprememb. Režija: Sidney Beaumont in Michael Bonfiglio. Ocena IMDB: 7,3/10.

“The Great Global Warming Swindle” (2007) – Ta dokumentarec trdi, da je znanstveno soglasje o globalnem segrevanju napačno in da so drugi dejavniki, kot so sončno sevanje in kozmični žarki, odgovorni za segrevanje Zemlje. Režija Martin Durkin. Ocena IMDB: 7,4/10.

“The 11th Hour” (2007) – Ta dokumentarec, ki ga pripoveduje Leonardo DiCaprio, obravnava vzroke in posledice globalnega segrevanja ter razpravlja o možnih rešitvah problema. Režija Leila Conners Petersen in Nadia Conners. Ocena IMDB: 6,6/10.

“Pred potopom” (2016) – Ta dokumentarec, ki ga pripoveduje Leonardo DiCaprio, obravnava vzroke in posledice globalnega segrevanja ter prizadevanja za boj proti njemu. Režija: Fisher Stevens. Ocena IMDB: 7,3/10.

“This Changes Everything” (2015) – Ta dokumentarec obravnava vlogo kapitalizma pri spodbujanju podnebnih sprememb in razpravlja o alternativah trenutnemu gospodarskemu sistemu. Režija: Avi Lewis. Ocena IMDB: 7,4/10.

“The True Cost” (2015) – Ta dokumentarec preučuje okoljske in družbene vplive modne industrije ter resnične stroške naših oblačil. Režija Andrew Morgan. Ocena IMDB: 7,5/10.

Z vami od leta 2004

Od leta 2004 raziskujemo urbane trende in svojo skupnost sledilcev dnevno obveščamo o novostih s področja življenjskega sloga, potovanj, stila in izdelkov, ki navdihujejo s strastjo. Od leta 2023 vsebine ponujamo v glavnih globalnih jezikih.